ТАРО като квантова физика

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • ТАРО като квантова физика

  Единствената прогностична наука, в която времето е и пространство и обратно, е системата Таро.
  Благодарение на квантовата физика, става обяснимо защо времето в Таро винаги съществува като предиктивно бъдеще, неусетно отклоняващо се минало и вечно сега. И то на много, много нива. Затова и винаги наблюдаваме поне по 5 значения на един и същи въпрос, който ние задаваме на картите.

  Във всяка една Таро конструкция това квантово време се усеща като вортекс, което бих могла да определя на "фуния" с тежка "гравитация" (от многопластови символни значения и препратки), дори паралелни вселени от значения, където всяка една форма на прогностика се явява вид холограма на материалния образ на картите.

  Затова е от особено значение да се разбере защо само в една конструкция от 3 карти се наблюдава огромна база информация, която обърква първоначално човешкия мозък.

  В такава ситуация е лесно всеки да се обърка, въпросът - Как да разберем защо ние питаме едно, каквото и да е, а Таро ни отговаря на друг въпрос и за различни неща, е съществен и фундаментален за Таро прогностиката.
  За да се изясни този процес и да за да стане по-ясен, въвеждам термина квантови холограми в Таро системата.
  Stay soft. It looks beautiful on you.
 • Ако приемем, че базовата структура на картите работи като стандартния модел при квантовата механика, то кварките ще са боите/стихиите в Таро, а лептоните ще са Големите Аркани. Кварките и лептоните от горе и долу, up и down, ще са значенията в относително положителни или относителни негативни флуктуации.

  Последващата квантова инфлация означава размиването на пространство-времето в прогностика, така нареченето от мен "обърнато време" в Таро. Точно, когато връзката между Влюбените/Красивите и Отшелникът/Нагарчащият вкус почти са се доближили, следва разпад на протоните. И увеличение на ускорението, съответно и уголемяване на масата: т.е. чрез натрупване на тежки ситуационни карти, увеличаваме масата и започваме да влияем и на околния физически свят. Само тогава Таро може да бъде означаемо.
  Зщото законът е такъв: колкото повече енергия, толкова и повече маса и обратно.

  И никога карти от една боя не умеят, не могат да си взаимодействат. Те могат да си взаимодействат само на далечни разстояния.
  На далечни разстояния помежду си и с висока температура. Например през 10 гледания с температура от 10 жезли на -34 степен.
  Stay soft. It looks beautiful on you.
 • Не можеш да предвидиш един изменчив свят, който освен всичко останало, се и разширява, докато един ден атомът не се разпадне.
  Какво бъдеще ви се привижда?

  Единственият начин да следваш събитията е да следваш хоризонта на черната дупка - винаги на хоризонта й, никога в нея. Винаги малко преди сингулярността. Единственият начин е да следваш пространството и зоните на привличане, т.е. зоните на гравитация, само там може да има синхроничност. Т.е. еднаквост на прогностиката. Сблъсък на паралелни вселени.

  Битието е предвидимо от гледна точка на бъдещето, битието на отделния човек е предвидимо, защото е повторяемо. То вече се е случвало. То е мъртво. И винаги ще е едно и също.

  Извод: истинска гадателска наука не може да съществува, тя е отречена от самата онтология на законите на Вселената.
  Освен, ако не приемем, че гадателството е хроника на вече отминало битие. Все в минало време. Което е вечно настояще.
  Това аз наричам квантово Таро.

  Защото, колкото повече се отдалечаваме от себе си и от дома си, толкова повече се връщаме назад в историята. Връщаме се до изворите и виждаме, че сме нищо. Измерено в светлинни години, всяка една светлинна година, всяка една светлина ни връша назад - ние не виждаме отвъд време/пространството. Окопани в този гравитационен колапс.
  Сондата Хъбъл ни казва - тази планета е подходяща за земен живот (например от системата на двойната звезда Алфа Кентавър), тя е в зоната на комфорт по скалата от -100 до +100, но това е информация отпреди няколко хиляди години ...

  Вселената ни умира, тук гадания не са нужни. Галактиките се разделечават една от друга, а един ден Млечният път и Андромеда ще се сблъскат. След около 3 млрд години.
  Имаме ужасен проблем с Времето.
  Stay soft. It looks beautiful on you.