Брак. Астрологична обосновка

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Брак. Астрологична обосновка

   Бракът е една от сложните теми в картата. Тя не е сложна от социална или събитиина гледна точка, сложна е защото се състои от повече от един дом в наталната карта. Не говорим, например, за моите пари и веднага анализираме 2-ри дом. Когато говорим за брак, прибягваме до няколко дома, които работят заедно, за да породят събитие като брака.

   Хубавото е че всичко следва логичен и внятен път. Започваме от елементарното - трябват двама души, за да формират брак, това са Асц и Дсц - Аз и Ти. Следващата стъпка, е че двойката трябва да живее някъде - 4-ти дом, и да има свидетелство за брак - 10-ти дом. Фактически, ние работим с ъглите на картата, но не можем да работим със самите домове, като такива, трябва да работим с техните управители. В зависимост от това, как са свързани управителите, имаме и различни варианти, истории и тн.

   За да работим в една тема от картата, трябва да знаем с какви техники разполагаме, за да анализираме проблема. В случая с брака, първият основен инструмент е това което описах в предния абзац. Другите две техники са арабските точки и естествените сигнификатори. До голяма степен, двете последни техники, са преди всички допълващи или резервен вариант.

   След като сме разбрали с какви инструменти за анализ, трябва сме наясно с какви резултати можем да се сблъскаме, дори най-общо. Когато говорим за брак, то ние можем да имаме:
   - липса на брак
   - наличие на брак
   - можем да имаме развод или не
   - ако имаме развод, дали ще имаме втори или трети брак
   - ако имаме брак, то той може да е - граждански, църковен или съжителство
   и тн.

   Основният анализ започва с разглеждането на връзката Асц - Дсц, всичко останало се "нанизва" върху тази връзка.

   Нека започнем от липсата на брак и разгледаме няколко карти.

   Картата, която избрах е с рейтинг АА, тя е на May Louisa Alcott

   Asc Дева (нощна карта) - Меркурий и Луна имат достойнства в този знак
   Dsc Стрелец (нощна карта) - Юпитер

   Как се свързват тези планети, въобще свързват ли се?

   Меркурий е в Стрелец и в 4-ти дом
   Луната във Водолей в 6-ти дом
   Юпитер в Стрелец в 7-ми дом

   Единствената връзка, която можем да намерим е между Меркурий и Юпитер. Меркурий е в знак на Юпитер, но самият Меркурий, няма достойнства в Стрелец, дори напротив, намира се и в квадратура с Юпитер. Юпитер е в обител, самодостатъчен. Двете планети нямат взаимна връзка, обмен, интерес една към друга. В крайна сметка брак липсва.

   Тук можете да намерите карти с липсващ брак, ако някой иска може да се пробва или заедно да решим проблемите, които предлага картата.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Още една карта, в която основата, връзката 1-7 дом, се осъществява от Меркурий и Юпитер.

   Картата е на Hans Christian Andersen, рейтинг АА

   Картата е нощна, Асц Стрелец и Дсц Близнаци

   На асц-та достойнство има само Юпитер, на дсц, достойнство има само Меркурий.

   Анализираме Юпитер:
   - намира се в слаб дом - 12, няма сила да действа, не може да породи събитие
   - намира се в собствен знак и ретрограден

   Анализираме Меркурий:
   - намира се в слаб дом - 3, също не може да действа, повреден е от близостта си до Слънцето
   - няма достойнства в знака, в който се намира
   - намира се в триплицитета на Юпитер, съответно имаме вид връзка на едната между планетите.

   Но връзката е:
   - едностранчива
   - планетите са повредени и слаби - неспособни да действат.

   Като извод, планетите, които трябва да поставят основата за брак - 1-7, не взаимодействат една с друга, по начина който може да ни даде дълготрайна и стабилна връзка.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Какво имаш предвид под 3 дом е слаб за Меркурий? Който е негов дом?!
   Повреден Меркурий??? Човекът, който е оставил световно наследство в литературата?!???
   Какви са тези прилагателни....

   The post was edited 1 time, last by Sha ().

