Западна Астрология

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Западна Астрология

   За да се разбере традиционната западна астрология трябва да се вземе под внимание и темперамента и управителите на триплицитетите или тригонократорите.

   Всеки знак има бинарна характеристика, която формира неговия темперамент. Качествата, които формират природата на знак се състоят от две противоположни двейки - Влага - Сухота и Топлина - Студ. Тези качества са първата стъпка за определяне на сигнификатори, както в наталната, така и в хорарната карта. Например, ако в хорарна карта се пита какъв е подарък е получил Х, и сигнификатора на подаръка е Венера в Овен, много по-вероятно е Х да е получил кактос, отколкото водна лилия.

   Четирите възможни комбинации от четирите качества формират четирите темперамента - Сингвиник, Холерих, Меланхолик и Флегматик. Определянето на натурата в наталната карта помага в прогностиката, защото един флегматик, няма да реагира като холерика.

   И сега фактологията:

   Огнените знаци са Горещи и Сухи - Холерични
   Земните знаци са Хладни и Сухи - Меланхолици
   Въздушните знаци са Горещи и Влажни - Сингвинични
   Водните знаци са Хладни и Влажни - Флегматични

   Планетите също имат своя пророда:
   Сатурн - Хладен/Сух
   Юпитер - Горещ/Влажен
   Марс - Горещ/Сух
   Слънце - Горещ/Сух
   Венера - Хладна/Влажна
   Меркурий - Хладен/Сух
   Луна - Хладна/Влажна

   Луната минава през четирите възможни състояния, докато променя фазите си, но основната й природа е флегматична, същото важи и за Слънцето, докато преминава през сезоните.

   Квадрантите в картата също имат своя природа:
   Asc - Mc - Влажен/Горещ
   Mc - Dsc - Горещ/Сух
   Dsc - Ic - Хладен/Сух
   Ic - Asc - Хладен/Влажен

   Това са основните качества, които притежават отделните фактори в астрологията. Рабира се има изключения, например Козирога, който притежава земна и водна половина или Стрелеца. В графата изключения влиза естествено и Меркурий. Но тези изключения говорят единствено за това, че към всичко трябва да се подходи индивидуално, няма готова формула, която да е валидна винаго и при всяко положение.

   Друг важен момент в традицията на Запада е делението на триплицитетите.
   Ето накратко становището на старите автори по тази тема:


   Управител на Триплицитетите ( по Доротей Сидонски, Ветий Валент, Бируни, Ибн Езра, Бонати, Дарио :(
   Огън – Слънце, Юпитер, Сатурн
   Земя – Венера, Луна, Марс
   Въздух – Сатурн, Меркурий, Юпитер
   Вода – Венера, Марс, Луна


   Управители на триплицитетите по Кардано:
   Огън – Слънце, Юпитер, Марс (през деня); Юпитер, Слънце, Марс (през нощта)
   Земя – Венера, Меркурий, Сатурн (през деня); Луна, Марс, Сатурн (през нощта)
   Въздух – Сатурн, Меркурий, Венера (през деня); Меркурий, Сатурн, Венера (през нощта)
   Вода – Юпитер, Венера, Марс (през деня); Венера, Юпитер, Луна (през нощта)

   Управителите на Триплицитетите по Шьонел (съгласно Птолемей):
   Огън – Слънце, Юпитер, Марс
   Земя – Луна, Венера, Сатурн
   Въздух – Сатурн, Меркурий, Юпитер
   Вода – Венера, Марс, Луна

   Управителите на триплицитетите по Лили
   Огън – Слънце (през деня), Юпитер ( през нощта)
   Земя – Венера (през деня), Луна (през нощта)
   Въздух – Сатурн (през деня), Меркурий (през нощта)
   Вода – Марс (през деня и нощта)

   Управители на триплицитетите по Морен
   Огън – Слънце, Марс, Юпитер
   Земя – Меркурий, Сатурн, Венера
   Въздух – Сатурн, Венера, Меркурий
   Вода – Юпитер, Луна, Марс

   Тригонократорите могат да заместят системата на производните домове, разбира се само като алтернатива, не като пълновластен заместител. Също така могат са се явят като помощ при избор. Например, в хорарна карта, опитваме се да решим кой модел телефон да си изберем от два. Разглеждаме достойнствата на тригонократорите на втори дом, първите два, нямат особени достойнства, оказва се че третият е най-силно поставен. И когато отиваме в магазина от двете възможности се е показала трета много по-добра

   Ето и краткото тълкуване на всеки от тригонократорите за отделните домове:

   I-ви дом
   Първият управител на триплицитета показва началото на живота на натива, какво той харесва или ненавижда. Вторият управител говори за силата на тялото му и за характеристиките на средата на неговия живот. Третият определя естеството на живота в неговия край.
   II-ри дом
   Всеки от трите тригонократори говори за способността за придобиване на имущество в различните периоди от живота. Първият управител говори за имуществото в началото, вторият в средата и третият в края на живота.
   III-ти дом
   Трети дом говори за братята, сестрите, промените, кратките пътешествия, вярата и религията, затова го наричат Богиня. Първият управител на триплицитета говори за най-големия брат/сестра, вторият на средния, а третия за най-малкия брат/сестра.
   IV-ти дом
   Първият управител говори за Бащата, вторият за имуществото, а третият за Края на всички неща.
   V-ти дом
   Първият управител говори за децата, Вторият за увлеченията и любовта, а третият по посланията и посланниците.
   VI-ти дом
   Първият управител на 6ти дон говори за болестите, недостига и за мъката. Вторият тригонократор определя слугите, а по третия за дребните жвотни.
   VII-ри дом
   Първият управител говори за брачния партньор, вторият за споровете и кавгите, решенията на съдилищата. Третият за съвместни планове. При Ботани и Ибн Езра първият управител на триплицитета говори за брачния партньор, вторият за борбите, третият за приятелството (съюзите)
   VIII-ри дом
   Първият управител се явява повелител на смъртта, вторият на античните предмети, а третия за завещанията.
   IX-ти дом
   Първият управител на триплицитета говори за дългите пътеществия и за това какво ще се случи по време на тях. По втория разбираме за вярата, а по третия – за сънищата
   X-ти дом
   Първият управител на триплицитета говори за професията и общественото положение, Вторият за властта, а третия за стабилността в заеманата позиция. При Бен Езра първият управител а триплицитета говори за майката, вторият за положението в обществото, а третият за занаята, с който се занимава натива. При Дарио първият управител говори за работата и издигането в йерархията, вторият за командите и смелостта да командваш, а третият за стабилността и продължителността на заеманата длъжност.
   XI-ти дом
   Първият управител говори за надеждата и вярата в другите хора, вторият управител показва усилията, а третият за ползите произтичащи от първите две.
   XII-ти дом
   Първият управител посочва враговрте, вторият испитанията, а третият големите животни. Според Бен Езра първият управител на триплицитета говори за тъгата, втроият за заточение, а третият за враговете. При Ботани първият управител определя враговете, вторият усилията, а третият големите животни.