Отлагане /боя Чаши/

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Питам за изход от едно дело. Възможни са екстрадиране или евентуално затвор ; постоянно, във всяко теглене (на определени интервали) ми излиза ту 5 чаши обърната, ту 8 чаши обърната, особено 8 чаши обърната винаги присъства.

  Последно изтеглих 2 меча - 5 чаши обърната - Паж Пентакли
  после 6 чаши - Ас чаши - 8 чаши обърната

  Дали означава екстрадиране и непреодолима вече промяна в живота, въпреки мъката и нежеланието ? Или евентуално компромис на самото дело, но човекът решава да си тръгне сам... ? Но никъде не излиза нито 2ка Пентакли, нито Рицар Жезли, нито Отшелник, нито Светът прав... Какво мислите ? Ще мога да дам обратна връзка понеделник вечер.
  "— А сега ми кажи защо говориш непрекъснато за добри хора? Ти да не би всички да наричаш така!
  — Всички — отвърна арестантът, — зли хора на света няма.
  — За пръв път чувам такова нещо — усмихна се Пилат..."