Антична комедия

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Антична комедия

   От цялото богатство на античната комедия до нас са достигнали само 12 гръцки и 25 римски комедии. 11 от гръцките са на Аристофан, а една на Менандър. 19 от римските са на Плавт, 6 – на Теренций.
   Оскъдните си сведения за началото на гръцката комедия дължим на Аристотел. Според него то се съдържало в песните на гуляйджийските групи, които прославяли животворния бог Дионис. Следователно Дионисовият култ дава начало не само на трагедията , но и на комедията. Начало на комедията сложили запевачите на т.нар фаличесли песни.

   Какво значи терминът комедия ? Аристотел казва, че според някои извори той се извежда от термина коме – село; участниците в шумните шествия били прогонвани от градовете и се принуждавали да ходят по селата. Жителите на Мегара се смятали за начинатели на комедията. Първите комически начинания не получили внимание, поради което ранните комици останали неизвестни дори на самата древност. Най- стар атически комедиограф бил Кратет. Той пръв започнал да съставя диалози и фабули на общи теми. Кратет не отправя лични нападки, а осмивал човешки слабости изобщо.
   От древността изхожда триделението на атическата комедия.
   Старата комедия обхваща времето от 487 до 388 г. пр. Н. Е (от първото състезание на комически поети до постановката на Аристофановия „Плутос”.
   Средната от последното събитие до смъртта на Александър Македонски (323г.); Новата- от 323 до 263 г. (смъртта на поета Филемон). Тези граници са условни.

   Кои антични автори са ви направили впечатление и с кои свои комедии. Трябва ли според вас да се четат античните класици?
   Stay soft. It looks beautiful on you.