Gate of the four Aces

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Gate of the four Aces

   Основна цел на това е гледане да разгърне потенциала на личността, разпъвайки на кръст стихиите, чиите атрибути са именно Асата, чрез вглеждане в уязвимите точки и преодоляването им чрез осъзнаване и премодулиране.

   Редят се последователно едно под друго вляво:

   Ас чаши,
   Ас жезли,
   Ас меча,
   Ас пентакли,

   Отделете останалите бои – до Ас чаши, всички карти от боя чаши, до Ас жезли – всички карти от боя жезли и т.н. След това след цепене, подредете първите 9 карти, като 9-та оставете встрани, имам предвид по-вдясно. Същото направете и с останалите бои. Останалите карти, сложете настрана. Те повече не ви трябват.

   Сега идва ред на Големите Аркани. Разбъркайте добре и след цепене сложете върху дворцовите карти, ако има такива. По този начин Големият Аркан ще покрие дворцовата карта.
   Така, след това, вземете първата карта от редицата, тя е Ас чаши, Ас жезли, Ас меча и Ас пентакли, до нея сложете Големият Аркан покриващ дворцовата карта, ако има такава, до нея – деветата, която е останала по-вдясно. Така ще получите общо по 4 карти на ред с първа карта, съответната стихия в качеството си на Ас, т.е. потенцията на водата, на огъня, на въздуха и на земята.

   Големият Аркан, покриващ дворцовата карта, ще има проекция в 9-та карта. Това е възлов момент, който се явява пречка, задръжка, дефицит.
   Ако точно тя е дворцова, то зависи дали Голямата карта над нея е преходна или непреходна, ситуационна или траверсна (т.е. ще има яснота дали дефицита е породен от скорошни събития или е дълбоко вкоренен, без да бъде проявен, без да има индикации за него, освен в архетипния живот на личността). Пример:
   Ас чаши, 9 чаши, Страшният съд покрива Кралица чаши (тук можем да говорим за двояко проявление на водата – затворена пред голям бент, но с мощна сила, сама неосъзнаваща силата си). Говорим за човек, тотално потиснат, не че е новина, но акцентът е липсата на мотивация за изява на вътрешните енергии и сили. Ако говорим за жена, то наяве ще е нейната абсолютна антиномия в действителността. Ако говорим за мъж, то този мъж ще е интроверт, с недобра социализация, дори и да е прекрасен музикант ... И т.н. Дори и кастрирана Анима, въпреки, че звучи опростенчески, но често е факт и то добре прикрит факт.

   Продължаваме натам. Подредили сме всички 4 карти в 4 редици в колони. След като се направи анализ, се оставят само Асата, Големият Аркан и дворцовата карта. Ролята на картата, която отпада, защото не е дворцова, е да бъде трамплин и мост.
   Оттам-насетне, според нивото на осъзнатост и желанието за промяна, се разместват местата на Асата, за да се подсили уязвената стихия, или, съответно, понижи нивото на свръх турбуленция в дадена аспект от личността. Т.е., за да се получи баланс. Разместват се, докато се получи вътрешна убеденост и удовлетвореност, че това е правилното, нужното, необходимото за личността да бъде пълноценна, да отвори потенциала си, за да бъде успешна и максимално да не зависи от никого.

   Уточнение: възможно е в една редица да се паднат всички 4 дворцови карти, това не е проблем, просто ситуацията ще се усложни от гледна точка на анализа, но върху всяка една от тях отново се слага Голям Аркан. Така, че в крайна сметка, вместо три карти от една редица да останат отново 9 карти.

   Желая на всички успех.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Tanya wrote:

   Аз се пробвах
   Това, което ми направи особено впечатление, са 9-тите карти: ясно и точно се вижда, къде се проектират дефицитите .
   Предварителните ми предположения също се оправдаха : при най-засегнатите стихии излязоха всички 4 дворцови карти. При другите - 1 и 2 карти.
   Големите аркани, които ми се паднаха са повечето ситуационни, но има и преходни - Колелото, Силата, Звездата, Жрецът, Императорът, Дяволът, Луната, Отшелникът, Справедливостта, Обесеният, Светът и Слънцето.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Tanya wrote:

   Асо чаши - Кралица чаши / Колелото, Крал чаши / Силата, Паж чаши / Звездата, Рицар чаши / Жрецът, 9-та карта: 6 чаши
   Асо жезли - Рицар жезли / Император, 9-та карта: Паж жезли / Дяволът
   Асо меча - Рицар меча / Луната, Крал меча / Отшелникът, 9-та карта: 5 меча
   Асо пентакли - Крал пентакли / Справедливостта, Паж пентакли / Обесеният, Рицар пентакли / Светът, Кралица пентакли / Слънцето, 9-та карта: 10 пентакли