  • Sha, темата е брак, не става дума за това, кой какво наследство е оставил, това е вече друга тема в хороскопа. Явно трябва да уточним някои основни понятия. Трети дом е слаб акцидентално, като падащ дом. Когато казваме, че една планета се намира в слаб акцидентален дом, имаме предвид че планетата не може да действа, няма силата да прояви качествата си и съответно, да действа като сигнификатор на темите, които управлява.
   Тук имаме вариант, в който въпросната слабоакцидентална планета, може да отстъпи правата си върху домовете, които управлява на своя диспозитор или планета, с която е в рецепция или аспект. Трети дом не е дом на Меркурий, той е естествен дом на Марс и дом на радост на Луната. Предполагам, когато казваш това, имаш предвид, съответствието дом - знак, Овен - 1-ви дом и тн. Това просто го забрави!!!

   И отново за брачната тема, Меркурий, може и да описва професионалната насоченост на родения, имайки достойнства по триплицитет на Мц, но по отношение на брака, не може да осъществи връзка, стабилна, с управителя на асц-та. Това е невъзможно, поради поражението, което търпи от Слънцето и положението му в слаб дом, както и в знак, в който няма достойнство.
   Нека се съсредоточим върху темата и конструктивния анализ, както и ако има въпроси - те отново да са върху разглеждания проблем!
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Има ли значение естеството на аспектите между управителите на Асц и Дсц - дали са тригони и секстили или квадратури / опозиции?
   Ако двата управителя са есенциално силни, но обменът е чрез квадратура или опозиция, това би ли довело до брак?
  • Tanya wrote:

   Има ли значение естеството на аспектите между управителите на Асц и Дсц - дали са тригони и секстили или квадратури / опозиции?
   Ако двата управителя са есенциално силни, но обменът е чрез квадратура или опозиция, това би ли довело до брак?
   Важна е силата на сигнификаторите както и връзката. Квадрата и опозицията, са аспект, съответно това е връзка, която теоретично може да доведе до брак, макар че ако говорим само за връзката 1-7 дом, това още не е брак, а описва партньора. От силата на сигнификаторите можем преценим яркостта на темата, която ни интересува, а от вида връзка - начина по който се случват нещата.

   Видовете връзки могат да са:

   А) между два или повече дома чрез:
   - планета, която има достойнства във въпросните домове по - обител, екзалтация или триплицитет.
   пр. Венера в дневна карта, управлява водния и земния триплицитет, съответно свързва домовете, които имат на върховете си водни и земни знаци. Имаме връзка между домовете. Остава да оценим вилата на връзката, това става като анализираме Венера. Връзката ще е силна, ако Венера е в Телец, Везни, Риби, ще е слаба ако е в знак на триплицитета си, и ще е "никаква" ако Венера е в Лъв например. Силата зависи и от положението в дом, ако е в ъглов ще е силна, действена, ако е в следващ ще е средна и в падащ - слаба. Но за да оценим в пълна степен силата на сигнификатора и дали той може да опише събитието ни трябва един последен фактор - сравнение. Трябва да сравним Венера, след като сме я разгледали по горната процедура, с другите планети, претендиращи за управлението на домовете които ни интересуват. Само тогава вече можем да сме сигурни, че използваме правилният сигнификатор.
   - чрез разположението на планета в дом
   пр. управителя на 1-ви дом се намира в 7-ми

   Б) между управителите на домовете чрез:
   - общ диспозитор
   - рецепция
   - аспект
   - антис
   - ако единият управител вижда обителта на другия
   - ако сигнификаторите са на ъглите, дори без да имаме някои от горните фактори, то те са свързани
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Време е и за карта, в която можем да разгледаме брак.

   Картата е на Woody Allen

   Картата почти аналогична с картата на May Louise, но има съществена разлика.

   При Уди Алън на:
   Асц Дева: управляват я Меркурий в 4-ти дом/Стрелец, Луна в 6/Водолей
   Дсц Риба: упр. Юпитер в 4/Стрелец, Венера в 2/Везни, Марс в 5/Козирог
   Мц Телец: упр. Венера в 2/Везни, Луна в 6/Водолей
   Иц Скорпион: упр Марс в 5/Козирог

   Търсим връзка:
   Марс има отношение към 4 и 7
   Венера към 10 и 7
   Луната към 1 и 10
   Но тези планети нямат връзка една с друга. Тук вече можем да използваме една от връзките, които ни позволяват да свързваме планетите и техните теми - диспозитор.

