СТРАШНИЯТ СЪД, Спасението, Ancestors

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • СТРАШНИЯТ СЪД, Спасението, Ancestors

   Идвам тук да споделя няколко комбинации от практиката, които ми направиха впечатление като структура.

   3 чаши - Страшен съд /Спасението/ - Кралица жезли
   Паж чаши - Страшен съд - 3 жезли

   Първите две комбинации касаят въпроси свързани с отношения, но можем да забележим, че обичайно за да се опре до Страшния съд сме преекспонирали нашите желания и се е наложило да се стигне до окончателен край на един етап, за да преминем към жезлите.
   От друга страна може да се забележи, че един Паж чаши е прекалено слаб и малък за да прескочи този аркан и да стигне до 3-те жезли, т.е. възможно е... но нищо не е възможно, заради неговата безпомощност. Следователно и 3-те жезли ще изгорят.
   Същата история имаме и с Кралицата жезли, но тъй като е от по-висока боя нейните надежди гаснат по-бавно.

   Забелязвам също, че често не може да разглеждаме трите позиции като минало - настояще - бъдеще (често обсъждано е това), но още нещо, което мога да добавя е, че картите могат да се "поглъщат" една друга, както наблюдавам в този случай. Страшният съд поема и водата и огъня, като това спомага за преминаване на едно следващо ниво, следващ етап на развитие.

   7 чаши - Страшен съд - 7 пентакли

   Тук въпросът касае какво трябва да направи, някой за да бъде по-успешен в живота си. Отново започваме от чашите, от милионите идеи, които главата на някой бълва(плюс и злуопотреба с различни вещества), но за да има успех се налага да се стигне до 7 пентакли - търпението, желанието да градиш.
   Друго интересно е че Страшният Съд поема две 7-ци. Какви са реално мечтите и съпоставими ли са на способностите на този човек...

   Като обобщение: много често нереалните мечти (чашите) карат Страшния Съд да изскочи в гледанията ни, време е да ги пуснем и да преминем на следващ етап. :)

   Всеки ден се уча да бъда неграмотна по твоята азбука.
  • wolf wrote:

   Идвам тук да споделя няколко комбинации от практиката, които ми направиха впечатление като структура.

   3 чаши - Страшен съд /Спасението/ - Кралица жезли
   Паж чаши - Страшен съд - 3 жезли

   Първите две комбинации касаят въпроси свързани с отношения, но можем да забележим, че обичайно за да се опре до Страшния съд сме преекспонирали нашите желания и се е наложило да се стигне до окончателен край на един етап, за да преминем към жезлите.
   От друга страна може да се забележи, че един Паж чаши е прекалено слаб и малък за да прескочи този аркан и да стигне до 3-те жезли, т.е. възможно е... но нищо не е възможно, заради неговата безпомощност. Следователно и 3-те жезли ще изгорят.
   Същата история имаме и с Кралицата жезли, но тъй като е от по-висока боя нейните надежди гаснат по-бавно.

   Забелязвам също, че често не може да разглеждаме трите позиции като минало - настояще - бъдеще (често обсъждано е това), но още нещо, което мога да добавя е, че картите могат да се "поглъщат" една друга, както наблюдавам в този случай. Страшният съд поема и водата и огъня, като това спомага за преминаване на едно следващо ниво, следващ етап на развитие.

   7 чаши - Страшен съд - 7 пентакли

   Тук въпросът касае какво трябва да направи, някой за да бъде по-успешен в живота си. Отново започваме от чашите, от милионите идеи, които главата на някой бълва(плюс и злуопотреба с различни вещества), но за да има успех се налага да се стигне до 7 пентакли - търпението, желанието да градиш.
   Друго интересно е че Страшният Съд поема две 7-ци. Какви са реално мечтите и съпоставими ли са на способностите на този човек...

   Като обобщение: много често нереалните мечти (чашите) карат Страшния Съд да изскочи в гледанията ни, време е да ги пуснем и да преминем на следващ етап. :)
   Аз забелязвам само едно нещо - как всичко се отлага и се изчакват по-добри времена, каквито не съществуват.
   Няма как да се стигне до Страшният съд.

   Тук целевата група от карти, са чашите.
   Stay soft. It looks beautiful on you.