Антична трагедия

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Антична трагедия

   За нашия съвременник понятието "антична трагедия" се изчерпва с имената на четирима драматически поети.
   Първите трима са атиняните Есхил, Софокъл и Еврипид. Четвъртият е римлянинът Сенека. Общият брой на достигналите до нас техни творби е 43. За десетки други трагически поети знаем малко или не знаем нищо, а от стотиците техни драми са останали или оскъдни фрагменти, или само заглавия.

   Какво сте чели и какво знаете за тези автори и техните драматургични творби?
   Stay soft. It looks beautiful on you.