   И трите планети са в знак на Сатурн. Той е ъглов, няма достойнства в Риби, но е в своята полусфера, в свой квадрант, освен акциденталната сила има и добавена есенциална, макар и слаба. Чрез Сатурн темите на ъглите са свързани и съответно имаме брак/ове. Това е сложна връзка, дълга, чрез три планети и общ диспозитор. Подобна връзка освен сложна, е и нестабилна, още повече, че самия Сатурн е в променлив знак, което дава множественост.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Как се разбира, че имаме "съдбовна забрана за брак" до определена възраст ? На мен ми казваха, че имам такава до 28 годишна възраст.
   "— А сега ми кажи защо говориш непрекъснато за добри хора? Ти да не би всички да наричаш така!
   — Всички — отвърна арестантът, — зли хора на света няма.
   — За пръв път чувам такова нещо — усмихна се Пилат..."
  • Roxelane wrote:

   Как се разбира, че имаме "съдбовна забрана за брак" до определена възраст ? На мен ми казваха, че имам такава до 28 годишна възраст.

   Трябва да питаш Алена, тя е автор на "съдбовната забрана за брак", но ако съм я разбрал правилно - това е чисто номерологично изследване и няма общо с астрологията. Попаднах на статия, в която авторката се хвали как е отворила очите на немците, с това си откритие. Лично за мен нещата стоят по друг начин.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Съдбовна забрана за брак ? звучи ми доста пресилено. Някой с претенции за предсказател ти казва нещо, ти го приемаш, че е истина и подсъзнателно правиш всичко то да се осъществи. Да каже че има неподходящ и подходящ период за брак, съм съгласна, но забрана, че и съдбовна...Чувала съм, че има аспект между планети, при който астролозите съветват бракът да се отложи.Аз мисля, че няма нито забрана , нито разрешение, а има само насоки от звездите, но свободната воля си е наша, да обичаме , да сключваме брак и всеки сам да си носи последствията. Иначе, няма лошо да се допитваме до звездите, за съвет.
   Внушението и самовнушението обаче, могат да доведат до сериозни последствия.
   ...Бавно,бавно, човече, всяко нещо с времето си. И сто ведра наведнъж да излее градинарят, плод ще има, когато дойде сезонът.
  • Ами аз неведнъж съм ви споменавала за моята кръстница, която никога не бъркаше за каквото и да било, ( и не е познавала Алена :)) . Това специално ми го беше казала по хороскопа, и отново се чудех как го е видяла, всъщност за пореден път не сбърка. Мислех и за самовнушение, ефект на Пигмалион и тн, ама не е.
   "— А сега ми кажи защо говориш непрекъснато за добри хора? Ти да не би всички да наричаш така!
   — Всички — отвърна арестантът, — зли хора на света няма.
   — За пръв път чувам такова нещо — усмихна се Пилат..."
  • Един от основните моменти, който не се споменава, в работата на астролога е познаването на действителността, в която той работи. Бракът е ярък пример за това. В България документа, който дефинира и рамкира семейните отношения е Семейния кодек. Там са дефинирани правата, задълженията както и всички произтичащи от отношенията на двама души последствия. Но, както е известно, до голяма степен отношенията се развиват в друга форма, наречена условно "съжителство" или "съжителство без брак".

   Тези две форми според действащото законодателство ще имат различна сигнификация в картата.

   Например, гражданския брак се ползва от защита на държавата, която регулира отношенията в този брак, свързани с имущество, наследство и тн. Ще рече, че освен базовото 1 - 7 дом, тук намесваме и държавата 10-ти дом, която признава двойката се една обща единица, действаща пред нея като един субект на нейните механизми на действие - 4-ти дом.

   Като контраст - съжителството, не се ползва от защитата на държавата, при раздяла нямаме право да претендираме за имущество, издръжка, наследство и сродните, които иначе се гарантират от държавата. Съответно, основните участници във формирането на подобен във отношения ще са 1 и 7-ми дом, както и 4-ти, като общо домакинство.

