Легендата за крал Артур

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Легендата за крал Артур

   Когато, следвайки полумитичния Гилдас, древните хронисти Нений и Джефри Монмутски са редели слова за подвизите на крал Артур, те едва ли са предполагали, че и хиляда години по-късно историите им ще запазят магнетичното си въздействие.

   Почти едновременно с известния и у нас филм Екскалибур на Джон Бурман, романът на Марион БрадлиМъглите на Авалон (1982) отново вдъхна живот на преданията. Посрещнат възторжено от критика и читатели, определен от Айзък Азимов като "най-успешното представяне на мита", той дръзко и неочаквано контекстуализира добре познатата история в горещи точки от интелектуалната и екзистенциална проблематика на собственото ни време.

   Прочутата Кръгла маса всъщност е мистичен символ — тя е подобие на кръглата маса, направена, както се вярва, от пристигналия в Гластънбъри Йосиф от Ариматея, и отреждаща специално място на Светия Граал. Такава символична генеалогия подсказва чисто христологичния потенциал на легендата. Артур е и нравствен спасител, инициатор на диренето на изчезналия от грешна Британия Граал, т.е. на нейното духовно обновление. Затова, като Христос, той ще се завърне отново, за да помогне на своя народ.

   Блестящо изложение на Евгения Панчева (ала отвъд мита) - chitanka.info/text/21753-artur-feministichnata-upotreba

   Какво знаете вие за Артуровия епос и с какво го свързате? Това е вероятно най-коментирания герой на всички времена, рицарите около кръглата маса, Ланселот, Гуиневир и всичко останало