Pinned Символи в сънищата

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Символи в сънищата

   Ще започна темата с един често срещан символ, а именно този на "бебето".

   В много сънища и в много ритуални практики бебето е символ на фалоса - негово продължение; особено в сънища на жени, които много искат бебе. Всеки, изкушен от митологията и от историята на архетипната символика ще види бебето като пряк прдължител на фалоса.

   Разбира се, това Аз-а е ще го отрече по всякакъв начин, но всуе, колкото повече една неприятна част от личността се изстласква, толкова става тя по-значима за себеутвърждаването и човек, едва ли не, посвещава живота си да се бори с демоните си, които определя за грехове, пороци, чувство за вина, а всъщност, това е неговата същностна природа.

   "Бебе" може да бъде всяко едно житно зърно, всеки един дъжд, също така змия, хладно оръжие ... Майката и младенеца са естетизирани християнски символи, прикриващи истинската същност на човека.
   Иначе бебето на какво е символ - на новото, на смесицата от старото и новото, ако се водим по алхимията; бебето е средината на хаотичната материя и златото. Има един мит - за умиращия цар, който винаги трябва да премине на друго ниво на битие, ако пожелае да продължи да съществува ... И бебето винаги е дарено - то е новият смисъл на минаването през утробата, през пещерата (неслучайно всички новопосветени са минавали през тясно помещение), за да се родят отново.
   Символът на бебето е далечен отглас на Сина, роден от духа и от бащата ...

   На местно ниво, бебето е архетип на Аз-а, на центъра, който често отсъства; на границата между колективното и личното несъзнавано; бебето е еманацията на светлината, която намира реализация за осъществяване и битие, ако се опознае и интегрира.

   На по-друго ниво бебето е символ на мъжки полов орган по прости асоциации, освен това повечето женски сънища си приличат, що се касае до бебета, майчинство и продължение на рода. И не казвам нищо ново: архетипът на майката е всеяден - той тотално унищожава индивидуалността (в случая Аз-а). Аз-ът е погълнат буквално от един архетип и няма как да се защити, освен с инфлация.
   Stay soft. It looks beautiful on you.