   Вижда се, че водата като елемент, е тотално потисната - паднаха се всички дворцови карти, плюс тежки, непреходни Големи Аркани ( с изключение на Жрецът ). Това ми говори за блокажи на емоционално ниво, които се проектират в 6 чаши - постоянно взиране в миналото, в минали събития и преживявания. Водата не може да намери отдушник в реалността, затова дълбае в миналото. Дадох си сметка и за причините за мои емоционални реакции в определени ситуации, но ще си ги спестя


   При жезлите, творческият импулс, спонтанността на рицаря, са оковани от Императора и не намират изява. Дефицитът е вкоренен, не е породен от скорошно събитие ( Дяволът, покриващ 9-тата карта ). Намирам тези карти за показателни, проявата им е ясна за мен, но засяга лични неща и спирам до тук. Творческият заряд има различни проявления


   При мечовете, ситуацията сякаш е най-обнадеждаваща. Натрупаният гняв ( Рицар меча, Крал меча ) се проектира навън в лицето на една язвителна 5 меча. Това, което не можем да изразим сами, го срещаме като външни проявления. Ако се криеш от света и бягаш като Отшелник, то друг ще поеме ролята на Крал меча и ще поставя условията.


   При пентаклите, въпреки наличието на всички дворцови карти, виждам най-голям потенциал за промяна, заради Справедливостта, Светът ( като символ на индивидуацията ) и Слънцето.
   Проекцията също е изключително показателна - когато земята, материята са дефицитни, те дават своето отражение в 10 пентакли със всичките й аспекти и проявления.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • CassyDi wrote:

   Как редите конкретно Големите върху дворцовите аркани, след като се наредят до Асата отделно или голямата върху дворцовата остава отгоре? И за някакъв период от време ли трябва да останат така наредени или е само моментно подреждане/гледане?
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Прочети отново условието, няма нищо сложно в самата подредба. Редиш Асата едно под друго, другите карти/съответните бои - до тях.
   В нито една Порта няма зададено време, то се указва от картите, които се падат. И това не е ситуационна подредба, а модулна.


   Сложното идва, когато се започва анализа и той трябва да е перфектен.
   Но след анализа почва най-трудното, а именно (което е цел на всяка една Порта):


   Оттам-насетне, според нивото на осъзнатост и желанието за промяна, се разместват местата на Асата, за да се подсили уязвената стихия, или, съответно, понижи нивото на свръх турбуленция в дадена аспект от личността. Т.е., за да се получи баланс. Разместват се, докато се получи вътрешна убеденост и удовлетвореност, че това е правилното, нужното, необходимото за личността да бъде пълноценна, да отвори потенциала си, за да бъде успешна и максимално да не зависи от никого.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • CassyDi wrote:

   Е, направих я. Малко се съмнявах в разбирането на резултата, но сега е по-добре. Чувството ми е, че все едно се виждам на снимка. Поставих Големите аркани върху дворцовите.


   Ас чаши - Рицар чаши/Светът, Крал чаши/Отшелника
   Ас жезли - Кралица жезли/Императрица, Паж жезли/Влюбените, Рицар жезли/Кулата, 4 жезли
   Ас меча - Паж меча/Силата, Кралица меча/Колесницата, Крал меча/Магьосника
   Ас пентакли - Кралица пентакли/Справедливостта, Рицар пентакли/Звездата, Паж пентакли/Папата, 10 пентакли


   В процес на анализ съм.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Не, не престоява.
   Сигналът е само познанието. Друг сигнал няма.


   В друга тема стана дума за Колелото на Съдбата. Тази карта във всяка една Порта е жесток проблем, ако се появява.
   Трудно се повлиява, но и не трябва да се пада често, защото е индикация за нещо изключително важно, което оставям вие да разберете какво е.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Мона, здравей, имам въпрос относно тази част от портата: "Оттам-насетне, според нивото на осъзнатост и желанието за промяна, се разместват местата на Асата, за да се подсили уязвената стихия, или, съответно, понижи нивото на свръх турбуленция в дадена аспект от личността. Т.е., за да се получи баланс. Разместват се, докато се получи вътрешна убеденост и удовлетвореност, че това е правилното, нужното, необходимото за личността да бъде пълноценна, да отвори потенциала си, за да бъде успешна и максимално да не зависи от никого."

