Джелаладдин Руми

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Джелаладдин Руми

   Наричат го Мевляна – божествен учител. Непоносим пияница, възпяващ отново и отново божественото, което преживява и вижда навсякъде. Чувство, което те кара да се въртиш в кръг, разтопявайки се в тази божественост. Сърцето ти пулсира, бие лудо, целия се превръщаш сам в сърце и се разтваряш, думите изчезват... Пиянство, което вече е ежедневният ти хляб... Срещата с душата... и желанието да я споделиш.

   Сега го наричат Мевляна – божествен учител. Мевляна Руми споделя със света повече от 70 хиляди стиха. Толкова богат спектър на преживявания дотогава светът не познава. Мистиците от всички религии го обичат и припознават. Това е гласът и на тяхното сърце. Това е гласът и на твоето сърце...

   Философията на Мевляна Джелаладдин Руми
   Умът е неспособен да изрази Любовта. Само самата Любов може да разкрие истината на Любовта и какво означава да бъдеш любещ. Пътят на нашите пророци е пътят на Истината. Ако искаш да живееш, тогава умри в Любов; умри в Любов, ако искаш да останеш жив. За да сме свободни трябва да осъзнаем настоящето, сегашният момент, а не да вървим там, където ни влече мисълта – в миналото или в бъдещето. Ако осъзнаем това въвличане и свързаност с мисълта ни, постепенно ще можем да се откъснем от мисълта и да бъдем свободни от ума, тук и сега.
   Силата е в самото Осъзнаване. Въвличането ни в мисълта е съпроводено с различни прояви на страх. Страхът идва от ума, той се страхува от настоящето. Защото в настоящето ще видим неговата илюзорност и това е смърт за ума и свързаната с него его-идентификация.
   За да сме свободни, трябва да излезем от кръга на мислите, на концепциите, на ума и пълноценно да живеем в настоящият момент, където е истинският Живот.

   Суфиите смятат, че идеята ще може да проникне в обусловения (по­крития с воала на мрака) ум само ако бъде изразена така, че успее да се промъкне през завесата на обусловеността. Любовта е най-важ­ният фактор и най-постоянният от тях, тя е онова, което предстои да води човека и цялото човечество към съвършенство: „Човечеството чувства своята незавършеност и се стреми към съвършенство с всички средства, но един­ствено любовта ще му помогне да постигне своята цел."

   Много от нас са чували за Руми, но малко са го чели. А съм убедена, че много хора имат небходимост от това слово, от говоренето за него. Фактът, че искаме да си обясним света чрез любовта и да намерим пътя до нея, то подобни учители като Руми, могат да ни бъдат добри водачи Освен това, поезията му е и философия за живота пар екселанс. Живеенето като осъзнаване и емпатия към другите - да бъдеш хляб в ръцете на друг - е само по себе си, повод за дълбок анализ и размисъл над смисъла на живота.

   Какво мислите вие?
   Stay soft. It looks beautiful on you.