Pinned Правила за темите онлайн

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Правила за темите онлайн

  :!: Моля пишещите в темите онлайн да се съобразяват със следните правила:

  Не задавайте повече от 2 въпроса на месец.
  Не задавайте въпроси, които се повтарят.
  Не занимавайте останалите потребители от сайта подробно с живота си.
  Темите онлайн не са място за излияния или личен дневник.
  Отговарящите в темите го правят по свое собствено желание.
  Stay soft. It looks beautiful on you.