Pinned Тест за ниво Начинаещи

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Нито една от вас не спрегна конструкцията спрямо човешко изречение и спрямо човешкият език - прочетох само проекции.

   Защо Дяволът е на първа позиция, нито една от вас не обсъди това и не анализира това и защо Дяволът е отделен от човешките/дворцови карти чрез Ас. Независимо какъв Ас - това е показателно и за питането и за човека. Това е категорична информация за питащият.

   Кога един голям аркан, като Дяволът е отделен от всичко останало и то чрез базова карта, като Асо, с изкл. на Ас пентакли спрямо дворцова карта и то висока дворцова карта, и то крал.
   Тук се крие ключът.
   Stay soft. It looks beautiful on you.