Сигнификатори

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Сигнификатори

   В астрологията има различни нива на сигнификация. Сигнификатори са планетите, знаците и домовете. Планетата може да е естествен сигнификатор. Това ще рече че при определени условия тя може да описва нещо, без оглед на дома, който управлява. Това ще рече, че темите които придобива планетата от връзката планета - дом, минават на заден план, за да излязат на преден естествените сигнификации.

   Планетата винаги е процес на изменение. Съответно всяка планета е изначално сигнификатор на времето, респективно на процесите на изменение, това как се променя, това ,което тя управлява. От тук следват и нейните теми, които тя описва чрез промяната:
   - естествени теми, като Луна - майчинство, Марс - война
   - акцидентални теми - от връзката дом - планета - Марс управлява 7-ми дом - партньора ми е военен ( грубо казано )

   Знаците също са сигнификатори. Те могат да писват местност - Рибата - морето, Рак - езера, Скорпион - отходни канали и блата. Знаците придават своята природа на домовете - Риба на върха на 7 дом, може да даде много бракове, Скорпион на върха на трети - тайни писма. С естествените си характеристики знаците моделират и планетите.

   Домовете са "най-простата" форма на сигнификатор.

   Идеята на тази тема може да е малко сложно постижима, защото желаещите да вникнат в нея, ще трябва да работят с трудовете на Бен Езра и ал Бируни. Но останалото е просто и изисква малко досетливост.

   Първият пример, който искам да разгледаме е Юпитер. Езра го описва като покровител на веселите и добросърдечните хора, обичащите справедливостта, тези, които трупат пари, както и сигнификатор на децата.

   Започваме от базата. Юпитер е планета с гореща и влажна планета - сингвинична природа. Влагата е емоция, примесена с горещина, водата закипява - можем да видим жизнерадостен човек, весел и радващ се на живота, но и гневен. Неговият квадрант е от асц до мц, който подхранва неговата природа, защото този квадрант е с аналогична. Тук е и дома на неговата радост - 11 дом, който е и втори от 10 - хазната на краля. Той е и естествен управител на 2, личните средства, от тук и тези които трупат пари. Като сигнификатор на децата, отново се връщаме в първи квадрант, който описва ранната възраст отново по природа - тук трябва да се обърне внимание и на ранната медицина и теорията за течностите в тялото

   Нека вземем знаците и това какви места им определя ал Бируни, например Лъв.
   Под властта на Лъв са планините, крепости, кули, царските дворци, каменоломни, солници.

   Лъвът е обител на Слънцето, по своята същност то е сигнификатор на златото, което винаги е било свързано с власт. От тук връзката с царственост, но в описанието на ал Бируни нямаме пряка връзка или упоменаване на кралската власт, а на крепост, кули и дворец. Лъвът е фиксираният знак от огнения триплицитет, съответно стабилен и непроменящ се, качества нужни на всяка крепост или кула, за разлика от Овен, който е кардинален и съответства на воюващия Марс. Слънцето и Марс са дружествени планети, имат еднаква природа - гореща и суха. Съответно Овен напада, а Лъв защитава.

   Интересни са каменоломните. Лъв е знак на изгнание на Сатурн, който винаги се свързва с твърди и устойчиви структури. Съответно всичко, което може да е Сатурн в Лъв бива натрошено. Същото важи и за солниците, които отново са препратка към Сатурн. В Лъв сухата природа на Сатурн се засилва, фиксираният знак, подпомага процеса на изпаряване, за да се образува солта. Самият Сатурн като вредна планета подсилва лошата си природа, за да създаде територия, в която нищо не може да расте.

   Вижда се връзката между знак - планета и как това може да описано чрез местност, процес и тн, съобразно природата на знаците, планетите, които имат достойнства в тях и тези, които имат падение или изгнание. Ако някой иска да пробва да свърже естествените сигнификации на планетите и знаците с това, което описват авторите, мога да дам цитати от техните трудове, ако не може да си ги набави сам.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Понеже стана дума за това че знаците могат да са сигнификатори, то нека разгледаме как става това, какви характеристики получават и как.

   Първото, което искам да кажа за знаците, е че в много стари текстове може да се срещне описание на местност, която съответства на даден знак. Прост пример - Риби = море. Но кога Рибите описват море?

   Винаги когато говорим, че един дом или знак е силен, ние винаги разбираме ( трябва да разбираме ), че неговият управител, както на дома, така и на знака, е силно разположен. Съответно, когато казваме, че Рибите, в една карта, описват море, ние можем да твърдим това с такава сила, каквато притежава управителя на този знак - Юпитер.

   Това е първото. Второто е че знаците имат различни характеристики, една от тях е плодовитостта. Това е груба характеристика, но базисна за разбирането на дадена тема в хороскопа. Когато говорим за плодовитост, подразбираме 5-ти дом и децата, макар че можем да получим и жокер за 7-ми дом и броя бракове. Но нека се съсредоточим върху самите знаци и техните характеристики!

   Ще използвам описанието на Абу Машар:

   Овен - безплоден
   Телец - дава малко деца
   Близнаци - безплоден
   Рак - много деца
   Лъв - безплоден
   Дева - безплоден
   Везни - малко деца
   Скорпион - много деца
   Стрелец - малко деца
   Козирог - безплоден
   Водолей - безплоден
   Риби - много деца

   С просто око се вижда, че водните знаци винаги дават много деца. Защо?
   Първо, като водни знаци, те дават нужната влага, за да може да се развива плода.
   Второ, в тези знаци имат достойнства Венера - малкия благодетел, Луната - естествения сигнификатор на бременността, Юпитер - големия благодетел, както и Марс - без него нито едно дете не може да бъде родено :) .

   Съответно, за да разберем защо останалите знаци имат подобни характеристики трябва да изпишем първо - техните управители, и второ - планетите, които имат не-достойнства в този знак. Стана дума за Венера, като малък благодетел и Луна - като естествен сигнификатор на бременността. Тези планети имат достойнства в Телец.

   Пишем:
   Телец - Венера по обител(+), Луна по екзалтация (+), Марс - изгнание (-)

   Този знак, дава "малко деца", имаме планети, които говорят за плодородие, но самият акт на зачеване - Марс, е в изгнание в този знак. Съответно, природата на знака е противна - противоположна на тази на Марс, той няма афинитети към него, съответно и зачатието не е толкова често.

   Подобно разписване, може да се направи за всеки знак, за да се придобие представа откъде е извадена характеристиката на самите знаци. Там където имат достойнства повече мъжки планети имаме безплодни знаци. Това не трябва да се разбира буквално. Когато казваме мъжки, имаме предвид - дневни, а съответно и доминиращи качества горещина и сухота, които са противоположни на влагата качеството подхранващо бременността.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина