Сенека до Луцилий

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Сенека до Луцилий

   Писмата на Сенека до Луцилиий не са просто морален кодекс, те са квинтесенция на живеенето по правилата на логиката и на ума, по правилата на причинно-следствените връзки. Те са онова, което е отвъд времето, но онова, което ни държи ВЪВ времето на нашето живеене.

   „…голяма част от живота си губим, ако нищо не вършим; още по-голяма – ако вършим нещата зле; целия си живот – ако вършим не каквото трябва. Посочи ми кой придава някаква стойност на времето, кой цени деня, кой съзнава, че умира всекидневно? Самоизмамваме се, гледайки на смъртта като на нещо предстоящо – голяма част от нея вече е минала. Годините зад гърба ни принадлежат на смъртта.“


   На Луций Аней Сенек са единствените съхранени римски драми, но никой не се сеща за тях. Почти 20 века и почти без прекъсване се четат неговите Нравствени писма до Луцилий - свидетелство за мъчителното и почти безуспешно справяне с етичните терзания.

   Следва продължение.
   Stay soft. It looks beautiful on you.