Астрология и сънища

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Астрология и сънища

   Един от основните проблеми при сънищата, е че има прекалено много варианти за тълкуването им. Броят на съновниците и школите по психология внасят повече объркване отколкото яснота.

   Сънищата са една от темите, които разглежда хорарната астрология, по схема, която се изплъзва от символите, тяхното значение, и директно набляга на това - дали даден сън ще се сбъдне, ако да, то каква област ще засегне в живота на човек и дали въобще потърпевш ще е самият сънуващ или някой друг.

   За това до каква степен сънищата ще са информативни и въобще предсказателни, при питащия, първо трябва да се обърнем към наталната карта. В нея трябва да търсим връзка между 1 - 9 дом. Според характера на връзката, ще съдим за силата на съня. Например, ако 1-9 дом са свързани от една планета, която е силна, в знака в който се намира или има акцидентална сила по дом, то сънищата ще са много ярки и "говорещи". Вариантите на връзки са много, но те са главния ориентир, какво можем да очакваме от съня на питащия въобще.

   Когато въпроса е зададен, първото нещо, което трябва да се погледне в картата е дали имаме планети в 9 дом. Това е дома на сънищата, по старата класификация на домовете, това е дома на Бога, а сънищата обикновено се приемат за послания с висше.

   Според природата на планетата, можем да съдим и за естеството на съня. Ако имаме Сатурн, сънят ще е плашещ, ако имаме Опашката, то съня ще граничи с ужас.

   Второто, което трябва да направим е да видим кои домове управлява планетата, която сме определили за сигнификатор на съня. Домовете, управлявани от сигнификатора на съня, ще са и темите, които ще са повод за съня. Например, ако говорим за 2-ри дом, повод за съня ще са парите, ако е 3-ти братята/сестрите и тн.

   Понеже света е шарен, а планетите не стоят на едно място, много често може да няма планети в 9-ти дом. Ако попаднем в подобна ситуация, проверяваме, дали няма планети в 10 дом. Планетите в 9-ти и 10-ти дом, дават най ярките и събитиини сънища. Но ако нямаме планети и в 10-ти дом, разглеждаме другите домове, както следва - 1-ви, 7-ми, 4-ти и 3-ти. Ако планета попада в тези домове, сънищата вече не са толкова важни, носят по малко информация и вероятността да се проявят е по-малка. Но ако нямаме планети в тези домове, разглеждаме - 2-ри, 5-ти, 6-ти, 8-ми, 11-ти и 12-ти. Положение на планета в тези домове, говори за съвсем "пусти" снища.

   Когато сме определили повода за съня, неговата важност, трябва да определим, дали съня вреди на Питащия. Това се разбира, ако сигнификатора на съня вижда с квадрат или опозиция управителя на 1-ви дом. Малко уточнение. Когато казвам вижда, това означава аспект, но имаме два варианта на виждане. Първият е чрез точен геометричен аспект според градуса на планетите, другия е виждане чрез знаци. Всеки знак, вижда другия чрез определен аспект. Така че ако две планети са в два различни огнени знака, например, то те ще се виждат с тригон. Дали планетите, се виждат чрез геометричен аспект или чрез знаци, отново ни говори за степента на вреда.

   Ако управителя на съня вижда с квадратура или опозиция управителя на втори дом, то вредата ще е за парите на Питащия и тн.

   Ако сигнификатора на съня е добра планета, или прави аспект тригон или секстил, то Питащия няма да получи вреда.

   Има още една поправка от Луната и това в какъв знак се намира. Ако Луната и сигнификатора на съня са във фиксиран знак, то съня ще се сбъдне, ако са в кардинален - няма да се сбъдне, ако са в мутабилен, то съня ще се сбъдне от части.

   Това са основните положения при работа с въпроси свързани със значението на сънищата. Практиката и наблюдението са най-добрите учители, но базата е положена.

   Успех в сънуването!
   Stay soft. It looks beautiful on you.