Древногръцките музи

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Древногръцките музи

   Най-общо казано, музите (на старогръцки: μοῦσαι) в древногръцката митология са богините, вдъхновителки и покровителки на поезията, изкуството и науката. Обитават планините Хеликон и Парнас. Техен водач е бог Аполон :)

   Древните музи
   Счита се, че първите, които са ги почитали и поднасяли дарове за музите на Хеликон, не са поетите и певците, а страшните великани От и Ефиалт.
   Те въвели култа към музите и им дали имената, но за тях музите са били само три - Мелета (гр. μελετη- "учение, опитност"), Мнема (гр.μνιμη - памет) и Аойда (гр. αοιδή, ωδή - "песен").

   С течение на времето от Македония дошъл Пир и дал имена на деветте музи. За тяхното древно значение свидетелстват и децата, които имат от Зевс, Аполон и други богове. От брака на Мелпомена и речния бог Ахелой се раждат сирените - мизантропични, човекомразни същества, които примамват моряците със своите песни. От Зевс и Калиопа, а според други източници от Талия и Аполон се раждат корибантите - жриците на малоазитската богиня-майка Кибела, и до днес почитана в Ефес.

   За противоречивия образ на древните музи говори и фактът, че са наричани още "бурни" (от гр. θουριδες, фуридес), което ги свързва с фуриите и ериниите -богините на отмъщението. По-късно тези представи преживяват трансформация и постепенно се избистрят образите на класическите музи, които са познати и популярни до днес. Считало се е, че на тях е подвластно миналото, настоящето и бъдещето и че имат пророческа дарба.Те били покровителки на певците и музикантите и гиобучавали в изкуствата. Съветвали и утешавали хората, отнасяйки се доброжелателно към тях. Давали на артистите власт над човешката душа, възпявали законите и добрите нрави на боговете. Класическите музи са неотменно свързани с реда ихармонията в света. Те, както и останалите богове имали свои храмове, които се наричали музеи. От тази дума дошло и съвременното значение на сградите, където се съхраняват и показват произведения на изкуството и други паметници отминалото.

   Класическите музи
   Класическите олимпийски музи са дъщери на Зевс и Мнемозина. Техен водач бил Аполон. Считало се, че на тях е подвластно миналото, настоящето и бъдещето и че имат пророческа дарба. Те били покровителки на певците и музикантите и ги обучавали в изкуствата. Съветвали и утешавали хората, отнасяйки се доброжелателно към тях. Давали на артистите власт над човешката душа, възпявали законите и добрите нрави на боговете. Класическите музи са неотменно свързани с реда и хармонията в света. Те, както и останалите богове, имали свои храмове, които се наричали музеи. От тази дума дошло и съвременното значение на сградите, където се съхраняват и показват произведения на изкуството и други паметници от миналото.

   Музите – имена и атрибути
   Всяка от класическите музи има свое име, атрибути и сфера на действие. Ето ги, изминали пътя от древногръцката цивилизация, живеещи и днес във века на информационното общество и свръхмодерните технологии:

   Калиопа е музата на епическата поезия, изобразявана е с писмена табличка. Тя е и майката на Орфей.

   Клио е муза на историята и се изобразява със свитък в ръка.

   Урания е муза на астрономията. Изобразява се с глобус.

   Ерато е муза на любовната поезия. Изобразява се с китара.

   Евтерпа е муза на лирическата поезия. Изобразява се с флейта.

   Мелпомена е муза на трагедията. Изобразява се с трагическа маска.

   Талия е муза на комедията. Изобразява се с комическа маска.

   Терпсихора е муза на танците. Изобразява се с лира.

   Полихимния е муза на химните и пантомимата. Изобразява се с покривало на главата.