   По какъв начин точно се разместват, т.е. сменяме местата на самите Ас-а отогре надолу или по самите редове с еднакви бои? Най-уязвената стихия трябва ли да се изведене на преден план - тоест отгоре, за да се подсили? И още нещо, ако пропуснем да сложим голям аркан върху някоя дворцова, може ли да сложим следващия от тестето или е по-добре да започнем отначало?
  • Колебаех се, дали да споделя - ефект от тази Порта, наистина има :) .
   Направих я повторно. Първият път нищо не направих и знаех това. Вторият път ме водеше някакво непознато чувство за убеденост, че така трябва да бъдат преподредени нещата. Накрая всичко ми изглеждаше правилно и нямаше сила, която да обори това усещане.
   Логичният ум ми подсказва, че няма как една Порта да се задейства без оживяване, но аз усещам въздействието. Дори да приема, че това е внушение, няма никакво значение - усетих прилив на такава физическа и психична сила, намерих смисъл, който замени досегашната апатия и няма никакво значение, откъде идват тези явления, щом ги има :) .
   Дори самата анализа на Портата ( особено на непреходните Големи Аркани и техният генезис като блокаж ) имат терапевтичен ефект и положително въздействие.
  • Gee wrote:

   Мона, здравей, имам въпрос относно тази част от портата: "Оттам-насетне, според нивото на осъзнатост и желанието за промяна, се разместват местата на Асата, за да се подсили уязвената стихия, или, съответно, понижи нивото на свръх турбуленция в дадена аспект от личността. Т.е., за да се получи баланс. Разместват се, докато се получи вътрешна убеденост и удовлетвореност, че това е правилното, нужното, необходимото за личността да бъде пълноценна, да отвори потенциала си, за да бъде успешна и максимално да не зависи от никого."

   По какъв начин точно се разместват, т.е. сменяме местата на самите Ас-а отогре надолу или по самите редове с еднакви бои? Най-уязвената стихия трябва ли да се изведене на преден план - тоест отгоре, за да се подсили? И още нещо, ако пропуснем да сложим голям аркан върху някоя дворцова, може ли да сложим следващия от тестето или е по-добре да започнем отначало?
   Разместват се както на всички Порти чрез насочване, всичко опира до опитността на работещия с картите, както и всичко е негова отговорност, ако има провал или вреда, лична е.
   Човек трябва да е максимално убеден в това, което прави, за да няма гафове после.

   Колкото до оживяването, за което говори Таня в случая, то дава една тотална убеденост, че картите ти се подчиняват, най-вече силите зад тях.
   При Портите, право на грешки няма.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Ас чаши – Умереност/Кралица чаши
   Светът/ Рицар чаши
   Смърт/Крал чаши
   9 карта- 7 чаши

   7 чаши – проекция на проекцията? Илюзорна представа за света, че всички са добри, че никой не трябва да пречи на никого и всеки може да си живее както поиска. Интровертност, намерил умереност/ баланс в своя си свят.   Ас жезли – Справедливост/Рицар жезли
   Сила/ Паж жезли
   Обесен/Кралица жезли
   Маг/Крал жезли
   9 карта- 4 жезли

   Импулсите, творчеството, искрите, са здраво подтиснати, без шанс за изява. Всичко трябва да е в коловоз, никаква проява на импровизация не се допуска. Огънят е подтиснат – от Сила, Справедливост, Обесен.

   4 жезли – като карта на общността, осъзнавам, че явно имам нещо сбъркано като не съм особено общителна и избягвам комуникация с разни хора, освен ако не е наложителна. Направо ми звучи като скриване с някаква доза маниакалност.   Ас меч- Глупак/Рицар меч

   9 карта – 4 меча

   Гневът, яростта се насочва навътре към себе си и няма външна изява. Единствено мога да се правя на шут, за да омаловажа вината.   Ас пентакли- Страшния съд/Крал пентакли
   Папата/Рицар пентакли
   Влюбените/Паж пентакли
   9 карта – 7 пентакли   Ако 7 пентакли е упорит човек, който се радва на плодовете от своя труд, то дефицита тук е именно това – неспособността да се зарадвам на нещата, които съм постигнала, защото непрекъснато се колебая, дали наистина съм постигнала нещо, дали постигнатото е достатъчно и то не за мен, а в очите на другите.   Няма да правя никакво разместване, защото не съм убедена как трябва да стане. Няма ли да поставя блокажи на ново място, там където ги няма? Например, ако преместя Силата или Справедливостта при Рицар меч?
   Нима животът не е само капчица роса?
   La vie en rose