The human race must become extinct

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • The human race must become extinct

   This is the only way to save the planet. And the human being is the only thing on this land, who if even disappears, won't break not even one biological chain.   П.С. Какво мислите за това? На английски е, защото така го написах на стената си във фейсбук и не исках да променям нищо.
   Всъщност, някой замислял ли се е върху това, защото подобна теза разрушава всяка една връзка - топла връзка - с човешкия произход на човека?
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Хайде така да го кажем, някой замислял ли си е, защо ако изчезне тигъра или пчелата, ще настъпи билогичен катаклизъм на планетата, а ако изчезне човека, няма да се да се случи нищо, освен добро за планетата?
   Човекът е ненужен биологичен индивид, чужд за тази планета и няма нищо общо нито с това или онова. Всеки тъп биолог би могъл да се замисли и да стигне до този извод.

   Човекът е изкуствено създаден билогичен вид, който няма нищо общо с тази планета. И това ще се докаже един ден.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Така е, човека не допринася с нищо природата да се развива. Напротив, само черпи от ресурсите й и в същото време дори не се стреми да ги опазва. Т.нар. цивилизация е всъщност война срещу природата.
   Нима животът не е само капчица роса?
   La vie en rose
  • Единствената причина човекът да унищожава така всичко около себе си е само една: той е неприсъщ за нея, той не е породен от нея, той няма устойчив архетип затова, че е част от нея. Той е външно тяло за Земята. Той е присаден организъм, все едно дали говорим за милиони години или за стотици хиляди години.

   Човекът е мръсен продукт на "боговете".
   Stay soft. It looks beautiful on you.