Производни домове

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Производни домове

   Производните домове са интересна тема, която ни позволява да вникнем в значението на самите домове, както и да видим взаимовръзките и динамиката в самата карта.

   Има два варианта, в които можем да разгледаме производните домове.
   Първият е "прост" - в наталната карта, можем да разгледаме например 4-ти дом като Бащата, да го използваме като първи, а останалите домове вече са производни от него.
   Например:
   5-ти като 2-ри от 4-ти = парите на бащата
   6-ти като 3-ти от 4-ти = брата/сестрата на бащата и тн
   За да сме сигурни в това, което прогнозираме на база на подобна система от производни домове, трябва дома, който използваме за отправна точка ( в случаая 4-ти ) да е силен, т.е. да има силно разположени управители.

   Вторият вариант, който е и по-интересен, работи с две отправни точки, които се застъпват. Това може да се види например в една карта на държава, където основните елементи са два - Асц-та, като народа и Мц - като управляващия елит.

   В зависимост от формата на управление на държавата, Асц-та може да опише целия народ, ако говорим за монархия, или мнозинството от избиратели, ако става дума за някаква форма на демократично управление. Но и в двата случая Асц-та е 4-ти от 10-ти - собственост на управляващите, фактора, който им дава правото да управляват.

   3-ти от Асц-та е равен на 6-ти от Мц
   - "робите" на управляващите или по-коректно казано - силовите министерства като полиция, жандармерия и армия. Като 3-ти от Асц-та, този дом описва хората от едно поколение, хората с общи интереси, възгледи и възпитание, точно тези, които формират наборната служба. Освен силовите министерства, този дом описва и медиите, били те печатни или други, които по дефиниция трябва да са подвластни и обслужващи.

   4-ти от Асц е 7-ми от Мц
   - това са политическите опоненти на управляващите. Като 4-ти от Асц-та този дом описва стандартно имуществото на човек/народ. Оформя се зависимост между производните значения - ако натрупаш собственост, вече можеш да претендираш и за властта. Примери в историята има достатъчно, както и строй, който забраняваше личната собственост.

   5-ти от Асц е 8-ми от Мц
   - интересното, е че домът, който отговаря за децата, забавлението и писането е и смърт за управляващите. Но е и много логично. Новото поколение, може да доведе до нови идеи, нови нагласи, нови виждания върху статуквото. Във всяка държава, в която има някаква форма на тоталитарен режим, имаме контрол върху театъра, киното, както и върху писателите. Не малко книги са изгорени точно от някаква форма на еднолична власт, за да се избегне четенето на "неправилна" литература.

   Макар да се оформи доста конспиративно има и много други значения, но подбрах тези, като ярки и образни, за да се добие представа, как динамиката в астрологията, може да се наблюдава в това, което виждаме като заобикаляща ни действителност.

   Един малко по-забавен пример, доколкото астрологията може да бъде забавна, е с производните домове от 2-ри дом - нашите пари.
   Понеже парите са обект на действи, а не субект, то те трябва да се разглеждат в контекста на Асц-та.
   Например:

   7-ми от Асц е 6-ти от 2-ри.
   - парите са "болни", когато ги даваме на някого. Не поради друга причина, а поради простия факт, че те не могат да изпълняват основната си функция - да носят печалба, или да се превърнат в материална придобивка. Те не "умират", а "боледуват", защото когато се върнат при нас, от приятеля на когото сме помогнали, са точно толкова колкото сме дали. Съответно, те са извършили движение, но не са донесли приход или възвращаемост, от тази операция.

   9-ти от Асц е 8-ми от 2-ри
   - тук вече говорим за "смърт" на парите. В девети дом се намират нашата идеология, религия, гуру, шамани, храмове и подобните им. Когато парите се дават като дарение, пожертвование по икони, за свещи, тамян или за леене на куршум, восък или други дейности от ресора на "Арсенал", парите просто умират. За разлика от седми дом, в девети дом те не носят нищо - те просто не вече не са пари.

   Това отваря друга тема на разсъждение - когато мислите, се откупувате, или плащате на някого там горе, си спомнете, че това което сте дали вече не са пари, освен за попа или врачката. Ако все пак съвестта е гузна и иска да се "откупи" има прост начин пак по 9-ти дом -

   9-ти като 5-ти от 5-ти - инвестирайте пари в детски площадки :)
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Производните домове, могат да ни помогнат да хвърлим светлина и върху един друг въпрос, свързан с държавата и нейната политика.

   Става въпрос за 2-ри дом. Ако разгледаме 2-ри дом от гледна точка на Асц-та, то той описва освен нашите пари, а и нашите помощници. Това не са нашите "роби" по 6-ти дом, в смисъла на наемни работници, а в смисъла на хора, които ни помагат да постигнем определена цел, аналогично на парите. По аналогия можем да разгледаме втори дом като производен от всеки друг дом, например 8-ми ( 2-ри от 7-ми ), за да сравним, коя "чета" е по-силна - моята или твоята.

   Тук ще направя едно отклонение. Често се приема, че 11-ти дом описва нашите приятели, но това не е така. Единадесети дом, като втори от десети, описва хората, които могат да ни помогнат да свършим нещо, в рамките на държавния апарат - 10-ти дом. В този смисъл, 11-ти дом описва връзка по интереси - това са онези познати в община, кметство, за които се сещаме, само когато трябва да свършим определена работа. И за да приключа отклонението - приятелите са по 7-ми дом.

   И да се върнем на проблема.
   Без значение каква карта разглеждаме - натална, елективна или мунданна, 9-ти дом винаги описва нашата/на фирмата/на държавата идеология, религия, виждания за устройството на света. Съответно 2-ри от 9-ти е 10-ти дом - държавата, държавните структури.

   Лесно изпъква идеята, че целия набор от механизми на държавата, както и нейното поведение е в услуга и служи за налагане на това, което заложено в 9-ти дом.

   Погледнато исторически можем да видим, в по близко време, как благодарение на идеите на комунизъм/социализъм се създадоха нови икономически и социални структури на взаимоотношение, как под идеята за свободен пазар и предвижване се роди ЕС, как благодарение на идеята за противодействие и борба се оформиха военни блокове и тн.

   Отново в полето на 9-ти дом, но вече с натрупване на значения имаме и "таен враг" на властта - 12-ти от 10-ти = 9-ти. Нова идеология, противоречаща на вече наложената, представлява реална заплаха за държавата във вида, в който функционира - пример Римската империя и прокрадващото се в катакомбите християнство.

   Например, който има желание, може да направи карта на ЕС за влизането в сила на Маастрихтския договор. Там на върха на 9-ти дом имаме Риби - Венера е във Везни ( по-силна е от Юпитер, съответно по отчетливо ще опише това, което ни интересува ), намира се в 3-ти и управлява 3-ти, както и 8-ми, 2-ри и 10-ти - три от основните ценности на свободно придвижване ( 3-ти ), обща валута ( 2-ри, 8-ми ) и единна политика ( 10-ти ).

   Интересното, е че за 9-ти дом претендира и Марс в Скорпион, за разлика от Венера е ъглов, но това вече е друга тема.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина