Взаимоотношения между планетите

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Взаимоотношения между планетите

   В тази тема ще разглеждаме основните взаимоотношения на планетите в астрологическата карта, такива каквито са били в традицията на Астрологията.

   Ще бъдат представени цитати от различни астролози от миналото, тяхната формулировка и тълкуване.

   Темата е отворена за обсъждане и коментиране на неясните моменти. Всеки може да посочи примери, за едно или друго правило, съответно да се разгледа резултата, проблемите и решенията по даден казус.

   Целта е да се събере набор от техники, които да помагат при разглеждането на картите, било то хорарна, натална или елективна.


   Като за начало съм подбрал няколко основни цитата от Бен Езра

   Осми способ – силата на една планета преминава в друга
   Има две възможности.

   Първо.
   По-бърза планета се отделя от друга, за да образува съединение или аспект с трета планета, при това бързата планета взима силата на напуснатата планета и я отдава на третата, нова планета, с която встъпва в съединение.

   Друга възможност.
   Лека планета образува съединение с друга, по тежка и бавна планета, а тя, от своя страна, образува съединение с още по бавна планета. В този момент планетата, намираща се в средата, взима силата на най-бързата и я отдава на най-бавната от трите планети.

   Девети способ – Предаване на светлина
   Може да се осъществи в две форми

   Първа форма.
   Две планети не се свързват нито в съединение, нито в аспект, но и двете формират съединение или аспект с трета, която има аспект с дома, за който е зададен въпроса.

   Втора форма.
   Управителя на Асцендента и планетата сигнификатор на въпроса не се обединяват нито в съединение, нито с аспект, но трета планета взима светлина от една и я предава на другата.
   Единадесети способ – планетата дава сила.
   Когато планетата се намира в своя домицил, екзалтация, триплицитет, терма или фас и в това място образува съединение или аспект с друга планета, се приема че тя й отдава своята сила.

   Тринадесети способ – Планетата отдава своята природа.

   Когато планетата се намира в знак и влиза в съединение с управителя на този знак, или с планета, имаща достойнства в този знак – екзалтация, триплицитет или управление по терна или фас, се приема че в този момент тя отдава своята природа на тази планета.

   Осемнадесети способ – Връщане на светлина за Добро

   Първи вариант.
   Планета се съединява с друга, която се намира под лъчите на Слънцето. Планетата, която се намира под лъчите на Слънцето не може да получи силата на тази, която се приближава към нея, и в този момент силата отново се връща към същата тази планета.

   Втори вариант.
   Планета формира съединение с друга, която е ретроградна. Ретроградната планета не може да получи сила от приближаващата се към нея и в този момент силата се връща, обратно към тази, която отдава.

   Връщането на Светлина предполага три възможности.

   Първа възможност.
   Една планета отдава сила на друга, която не е в състояние да я приеме, при което я връща обратно за добро. Но ако планетата, отдаваща своята сила също не може да я приеме, тогава такова връщане се осъществява за Вреда.

   Втора възможност.
   Ако планетата, отдаваща сила е директна, а приемащата сила е или изгорена, ретроградна или се намира под лъчите. Този случай се нарича „връщане за Добро”. Ако планетата, отдаваща своята сила, не е директна, се приема за „връщане за Вреда”

   Трета възможност.
   Планетата отдаваща сила е или ъглова или се намира в следващ дом, а планетата, която връща тази сила се намира в кадетен дом, се приема че това е „връщане за Добро”. Но ако планетата отдаваща сила се намира в кадетен дом, става дума за „връщане за Вреда”.


   Двадесет и девети способ – Обсада

   Когато една планета се отделя от друга, неблагоприятна планета, след като е формирала с нея съединение или аспект, а след това съединение с още една планета, или планета се намира в знак, по такъв начин, че между две зловредни планети е попаднала една добра. Това наричаме Обсада, защото планетата, която се намира по средата ще бъде отслабена. Но ако Слънцето формира аспект с благоприятната планета, която се е отдалечила от зловредната, или с тази планета, която се намира между зловредните, то то премахва от нея вредата и нейната слабост няма да бъде толкова значима.

   Два цитата от Клод Дарио и неговия труд "Въведение в присъдата на звездите"

   За предаването на светлина и природа

   Предаването на светлина и природа се случва по два начина. Първо, когато една планета, по-лека, се отделя от съединение или аспекти, от втора, по-тежка, и след това влиза в аспект с трета, по-тежка или по-лека планета от втората. По този начин първата планета предава светлина или природа от втората планета към третата. Например когато Меркурий се отделя от Слънцето и формира аспект с Венера, той отдава на Венера светлината и достойнствата на Слънцето. Външните планети са по тежки от вътрешните. Ето защо Сатурн е по-тежък от Юпитер, а Юпитер е по-тежък от Марс, който пък е по-тежък от Слънцето. Слънцето е по-тежко от Венера, тя от Меркурий и накрая Меркурий е по-тежък от Луната. Бавните планети се наричат така, защото се движат по-бавно от вътрешните.

