Какво четеш Сега?

  • Какво четеш Сега?

   Сега чета История на ислямската философия от големият учен и филолог, Анри Корбен. Голям апологет на авраамитския гностически екуменизъм.
   Личен приятел с Юнг и много други великани на мисълта през 20 век.

   В този епохален труд са събрани всички мистици и философи на ислямската коранична теософия: Ал Бируни, Авероес, Ал Багдади, Авицена и кой ли не още.
   НО, честно да ви кажа, толкова усилия са хвърлени в това да се докаже, че нищото съществува, че ми се изви свят.
   Върнах се към празнословието на Майстер Екхарт и мрачният свят на Тома Аквински ... Нищо не е различно, различното е еднакво.

   Ужас.

   По-добре, кажете вие какво четете сега. Аз така или иначе, ще довърша тази трагика на мисълта и на лингвистичната оргия.
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • Както казва един приятел, моравото рогче вирее сред пшеницата и други житни култури. А през 20-ти век, един учен създава от моравото рогче LSD ...
   Та кой знае какво са яли нашите велики предци-профети. Изяли са някой хляб с мораво рогче и са получили видения и са решили, че говорят с бог. А другите са им повярвали ...
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • Ново

   Краят на май
   Животът й течеше на два коловоза. Денем унизителният живот в редакцията, вечер - в малкия апартамент на Мая, понякога, понякога в моя. Събота и неделя в Орта. Вечер и двамата компенсирахме за прекараните със Симеи дни.
   Една вечер ми каза.
   Интерпетира.

   Мая наистина беше похабена в "Утре".

   "Нулев брой"
   Умберто Еко
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • Ново

   И още нещо, което препрочитам сега:

   Коперник заявява, че траекторията на планетите е кръгова. Независимо дали това положение е истинно или неистинно, в него се съдържат цяла група напрежения, всяко от които оказва въздействие върху разиграните прагматични постове: подател, получател и референт. Тези "напрежения" са видове предписания, които определят възприемането на изказването, като "научно".
   Първо, смята се подятелят казва истината по отношение на референта - траекторията на планетите. Какво означва това? От една страна, се предполага, че той е в състояние да представи доказателства за това, което казва, а, от друга - че той е в състояние да опровергае всяко противоположно или противоречиво изказване относно същия референт.

   Прагматика на научното знание
   Постмодерната ситуация
   Жан-Франсоа Лиотар
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.