Какво е Астрологията?

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Какво е Астрологията?

   Vendor wrote:

   Това е въпрос, отговорите на който варират от "псевдонаука" минават през "забавление за сутрешно кафе" и стигат до "вселенски език" и "послание на Б-г". Моето мнение е много по прозаично, липсва езотерика, липсва скрито познание има само здрава логика и познание за начин на мислене, който вече не се използва.


   Първото което трябва да се знае, е че астрологията е последната от три науки, които вървят винаги ръка за ръка в представите на древните учени. Първа е астрономията, като наука за наблюдението на небесните тела. После е математиката, която фиксира координатите на небесните тела и служи за предсказване на тяхното движение. Накрая стои астрологията, като наука за смисъла на движението на телата. Подобна последователност може да се види при Птолемей, както и при ал-Бируни. Проблемът с астрологията, е че нейните падения, като наука, са пряко свързани с периоди в историята, в които математиката и астрономията са губили от своята точност.

   Важен елемент от формирането на механизмите, които движат астрологията, се е формирал при Емпедокъл, след него и Аристотел, въобще цялото течение на натурфилософията, са оставили отпечатък.

   Древногръцките философи учат, че движението на небето, поражда времето. Това, заедно с наблюденията на промените в процесите и обектите, дава материята, с която работи астрологията.

   За разлика от математиката и астрономията, астрологията изучава вещите и процесите. Вещите могат да са човек - натална астрология, въпрос или обект на въпрос - хорарна астрология, болест - декумбитур, начинание - елекция, държава, народ, управител - мунданна астрология. Като казвам "вещи" имам предвид обекти, всичко, което може да претърпи процес на промяна, да "изживее" раждане, зрялост и смърт, по един или друг начин. Точно този процес на преминаване през и на състоянията изучава астрологията. Чрез движението на планетите, ние можем да опишем всичко, което може да се случи с нашият обект на изследване.

   В това няма мистика, няма скрито знание или проблясък от вътрешен/външен аз, както и намигване на третото око. Древните са били практични хора, които са искали да опознаят случващото се около тях и да организират оптимално движението си в пространството и времето, по възможно най-икономичен начин.

   Та за мен астрологията е наука, за това как човек да оптимизира ходовете си, как да извлече максималното от заобикалящата го среда.

   Какво мислите вие?
   Какво е за съвременният човек астрологията, как я разбираме, как я ползваме?
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Доста е странно, но на практика, при мен винаги се получава така - една дума или фраза, прочетена някъде или чута, непринуден диалог, отключва разсъждения и води до отговори, които си търсил доста време. Изведнъж усещаш как картината се нарежда.

   За какво става дума?

   Всяка прогностическа дисциплина, без значение дали става дума за статистика, демография или таро и астрология е вторично явление спрямо отнологията. Казано иначе - всяка гадателска наука оперира в свой свят, тя е подчинена на едно друго битие, макар и същото, като на другите, но със своя философия, закони и принципи на взаимодействие. От което следва, че прогностиката е философия в действие, доказателство че начина ни на възприятие на света работи.

   Идеята, е че за да имаме успех в прогностиката трябва да приемем една друга философия на живот, да се подчиним и приемем други правила на поведение и да развием други реакции на случващото се около нас.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Vendor wrote:

   Доста е странно, но на практика, при мен винаги се получава така - една дума или фраза, прочетена някъде или чута, непринуден диалог, отключва разсъждения и води до отговори, които си търсил доста време. Изведнъж усещаш как картината се нарежда.
   Извинявам се за притеснението, но имам въпрос, свързан с цитата :
   Описаната механика на взаимодействие с околната среда и последващата вътрешна реакция силно ми напомнят за синхромистицизъм.

   Vendor wrote:   Идеята, е че за да имаме успех в прогностиката трябва да приемем една друга философия на живот, да се подчиним и приемем други правила на поведение и да развием други реакции на случващото се около нас.

   От тук възниква и въпросът ми.
   Каква е същността на тези правила по отношение на личното въздействие при комуникацията? Какви са етичните граници?