   За Възвръщането

   Възвръщането може да бъде два вида – възвръщане на достойнства и възвръщане на светлина. Възвръщането на достойнства може да се осъществи когато една планета, намираща се в обител или в място на други достойнства, съзерцава втората планета, която е изгорена или ретроградна. Тогава втората планета, заради своята слабост, произтичащо от ретроградността или изгарянето й, не може да приеме достойнствата, които първата планета й предава чрез аспект.
   Такъв вид Възвръщане ще бъде благоприятен и полезен в случай че и двете планети се намират в ъгъл или в следващи домове и са благоприятно разположени.
   И накрая Възвръщането ще донесе полза в случай че планетата, която връща достойнствата се намира в ъгъла, защото в друг случай Възвръщането става безполезно.
   Връщането на Светлина се случва тогава когато двете планети не се виждат една друга, не формират никакъв аспект, но двете виждат трета. По този начин третата планета събира тяхната светлина и я проецира или на тези две планети, или на друга част от зодиака.
  • Езра ни дава общо 30 варианта на взаимодействие между планетите. Интересното е че това са, по скоро частни от едно правило, отколкото самостоятелни дефиниции.

   Първият проблем, пред който се изправяме е за мътните и неясни термини, като "природа", "сила" и "господство". Нека припомним определенията:

   - планета предава природа, когато се намира в знак и прави аспект с управителя му, тогава тя му отдава своята природа.
   - планета дава сила, когато се намира в знак, в който има достойнства, и прави аспект с планета, тогава тя му дава своята сила.
   - планета получава господство, когато сключва секстил или тригон.

   От правилата не ни става ясно кога, при какви условия, как се изразява и как се използва. Имаме проста дефиниция. Първите две правила са в общи линии ясни, не изискват много разсъждения, но все пак.

   Друг автор Sahl, ни илюстрира с примери първите две правила:
   - предаване на природа - Луна/Овен секстил Марс/Водолей - Марс е диспозитор на Луната, съответно тя му отдава своята природа. Това може да се разгледа по два начина. Природата на Луната е охлаждаща и овлажняваща, съответно тези качества преминават в Марс и изменят неговата базова характеристика и той става по-малко загряващ и изсушаващ. Вторият вариант е следствие от първия - като диспозитор, Марс получава правата да се разпорежда с темите, които управлява Луната, след като е получил нейната природа, той ще има и достъп до Рак и Телец, съответно и до домовете, в които те се намират.

   Като обобщение на това правило - когато една планета се намира в знак, в който няма достойнства и прави аспект с диспозитора си, тя ми предава природата/правата си върху темите, които управлява.

   - предаването на сила, Sahl, ни илюстрира с примера Луна/Рак квадрат Юпитер/Везни. За разлика от "предаването на природа", тук Луната вече има достойнства по обител, тя е силна, съответно може да предаде своята сила на планетата, с която прави аспект. Ако трябва да сме точни, тук става дума за "предаване на две природи" по Езра. Ще рече че - планета в знак на своите достойнства, прави аспект с планета, която също има достойнства в този знак, Луна обител в Рак - Юпитер екзалтация в Рак. Но нас ни интересува, как и при какви условия Юпитер може да получи въпросната сила.

   Разбирането на ситуацията ще изисква от нас базови познания за групирането на планетите. Първо - планетите се групират по сходство на природата си - Слънце/Марс, Сатурн/Меркурий, Луна/Венера, Венера/Юпитер и Луна/Юпитер. Второто делене е на база дневни и нощни планети - дневни са Сатурн, Юпитер и Слънце, а нощни са Марс, Венера и Луна. В примера Луната и Юпитер имат сходно пасивно качество - влага. Юпитер няма достойнство във Везни, неговата природа е отслабена. Съответно силната Луна, която има своя максимум на качества в своята обител, заради сходството си с Юпитер, може да подпомогне и подсили неговите качества. Тук се спазва принципа на профилактиката - че подобното се подсилва с подобно, съответно имаме лекуване на Юпитер.

   Получаваме натрупване на двете правила - Луната отдава своята природа на Юпитер, без да губи правото си на сигнификатор и в същото време дава "сила" на Юпитер, като го подхранва и му помага да управлява своите теми.

   Кога една планета получава "господство", при какви условия и какво ни дава това, не става ясно от формулирането на правилото. Но ако продължим разсъжденията от предходните две, нещата придобиват малко по разумен вид.

   Ако направим проста схема какви аспекти, с кой знаци, се свързва Луната когато е в Рак, например, ще видим че секстил и тригон, условията за господство, тя прави с Телец, а тригон с Риби и Скорпион. В тези знаци имат достойнство - Юпитер, Марс и Венера - точно планетите от семейството на Луната, заедно с Юпитер, който има частично подобие с нея. Съответно, за да имаме господство трябва да имаме конструкция от сорта на - Луна/Рак секстил с Венера/Телец или Луна/Рак тригон с Марс/Скорпион. Получаваме натрупване на правила само в тези прости конструкции - имаме рецепция, отдаване на природа, отдаване на сила и господство. И накрая за да дефинираме "господството" можем да кажем, че имаме обител+, или сила по-голяма от тази, която ни дава само достойството по обител.

   Така от три правила, дори четири заедно с рецепцията, събрахме една конструкция.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина