Цитати от книги

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • "- Какво ти е пострадал пръстът, Зорбас? – извиках аз.
   - Някоя машина ли го е откъснала? – настоявах аз.
   - Каква машина си седнал да разправяш! Сам си го отсякох!
   - Сам ли? Защо?
   - Къде можеш да ги разбереш тия работи ти, началство! – каза той, като повдигна рамене. – Нали ти казах, че съм преминал през всички занаяти. Та по едно време бях и грънчар. Обичах като луд тоя занаят. Знаеш ли какво значи да вземеш една буца кал и да направиш от нея каквото си щеш! Фъррр! – фучи колелото, калта се върти като бясна, а ти си застанал над нея и си казваш: “Ще направя делва, ще направя паница, ще направя светилник, ще направя дявол, ако ща!” Това ще рече човек, ти казвам: свобода!
   - И тъй? – рекох. – Ами пръстът?
   - На, пречеше ми, когато бях на колелото, все се вреше и ми разваляше работите. Грабнах тогава един ден теслата...
   - Ами не те ли заболя?
   - Как да не ме заболя! Да не съм нещо пън! Човек съм, заболя ме. Но ми пречеше, ти казвам, на работата – тури му сатъра тогава!
   Така да обичаш, че да вземеш теслата, да те боли и да отсечеш..."

   "Алексис Зорбас" Никос Казандзакис
   Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.
  • Всяка планета, на която стъпваш за пръв път като изследовател, никога не прилича на предишната. И всеки астронавт всеки път, когато прави първата си крачка, може да бъде уверен само в едно — натрупаният житейски опит не струва и пукната пара. Забравиш ли тази истина — загубен си.

   "Ние няма да се разберем"
   Карен Симонян
   Stay soft. It looks beautiful on you.