Double Gate

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Double Gate

   Показвам ви пример за двойна Порта със 78 карти, като комбинации от карти и местата на ключовете. Подрежда се по по-различен начин от обикновената Порта. Характерното за нея е, че се използват карти-огледала, като огледалата задължително са Ключовете в Таро. Затова се нарича и двойна. В случая, картата-огледало е 9 пентакли. В една двойна Порта могат да се използват като огледала всичките 12 Ключа в Таро. Огледалата-карти създават свои виртуални проекции, те, разбира се, не са физически карти (няма и как в една колода да имате по две еднакви карти).

   Смъртта, Ас меч обърнат Ас пентакли обърнат
   Кралица Меча, Крал Меча, Звездата
   2 жезли обърната, Слънцето, Ас чаши обърнат
   9 пентакли, Умереността, обърнат Магът

   Рицар меча, Светът, Глупакът


   обърнат Ас жезли, Крал пентакли
   Кралица пентакли, Обесеният, 3 жезли
   4 жезли, 4 пентакли, Колесницата

   5 пентакли, 5 жезли, 5 чаши
   8 пентакли, 8 жезли, 8 чаши
   5 меча, Луната, Висша жрица

   2 меча, 2 чаши, 7 пентакли
   7 чаши, 6 жезли, 10 жезли
   Паж меча, Паж чаши, Паж пентакли
   Кралица чаши, 10 чаши, 10 пентакли ДЯВОЛЪТ
   СТРАШНИЯТ СЪД
   СВЕТЪТ


   Императорът, Рицар пентакли, Кралица жезли
   Импертрицата, Крал чаши, 3 меча
   10 меча, 9 жезли, Отшелникът
   9 чаши, Рицар чаши, Паж жезли
   КУЛАТА
   7 МЕЧА
   КРАЛ ЖЕЗЛИ

   Рицар жезли, 6 чаши, 7 жезли
   Влюбените, Колелото на съдбата, Силата

   4 меча, 4 чаши, 3 чаши


   обърната 2 пентакли 8 меча

   9 меча, 6 меча, Справедливостта

   6 пентакли,
   Папата
   9 пентакли (огледало)
   Stay soft. It looks beautiful on you.