Таро - усилие или способност

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Не ми се правеше нова тема.

   Но ключово за разбирането и за правилното тълкуване е - да можете да съчетавате картите в конструкции и да престанете да ги тълкувате поотделно.
   Приемайте Таро посланията като изречения, не като отделни морфеми или фонеми. Всяка една конструкция в Таро е готово изречение, което трябва да бъде преведено на неговия език, така че да се разбере и на човешки.

   Карта - символ - човешки език - превод.
   Карти - символи - семиотична конструкция - превод.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Mona wrote:

   Не ми се правеше нова тема.

   Но ключово за разбирането и за правилното тълкуване е - да можете да съчетавате картите в конструкции и да престанете да ги тълкувате поотделно.
   Приемайте Таро посланията като изречения, не като отделни морфеми или фонеми. Всяка една конструкция в Таро е готово изречение, което трябва да бъде преведено на неговия език, така че да се разбере и на човешки.

   Карта - символ - човешки език - превод.
   Карти - символи - семиотична конструкция - превод.
   Така, а без четене няма как да стане. Без четене на хиляди и хиляди томове книги.
   Всеки Таровед трябва да има в ума си Александрийската библиотека.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Стигнах до един основен извод, въпреки, че често го отричах, за да стана поносима за пътуващите и търсещите: Таро познанието предхожда онтологичното, осъзнатото битие.
   Дори бих казала следното: раждайки се, ти се връщаш назад в ужасното време преди битието си на човек и отново се учиш да мислиш Таро ...

   Измисляш си интелектуални парадигми, скачаш в тази бездна през онази бездна, но всуе - ти вече си роден с едно познание, което тепърва трябва да намери и да намира мостове с човешкото битие .. Често това е невъзможно, защото парадоксът е, че човешкото познание има таван, има крайно небе, а "другото" познание не признава неспособността, то изисква всичко, то иска да си творец на света. Какъвто някога ти си бил, но не тук и не в този свят. А каквото времето те е измислило.
   Неусетно, тази способност става неуправяема, става страшна, става античовешка, става стигма.
   Усилната логика, усилното изследване, учене и упоритост не могат да донесат никакво познание за Таро (и не само, Таро е просто другото име на "знанието отвъд"), ако няма тази предхождаща битието, предопределеност.

   А това най-често се проявява само в една дейност: да помагаш, да правиш от нищото нещо, да обръщаш вселените навътре с хастара. Егоистично ли е? Не.
   Необяснимо е.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Чудесно! Само дето не ни пише на челата "става"; "не става" (за Таро). Щеше да е къде по-лесно и да не се хабим :)
   Няма как да знаем преди да опитаме. Затова се лутаме, търсим-не търсим, пипаме слепешком. Ти сама си казвала, че някои хора след много години с Таро, са на същото положение както в началото. Няма как да знаем от кои сме. Оправдавам се, че опитвам в момента. Оправдавам се, че не съм на нивото, на което искам да бъда.
   Нима животът не е само капчица роса?
   La vie en rose
  • Armid wrote:

   Чудесно! Само дето не ни пише на челата "става"; "не става" (за Таро). Щеше да е къде по-лесно и да не се хабим :)
   Няма как да знаем преди да опитаме. Затова се лутаме, търсим-не търсим, пипаме слепешком. Ти сама си казвала, че някои хора след много години с Таро, са на същото положение както в началото. Няма как да знаем от кои сме. Оправдавам се, че опитвам в момента. Оправдавам се, че не съм на нивото, на което искам да бъда.
   За съжаление, има как да знаем от кои сме.
   Още от първите 24 часа от работата ни с Таро. Може би това е една от науките с първоначален взрив на познание.
   Трябва да се "опита", за да се разбере, иначе ще си говорим празни приказки.

   Затова винаги съм казвала или споменавала, че лично аз не съм никакъв пример в Таро науката, а по-скоро изключение.

   Затова и Таро познанието не трябва да се бърка с нито едно друго познание: психологическо, математическо или философско - удобно е да ги сравняваме, но реално те нямат нищо общо.
   Може да си най-добрия таровед на света и най-големия социопат.

   Познанието за Таро идва от другаде: не идва от някакво самоосъзнаване, от намиране на себе си, това са бла бла приказки в стил ню ейдж. Таро е инобитийно на човека, то е встрани от него и затова може би, само хладното сърце може да приеме безизразната усмивка и на посланията в Таро, без особени чувства.
   Което пък гарантира и точна прогностика, това първо.
   Еуфорията не е присъща на Таро науката, нито тъгата, а безизразността на една социопатна усмивка.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Mona wrote:

   Още от първите 24 часа от работата ни с Таро. Може би това е една от науките с първоначален взрив на познание.Трябва да се "опита", за да се разбере, иначе ще си говорим празни приказки.
   Затова ли е темата "как започнах с Таро?" - една своеобразна анкета?

   Ето, като ти прочетох поста, се зачудих искам ли да знам от кои съм? Готова ли съм да знам нещо и каква реакция ще имам ако отговора не ми хареса?
   Нима животът не е само капчица роса?
   La vie en rose
  • Armid wrote:

   Mona wrote:

   Още от първите 24 часа от работата ни с Таро. Може би това е една от науките с първоначален взрив на познание.Трябва да се "опита", за да се разбере, иначе ще си говорим празни приказки.
   Затова ли е темата "как започнах с Таро?" - една своеобразна анкета?
   Ето, като ти прочетох поста, се зачудих искам ли да знам от кои съм? Готова ли съм да знам нещо и каква реакция ще имам ако отговора не ми хареса?
   Е какво значи дали искаш да знаеш, вече си го научила, минали са отдавна 24-те часа.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Mona wrote:

   Таро, като част от всички обекти, пренаселени с картинна символика и изобщо с изображения, въздейства директно върху способността да се обработва и преработва информацията, зададена от конкретен образ.
   Но има разлика обаче, ако дървото, което е нарисувано, е нарисувано от дете, от човек на средна възраст, от старец, от художник, от музикант, от философ, поет, инженер и т.н. Същото важи и ако е приумица на акцентирана личност, която е решила да създаде поредната колода Таро (понеже говорим за Таро).

   Също така има значение, същото това дърво от кого се гледа. За едни дървото ще е храст, за други гора, за трети – цвете, а за четвърти – просто едно дърво и нищо повече. Т.е. няма да се създаде никаква съществена връзка между образа и значението на символа, който той внушава. Ако приемем изобщо, че образът изобщо внушава.
   А той ще внуши единствено онова, което вече има зададено като програма у самия възприемащ, този образ като символ, не може да бъде надграден.

   Сега една вметка – всичко онези нуминозни внушения, които създават някои карти, не са плод на някакви откровения или досег с имагинерни отвъдни светове, а нахлуване на архетипното колективно несъзнавано. Същото се отнася и за сънищата, които съпровождат начинаещите в Таро. Внушенията, чувствата и емоциите, които биват провокирани от образите в Таро, без да са съзнавани обаче какво изобщо значат, са израз точно на тази обсесия.
   Често са приемани за близък досег и среща с мистично съприкосновение. Не, просто така работи човешкото несъзнавано на архетипно колективно ниво.

   Т.е., когато някой си взема колода Таро, всичко, което може да види у картите, е единствено неговият образ за света, неговата представа за логиката на събитията, неговият опит в живота, неговите знания, натрупани от преживелици и от книги. Не може да види нищо повече от това.
   Разбира се, тогава изплуват на повърхността и всички несъзнавани пластове, за които не е и подозирал, че съществуват, но които директно му влияят. Това обаче далеч не е пътят към Таро.
   Просто Таро трябва да стане един следващ етап от развитието, когато що-годе е постигната Умереността: равновесието между съзнателен опит и познание и с познание за психиката ни.
   А да тръгнеш да натрупваш базисни знания (които са тотално недостатъчни), едва след като си почнал работа с Таро, е непосилна задача.
   От нищо нещо не става.

   Искам отново да подчертая, че не може да има две паралелно случващи се нуминозни линии в едно битие. Човешката психика е така устроена, че да работи с приоритети. А, когато става дума за творчески процес, нещата съвсем се капсулират и открояват. Дали това ни харесва или не, е друга тема. Такъв е принципа на работата и с Таро.

   Който се е захванал сериозно с картите, става "затворник" на една вселена, от която бягствата са невъзможни, ала и нежелани. Ако за затворниците на егоизма, на малодушието и ниското самочувствие, външният свят, е светът на свободата, то Таро е самият свят. Защото живее вътре в себе си и за себе си, а човекът е част от целият този процес: не Таро за мен, а аз за Таро, но това е и принципът изобщо на живота.

   Предлагам на вашето внимание една тема, обсъждана едва ли не под сурдинка, някак преминаваща като фонова заря на всички усилия, посветени на науката за Таро.
   Както сме разбрали всички, без озарение за нещо, няма и познание за него, но тук възниква един древен въпрос и казус - познанието е ли е интуитивно или е чист гносис.

   Т.е. дали способността да се разбере бъдещето, каквото всички искат да научат, все едно в каква форма, е плод на дарба или на последователност в ученето за и на ТАРО.
   Как се разбира това? Кога се осъзнава интуитивно или не, че нещо е просто можене, а не усилие? Каква е връзката между моженето и усилието?
   Дали нещо ти се дава даром (! като вроден талант) или се постига с парадигмите на умозрението и емпирията?

   Какво мислите и как съотнасяте тези два контекста в хоризонта на Таро?

   П.С. Темата е моя компилация по стара тема във форум Таро Архив.
   И, като обобщение, без познание няма Таро, сиреч без много и много, много четене, както няма Таро и без дарба.
   Кое е първото, това е малко като яйцето или кокошката, разбира се - без яйцето. Т.е. без дарба/интелект/съсъд на Манас, няма как да има и енергия за останалото.
   Който разчита само на сънища, на някаква човешка интуиция, няма да стигне доникъде. Който пък разчита на някакви изучени фрази и готови постулати/архетипни митологеми, същото.
   Stay soft. It looks beautiful on you.