Тайната доктрина

  Използваме бисквитки. Продължавайки да разглеждате сайта вие се съгласявате с употребата им. Детайли

  • Тайната доктрина

   Всички са чували за най-мащабния труд на мадам Блаватска, есенция на нейната концепция за произхода на света (универсума) и на човека, съотвено разделени в Космогенезис иАнтропогенезис.
   Книгата излиза на английски в два тома през 1888 г. След смъртта на Блаватска е публикуван и трети том — „Езотерика“, под редакцията на Ани Безант.
   Днес ние познаваме книгите на именно тези три тома: космогенезис, антропогенезис и езотерика. За първи път томовете се появиха в България през 1993 година. От тогава досега, те имат доста преиздавания, в по-сбит формат, като отделните томове са концентрирани в 3 основни книги.

   В Тайната доктрина се твърди, че има точни, старателно картографирани и описани наблюдения в продължение на 855 360 г. (33 периода на прецесия), според Блаватска наследени от астронома Асурамая, съхранени и доразвити от брамините Тирувалура в Индия.
   Томовете Космогенезис и Антропогенезис представляват обстоен коментар на фолиантите Киу-те написани на древния сензар, и книгата Дзиан (на санскрит Дхиан) - на тибетски език. В том Езотерика, включен в българското издание продължава поставеното в Разбулената Изида начало на съвременната теософия.

   Чели ли сте Тайната Доктрина, какъв е вашия опит с теософията, в частност с теософията на Елена Блаватска?
   Изобщо, какво мислите за този грандиозен труд и за самата Блаватска?
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • Tanya написа:

   Елена Блаватска е трудна за четене, а още по-трудна за разбиране. Първите нейни книги, които прочетох, бяха двата тома на "Разбулената Изида". От "Тайната доктрина" препрочитам "Антропогенезис" и "Езотерика", "Космогенезис" е изключително труден за усвояване.
   Самата Блаватска споделя, че в нито един езотеричен труд, истината няма да е напълно изложена.
   Исках да попитам, доколко нейните последователи успяват с точност да предадат учението й? Конкретно ме интересува Алис Бейли, защото намирам противоречива информация по въпроса.
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • Всички след Блаватска, които се идентифицират като теософи и окултисти, са просто епигони. Твърдят се неимоверни глупости относно идеите на Блаватска - всички те са обречени да я повтарят, измисляйки безумия, подчинени на Кабала, някакво франкмасонство, разни съзвездия и накрая стига до .... NewAge - най-голямата идиотщина (ала лесносмилаема, за разлика от енциклопедичната и трудна за четене Блаватска).

   Защо може да се чете Алис Бейли, Елена и Николай Рьорих, а Елена е избутана встрани?
   Ами много просто - едното е лесно, второто изисква много познания и честен поглед върху себе си.
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • Няколко въпроса>

   Книгите на Наум , описани от Ливий,, съдържащи натурфилософията - били открити в неговата гробница, но не би било разрешено д ясе обнародват, за да не се разгласят съкровените тайни на държавните религии. Сенатът и народните трибуни решили, че ... тези книги трябва да се ИЗГОРЯТ, което и било направено.

   Касен споменава трактат, добре известен през 4 и 5 век, който се приписвал на Ъам , синът на Ной, за когото на свой ред казвали, че го е получил от Иаред, четвъртото поколение на Сет, синът на Адам.

   В тази връзка е добре да се върнем към паметника, писмения от ДИОКЛЕТИАН - 300 г, пр,, Хр. - заповядващ да се извършват по цял Египет старателни търсения на всички древни книги, в които се говори за изкуството да се прави злато и сребро, и те безраборно да бъдат изгорени.

   Алхимията на халдейците и на китайците не е дори родителка на тази алхимия, кяото е останала жива сред арабите гофдини след това. Съществува "духовна" алхимия и физическа трансмутация.

   Знанието и за двете се е съобщавало при посвещенията.
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • И Небесата били видими в Седемте Сфери, и планетите се показали с всичките си свои знаци във вид на звезди, и звездите били разделени и преброени заедно с управниците, които се намирали в тях, и пътищата на тяхното въъртене чрез силата на божествения дух.

   В този смисъл дух значи Пневма, колективно божество, проявено в своите "строители" или на езика на църквата Седемте духа на присъствието - mediantibus angelis,, за които Тома Аквински е казал, че "Бог никога не се труди по друг начин, освен чрез тях".

   .......................
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.
  • Аз ще играя - ще постъпвам разпътно пред Йехова и ще бъда още по-отвратителен от това.

   Но несъмненео заслужава повече от порицание за този кръгов танц по време на мистериите или дори от съвременния РаСА МАНДАЛА. Именно този култ е компилация между йевоситския култ в Юдея, защото ако се върнем назад, именно Давид въввежда култа, особено след дълго пребиваване сред тириийците и филистимляните, където тези оберед иса били практика.

   Тресящите се танцуват и до днес кръговия танц - въртят се в кръг, за да ги потикне Светия дух. В Наараяна същото е витаещият над водите, и Нараяна е Вишну в своята второстопенна форма, а Вишну има Кришна в качеството му на Аватар, в чест на когото двойките науч на храмовете все още извършват кръговеия танц, като при това той е явява слънчев бог, а те - планетите - така както са са ги символизирали гопите.

   После ще се спрем на Малахия и неговото Слънце на праведността ...
   Copyright © 2015 Mona Vendor. Всички права запазени.