Приказки. Вълшебни приказки

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Приказки. Вълшебни приказки


   Автор на снимката: Маргарита Карева

   Това е първата литература, с която човек влиза в контакт. На малките деца е прието да се четат приказки. Само че, днешните преработени и супер рафинирани варианти са малко далеч от предназначението, което някога е имала приказката. Реших да започна тази тема тук, защото в приказките е пълно с митологеми, а дори и непреки, те са наследник на митологичното, фантазно мислене у човека.

   За експерт върху темата за приказната литература се счита руският изследовател Владимир Проп. Той има няколко книжки по въпроса, но лично на мен ми се сториха доста сухи. Описва надълго и нашироко конкретните архетипни персонажи и схеми, по които се построява приказка. Човекът е свършил доста изчерпателна работа, като е събрал архив от изключително много произведения, предимно с руски произход. Друг известен сборник е Афанасиевият (Александр Николаевич Афанасьев).

   Братя Грим правят същото, но събират приказки от немския фолклор и ги публикуват в сборници.

   • Детски и семейни приказки (1812-)
   • Немски сказания (1818)
   • Немска граматика (1819)
   • Древни немски правни документи (1828)
   • Героична немска легенда (1829)
   • Немска митология (1835)
   • Немски речник (1852-)
   • Скъсаните пантофки


   Оригиналите от онова време много често съдържали мотива на инициацията, който преминава като встъпване в живота на възрастен индивид. А това означава, че тематиката ще е за брачния (или извънбрачен :) ) живот, отделянето от семейството и др.

   Преводите на приказките, разпространявани сега, са силно пречистени и сладникави версии за деца, въпреки, че немските народни приказки, събрани от братя Грим, не са смятани за истории, подходящи за деца.
   Вещици, гоблини (таласъми), тролове („зли великани“) и вълци дебнат в тъмните гори до гримовите едновремешни села и в дълбоките гънки на психиката на изолираните немски градове-държави от онова време. Съвременните психолози и етнолози намират в приказките доста емоционална тревога, страх от изоставяне, родителско насилие и сексуално развитие в приказките, които често се четат преди заспиване на Запад — така например в книгата си „Психоанализа на вълшебната приказка“ детският психолог Бруно Бетелхайм чете познатите приказки на Братя Грим като истински митове.

   За мен лично, като дете една от най-интересните руски приказки, ми беше тази за Кошчей; също сборник от балкански народни приказки; както и някои източни.

   Ако ви се струва интересно, може да обсъдим символите и героите от приказните сюжети и посланията, които носят техните архетипи.