Древногръцки богове

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Древногръцки богове

   Предлагам в темата да поговорим за древногръцките богове и митични герои: от Протогените до Олимпийските богове.

   Това е родословното дърво на старогръцките богове:
   Тук давам линк към Уикипедия кой бог какъв е за лесна справка.

   Древногръцки богове:
  • Теогонията на древногръцките богове е пар екселанс класически пример за стройна подредба на управляващите сили, същевременно най-близък до нас, поради обстоятелствата на древногръцката култура. Поне на мен ми се струва такава, затова винаги правя паралелите, съотнесени към нея, дори да става въпрос за предшестващите тази култура месопотамски божества. Тя дава идеалната схема за сравнително разглеждане.

   Интересен е образът на Хеката. По принцип хтонично божество, появило се от времето на титаните (и такава в същността си), съхранило властта си над определени стихии - богиня на подземния свят, Луната, раждането. А тъй като е трилика, сигнификаторите й съответно са три: змия, факла и нож, като всеки се съотнася към ролева функция. Естествено има релация към магическите практики, с които също са свързвали името й.
   По тази причина би трябвало да има пресечни точки с образи като този на Дионис, понеже го свързваме с архаичните практики на подземния култ и прочие. Всичко това ми звучи като хипостас, водещ към едно начало в основата си, и където всъщност Хеката е тази, върху чието име се прибавят допълнителни характеристики през времето на развитие на култа в различните топоси.