Triple Gate

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Triple Gate

   В подредбата Тройна Порта отсъстват карти от боя жезли. Картите са само обърнати. Както ще видите липсват карти от Големите Аркани, както се повтаря и Колесницата, това е неслучайно, разбира се.
   Започваме.

   Ас меча обърнат, Ас чаши обърнат, Ас пентакли обърнат
   обърнат Папата, обърната Висшата Жрица,

   обърнат Магът
   обърната Колесницата
   2 меча обърната, 2 чаши обърната, 2 пентакли обърната

   Влюбените обърната, 6 пентакли обърната, 6 меча обърната
   6 чаши обърната

   Колесницата обърната, 7 пентакли обърната, 7 меча обърната
   7 чаши обърната

   Силата обърната, 8 пентакли обърната, 8 меча обърната
   8 чаши обърната

   Отшелникът обърнат, 9 меча обърната, 9 чаши обърната
   9 пентакли обърната


   10 пентакли обърната, 10 меча обърната, 10 чаши обърната
   Колелото на съдбата обърнато
   Справедливостта обърната
   ОБЕСЕНИЯТ обърнат, Паж пентакли обърнат, Паж меча обърнат, Паж чаши обърнат
   Рицар меча обърнат
   Смъртта обърната, Рицар чаши обърнат
   Рицар меча обърнат
   Кралица меча обърната, Умереността обърната, Кралица чаши обърната
   Крал чаши обърната, Дяволът обърнат, Крал пентакли обърнат
   Крал меча обърнат, Кулата обърната, Звездата обърната
   Луната обърната
   4 меча обърната, 4 пентакли обърната, 4 чаши обърната
   Слънцето обърнато
   5 меча обърнато, 5 пентакли обърнато, 5 чаши обърнато

   Страшният съд обърнат
   3 чаши обърната, 3 меча обърната, 3 пентакли обърната
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Mona wrote:

   В подредбата Тройна Порта отсъстват карти от боя жезли. Картите са само обърнати. Както ще видите липсват карти от Големите Аркани, както се повтаря и Колесницата, това е неслучайно, разбира се.
   Започваме.

   Ас меча обърнат, Ас чаши обърнат, Ас пентакли обърнат
   обърнат Папата, обърната Висшата Жрица,

   обърнат Магът
   обърната Колесницата
   2 меча обърната, 2 чаши обърната, 2 пентакли обърната

   Влюбените обърната, 6 пентакли обърната, 6 меча обърната
   6 чаши обърната

   Колесницата обърната, 7 пентакли обърната, 7 меча обърната
   7 чаши обърната

   Силата обърната, 8 пентакли обърната, 8 меча обърната
   8 чаши обърната

   Отшелникът обърнат, 9 меча обърната, 9 чаши обърната
   9 пентакли обърната


   10 пентакли обърната, 10 меча обърната, 10 чаши обърната
   Колелото на съдбата обърнато
   Справедливостта обърната
   ОБЕСЕНИЯТ обърнат, Паж пентакли обърнат, Паж меча обърнат, Паж чаши обърнат
   Рицар меча обърнат
   Смъртта обърната, Рицар чаши обърнат
   Рицар меча обърнат
   Кралица меча обърната, Умереността обърната, Кралица чаши обърната
   Крал чаши обърната, Дяволът обърнат, Крал пентакли обърнат
   Крал меча обърнат, Кулата обърната, Звездата обърната
   Луната обърната
   4 меча обърната, 4 пентакли обърната, 4 чаши обърната
   Слънцето обърнато
   5 меча обърнато, 5 пентакли обърнато, 5 чаши обърнато

   Страшният съд обърнат
   3 чаши обърната, 3 меча обърната, 3 пентакли обърната
   Action.
   Stay soft. It looks beautiful on you.