Съдията, Secret Societies /Справедливостта/

  • Съдията, Secret Societies /Справедливостта/

   Tanya написа:

   Направило ми е впечатление, че Справедливостта винаги има отношение към времето в Таро. На първа позиция, в гледане от 3 карти, тя препраща към миналото, към минали събития. На втора позиция указва, че моментът за някакво действие е настъпил и не бива да се отлага. На трета, за мен е една закъсняла справедливост - дори и нещата да се получат, правилното време за това е отминало и вече всичко е без значение.

   Справедливостта, според мен, е обвързана и със Страшният съд, ако от него не сме си взели поука. А често става точно така. Човек преживява дадени неща, но равносметката ( под формата на Справедливостта ) идва по-късно. Тогава разбираш, че твоите действия ( а по-често бездействия ), са причината за сегашната ситуация и никой друг не ти е виновен.

   Какви са вашите впечатления от тази карта ?
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • По-страшно е, когато Спрведливостта е измислена история на вина у питащия. Тогава онзи, който гледа я вижда като реална.
   И майсторлъка е да видиш кое е рално и кое е проекция.
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.