   Това дава една интересна точка за разсъждение.

   Ако управителят на седми дом има силни претенции или влияние върху вашият четвърти, то ако не желаете да встъпите в граждански брак, а предпочетете съжителство, би било добре да гарантирате имуществото си чрез договор или споразумение, което да регулира под някаква форма правото ви върху общата собственост. Най-просто би било фактурите да са на ваше име или ако плащате с карта, да пазите бележката. Тази досадна подробност отново има астрологическо обяснение.

   3-ти дом са нашите документи, а самият трети дом е 12-ти от 4-ти - тайният враг на "дома", в случая общото имущество, който дебне за точният момент :)

   Ето и два текста, които могат да ви помогнат в това да се ориентирате, както в сигнификаторите, така и в ползите и минусите в едната и другата ситуация:

   Семеен кодекс
   Фактическо съжителство

   ПС. ето как и правото може да помогне в астрологията :)
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Искам да пробвам и аз да се упражня.
   Взела съм картата на Наоми Кембъл, известен британски модел, никога не се е бракувала, имала е бая връзки, но брак не. В живота си тя се бори също с кокаинова зависимост и какво ли още не, но все пак това не е темата на изследване сега.
   Картата е с рейтинг А.

   Ще разгледам отношения по 1-7 дом, без да влизам в по-дълбоки подробности.

   Асцендентът е Козирог, в последни градуси.
   Десцендентът е Рак, в последни градуси, аналогично.

   Картата е нощна.

   Земният триплицитет нощно време се управлява от Луна, Венера и Марс. И трите планети не са в знаци, в които имат кой знае какво достойнство. Луната е в Стрелец, не се чувства особено добре там, има сила единствено по това, че е в кардинален дом. Венера е в свой дом на радост, но нищо повече, в знак перегрин е. Марс е в Близнаци, отново перегрин. Марс и Венера са в съвпад, за това ще пиша малко по-долу.

   Управителя на знака Козирог, в случая на асцендента, е Сатурн, който в картата на Наоми се намира в знака на Телец и в 3ти дом.
   Той е слаб в тази си позиция, ако не се лъжа Сатурн няма никакви достойнства в Телец, а освен това е в слаб, кадентен дом. Диспозиторът на Сатурн е Венера, която се намира в Близнаци и обясних вече че е в съвпад с Марс.

   За съвпадите между Марс и Венера много се говори и то все хубави неща. Но нека не забравяме, че Марс е вредител, от една страна, а от друга, цялото съединение е с диспозитор Меркурий, който в случая на Наоми, е в кадентен дом (3ти), в неудобен знак (Телец), ретрограден, и в съвпад с вредителя Сатурн. Има рецепция между Меркурия и Венера, но Сатурн просто оплесква нещата.
   Връзките на Наоми винаги са били с известни личности (5ти дом), в нейната си среда (диспозитора е в 3ти дом), но изключително турбулентни, все раздели, събирания и прочие (диспозиторът е в съединение с вредител, и двамата не са с есенциални или акцидентални достойнства). Имало е страст и блясък, но накрая всичко е завършвало зле.


   Егати, много философствам - иска ми се да мога да пиша лаконично и стегнато като Дани, ама все тая.

   Сега да видим за връзка между 1-7дом.
   Може би трябваше да започна с анализ първо на Луната, понеже тя е най-силния управител на земния триплицитет в конкретната карта - все пак се намира в ъглов дом.
   Между Сатурн в Телец (управител на 1ви дом - асц) и Луна в Стрелец (управител на дсц) връзка няма. Те изобщо не се виждат знаково.

   Луната, която е в Стрелец, изобщо не вижда асцендента (Наоми), а и не би искала да е в знака на Козирог, който конкретно за нея се пада знак на изгнание. Диспозиторът на Луната е Юпитер, който е в знак, в който няма достойнства (Везни), освен това и ретрограден. Отново не вижда управителя на асцендента - Сатурн. Сатурн би искал да е във Везни, за да екзалтира, но не и Юпитер, за когото Телец не е знак на никакво достойнство.


   Изобщо горката жена)
   DIGNITY ALWAYS WIN.