Лао Дзъ. Пътят Дао.

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Лао Дзъ. Пътят Дао.

   "Там има нещо, съвършено и с неясни очертания, което е съществувало още преди Небето и преди Земята. Тихо, невидимо, неизменно, бидейки здраво установено, непрестанно, неуморно, циркулиращо, то е могло да бъде майка на света. Не зная името му, назовавам го Дао /път/."

   Така древният китайски мъдрец Лао-Дзъ формулира всеобхватният първи принцип, лежащ в основата на всички явления във Вселената. Нещо повече, той формулира една действителност, от която възниква Вселената и която Лао-Дзъ поради липса на адекватно понятие нарича Дао - което в превод означава Път. Според китайските представи светът се е развил циклично. Всичко е започнало с първоначалният хаос - период на велико разтваряне на космоса. Китайците го наричат У-Дзъ Безпределност /празнота, недействие/. Следващият етап е образуването на център на вселената, точката на абсолюта. Около този център се изгражда в последствие великият предел или космоса такъв какъвто го познаваме ние - на китайски се нарича Тай-Дзи - тук става разделението на света на минало и бъдеще, на пространство и време. Изграждат се противоположностите - ИН и ЯН, пораждане на въртенето и смяната. Следва разгръщане на монадата във всяко ИН се съдържа ЯН, във всяко ЯН се съдържа ИН. Асимилация и дисмилация.
   А след това?

   След това е само безкрайността /вечният и безкраен кръговрат/. Но едно е сигурно. Това което вече се е случило ще се случва безкрайно много пъти. А това което го е нямало и никога не се е случвало и за напред никога няма да го има и няма да се случи. Всичко и всички във Вселената се подчиняват на този принцип.

   Какво мислите вие за Дао?

   източник: oceansoul.truden.com/eastphilosophy.htm
   Stay soft. It looks beautiful on you.