Непознати думи

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Непознати думи

   Засега пускам темата тук, после ще я мисля къде е най-удачно да се остави.
   В темата ще обсъждаме и слагаме думи, които не са ни познати и не знаем какво означават и в какви ситуации се прилагат.

   Аз започвам с думата секвениране, която чух за пръв път онзи ден.

   СЕКВЕНИРАНЕ

   Метод, чрез който се изследва точната последователност на ДНК с цел откриване на мутации, делеции или дупликации, както и различни „здрави“ варианти на един ген. Има и такъв уред: автоматичен 4 капилярен ДНК секвенатор ABI 3130 осигуряващ ДНК секвениране с висока точност и определяне на ДНК последователности с дължина до 1000 бд в рамките на един анализ. СГЦ предлага анализиране на ДНК последователностите на проби с различни степен на пробоподготовка и формат.

   СЕКВЕНЦИЯ - поредица от букви, представяща първичната структура на действителна или хипотетична молекула или верига ДНК. Възможните букви са А, Ц, Г, и Т (A, C, G, и T) и представят четирите нуклеотидни единици на една ДНК верига — аденин, цитозин, гуанин и тимин. Те обикновено се изписват една до друга без интервали, като например в секвенцията АААГТЦТГАЦ. Зашифрованата секвенция понякога се нарича генетична информация. Всяка поредица от произволен брой нуклеотиди, по-голям или равен на 4 може да се нарича секвенция. По отношение на нейната биологическа функция, която може да зависи от контекста, една секвенция може да бъде сенс или анти-сенс (виж ДНК) и или кодираща или некодираща. ДНК секвенциите могат също така да съдържат "отпадъчна ДНК".
   Stay soft. It looks beautiful on you.