Литературни термини и лингвистични понятия

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Литературни термини и лингвистични понятия

   Нека в тази теми да обсъдим популярни и не толкова известни (пък и известни) лингвистични термини, семиотични понятия, както и течения в съвременната литература. И не само в нея.
   Ако нещо ви вълнува и ви е интересно откъде идва, какво значи и т.н., ще се радвам да обсъдим.

   Например, думата палимпсест с какво я свързвате ... Това е просто пример. Или понятието питореска ....
   Като похватите алитерация, бял стих, фразеологизъм. Както виждате, палитрата е широка.

   :) Ако има интерес, ще се радвам.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Палимпсест беше някакъв вид документ, при който се трият старите и се пишат нови слова. Май основно приложение намираше в клерическия живот, за религиозни писания. Предполагам е пергаментов, а до възникването на книгопечата всички тези материали са особено скъпи.
  • На мен ми е интересен акростихът :) Дали сега се ползва?
   За глаголицата, старата кирилица, отчасти и настоящата, може да се каже, че са един вид акростих.
   "Аз - буки - веди - глаголи - добро - ест - живете ..." etc.