Заявител

Използваме бисквитки. Продължавайки да разглеждате сайта вие се съгласявате с употребата им. Детайли

Отговорност за съдържанието на сайта

Съдържанието на нашия уебсайт се проверява редовно за нередности. Възможно е, и в такъв случай не носим отговорност, акуратността, пълнотата и актуалността на страниците да са нарушени.

Ние, като доставчици, не носим отговорност и не осъществяваме мониторинг на всяка препратка към външен линк. При констатирани от нас нарушения мненията се отстраняват.

Отговорност при препратки от други сайтове

Нашият уебсайт съдържа линкове към други такива. Не носим отговорност за тяхното съдържание. Във всеки случай доставчиците носят отговорност за съдържанието на сайтовете и предоставената информация да е акуратна. В случаите когато не е - линковете се изтриват.

Авторски права

Публикуваните мнения, съобщения и дискусии в този уебсайт са уредени от Българското законодателство. Необходимо е съгласие от автора преди употребата ум на друго място. В противен случай действията са наказуеми.

Защита на личните данни

Посещавайки сайта ни, в нашия сървър се запаметяват данни за достъп - дата, час, IP-адрес, посетени страници. Това не представляват вашите лични данни - име, адрес, e-mail адрес и други. Тези данни се намират в личната ви страница, след като сте станал потребител, и е невъзможно разпространяването им от наша страна. Ако е възникнал проблем, уверете се, че дали сте дали данните си на трети лица, които злоупотребяват с тях.

Желаем да отбележим, че обмяната на данни в интернет (и по-точно чрез e-mail), може да отслаби сигурността ви. Ние осигуряваме пълна защита чрез специални системи за недопускане на трети лица.

Напълно изключена е опцията за предоставяне на наши данни на трети лица за рекламни цели. Запазваме си правото да предприемаме конкретни стъпки в такъв случай.

Източник: Mustervorlage.net