Рицарски романи

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Рицарски романи

   Сред най-продуктивните и най-дълго устоялите жанрове на европейската средновековна литература се откроява рицарският роман. Неговата история започва около средата на XII век, само няколко десетилетия след Първия кръстоносен поход, и завършва в началото на XVII в., когато след появата на Дон Кихот от Сервантес най-сетне секва модата на това любимо на много поколения четиво.


   Началото му отвежда към френско-нормандски автори, духовници и историографи, които с еднаква ревност обслужват културните потребности на английската династия на Плантадженетите и на френските Капетинги. Чак до началото на XIII в. романът е предимно северно-френско явление, за да се прехвърли след това и в западнонемските земи. По-късно рицарският роман получава солидни позиции и на Пиренейския полуостров в испанската и португалската литература.


   Най-внушителен по обем е Роман за Троя (около 1155–1160 г.), който съдържа над 30 хиляди стиха (само за сравнение нека посочим, че общият обем на Илиада и Одисея възлиза на малко повече от 28 хиляди стиха). Придворният хронист на Хенри II не е могъл да използва направо Омировия епос и затова е преразказал повечето от събитията от т.нар. Троянски цикъл чрез посредничеството на латински хроники (Псевдо-Дарет от Фригия и Диктис от Крит).
   Беноа дьо Сен Мор се спира подробно и на предисторията на Троянската война — похода на аргонавтите, любовта на Язон и Медея, отвличането на Елена и т.н. Особено интересни са женските образи в романа, сред които се откроява лекомислената Бризеида. Чрез посредничеството на Джефри Чосър темата става известна и на Шекспир, който в началото на XVII в. я разработва в драмата си Троил и Кресида.


   На този линк ще намерите някои от най-известните средновековни романи, като Тристан и Изолда, Песен за Роланд и други.
   Приятно четене.
   За мен е от изключително значение да се познава и тази литература, поради много причини и най-вече да се разбере, че нищо ново няма под Слънцето
   Добавяйте и вие.


   Ето го и линка chitanka.info/sequence/NKLT-ARL
   Stay soft. It looks beautiful on you.