Герои

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Митологичното минало на човека като осъзнато същество и произтичащият продукт от това - културата на цивилизационното ядро, създават един от най-устойчивите образи (според Юнг, Дж. Кембъл и други - архетип): този на героя.
   От незапомнени времена избрани хора са сдобити със свръхчовешка сила и мощ. Нещо, което останалите от групата не притежавали. Делата им били увековечени като подвизи или геройство. Паметта за тях се съхранява в митовете и легендите на различните народи или религиите, тъй като съвсем не може да отречем, че понастоящем християнството например е структурирало цял пантеон от образци на герои, които наричаме светци и които почитаме.

   Първият известен нам герой от исторически засвидетелствани източници е Гилгамеш. Знаем за него от едноименния "Епос за Гилгамеш", съставен от 5 отделни поеми. Гилгамеш предприел пътешествие из цялата земна шир, търсейки отговор на кардиналните въпроси за човек заради убийството на приятеля му Енкиду. И така, той подел своята одисея в търсене на вечния живот. Но боговете имали други намерения, за което се казва:
   „Животът, който търсиш, никога няма да намериш. Защото когато боговете създадоха човека, те определиха смъртта за негов дял, а животът задържаха в своите ръце.“
   Но всички знаем, че усилията му не били напразни. След 26 вековна епопея хората все още помнят името му.
   Освен, че достига краищата на Земята и изгрева, прекосявайки океаните, той се среща с мърдец на име Утнапищим, от когото научава мъдрости за времето отпреди потопа.

   Времето на героите в класическата гръцка митология идва след това на боговете, чисто хронологически. Често последните имат генеалогична връзка с човешките синове. Това е топосът, от който вселената започва да се центрира около човек. За гърците например делата на техните герои са с по-голяма значимост от тези на боговете им.
   Светлините падат върху сцената на Мидгард, образно казано. Всичко, което е важно за човека и неговото културно развитие, идва от човека.

   Друг вид герои обаче не са плод на йерогамия. Такъв е например Синдбад, който подобно на Одисей скита из моретата и е въвлечен в множество приключения.

   Счита се, че повечето героико-епични образци са фиктивни и служат на определена цел. Зад други се крият исторически личности, натоварени със смисловата символика на архетипа.