Китайска астрология. Ба Дзъ

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Китайска астрология. Ба Дзъ

   Време е да разширим арсенала си от инструменти за работа с времето. Такъв инструмент е китайската астрология. Заедно ще се опитаме да я опознаем, да вникнем в тайните й, и да я приложим на практика. Но първо трябва да добием представа с какво работим и с какво ни предстои да се сблъскаме.

   Нещата се опознават най-добре чрез сравнение, а за тази цел имаме, "нашата си", западна астрология.

   Първото, което трябва да е ясно, е че китайската астрология не е астрология. Системата се приближава повече до календарна мантика, и няма общо с наблюдаването на небесните тела и опита да се преведе тяхното движение в предсказание. За това и говори самото название на системата, която наричаме китайска астрология, Ба Дзъ или "Осемте йероглифа" или по-разширеното - Съ джу мин ли "Четирите стълба на съдбата".

   Стълбовете на съдбата представляват комбинация от десетте небесни ствола и дванадесетте земни клони, така се образуват стълбовете на часа, деня, месеца и годината. За да начертаем картата, не ни трябват сложни изчисления и наблюдения, а просто календар, естествено китайски :)

   Тук идват и някои доста еретични моменти, които лично мен ме амбицираха да изследвам тази материя. Като възпитаник на школа, търсеща точното време, точните аспекти, градуси, точното време на раждане, точно кога е зададен въпроса, или кога е направена първата копка изведнъж се оказва, че в китайската мантика работим с час, който е равен на два наши. Времето се измерва със слънчев часовник, който разделя деня на шест часа, отговарящи на животните от източния зодиак.

   По-страшното от това, че никой не те кара да търсиш точния час, изгряващия градус, е че картата, от осем знака, съвсем спокойно може да работи с ..... шест, като колоната отговаряща за часа, може и да не се използва. Фактически работим само с ден, месец и година. Ерес :)

   Друг шок, който може да изпита човек, е че докато в западната традиция личността, здравето, физиката се определя от асц-та, то в източната астрология имаме само един знак (небесният ствол) на деня, който се нарича господар на личността и описва всичко свързано с човек, аналогично на изгряващия градус. Вече не говорим, че човек се описва от минутата на раждане, а от деня на раждане.

   Така например би изглеждала моята карта:

   --h --d ---m-- -y
   丙 乙 甲 戊
   子 巳 寅 辰


   и тук е събрано всичко, е моят господар на личността, отправната точка за всеки анализ и прогноза, оценка на картата и тн.

   В тази тема ще се изложат основите, които ще са нужни, за да можем да работим с тези осем знака.
   Интересно е, а единственото страшно са знаците, но бързо се научават.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Базата на почти всички системи за предсказване в китайската метафизика е кръгът на "петте движения" или У Син.

   Петте движения или елемента са: Дърво (木), Огън (火), Земя (土), Метал (金) и Вода (水). Съответно те образуват три основни вида на взаимоотношения: пораждане, симпатия и контрол.

   Пораждането:
   Дърво (木) поражда Огън (火) поражда Земя (土) поражда Метал (金) поражда Вода (水)

   Симпатията е обратно на посоката на Пораждане действие. Един елемент търси контакт с елемента, който го поражда.
   Вода (水) привлечена от Метал (金) - Земя (土) - Огън (火) - Дърво (木)

   Контрола е вид взаимодействие, в който един елемент ограничава развитието на друг.
   Метал (金) контролира Дърво (木)
   Дърво (木) контролира Земя (土)
   Земя (土) контролира Вода (水)
   Вода (水) контролира Огън (火)
   Огън (火) контролира Метал (金)

   Това са трите основни вида взаимоотношения между елементите. Те, буквално, са основополагащи за всичко което ще правим за напред в Ба Дзъ.

   Има второстепенни взаимодействия, като Маскиране, например. Наблюдаваме го при взаимодействие тип Контрол, например между Метал и Дърво. Метала контролира Дървото, но когато към тях се прибави Вода, то контрола се прекратява и процеса започва да тече нормално, вече като Пораждане. Получаваме че Метала поражда Водата, а Водата - Дървото. Но това са вече допълнителни, за сега ни е важно да знаем елементите и техните основни взаимодействия.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • След като вече знаем, че имаме пет елемента и господар на личността, трябва да започнем да комбинираме и да изтеглим основната нишка, с която ще започнем да разплитаме скритото в осемте знака.

   Уточнихме, че господар на личността е небесният ствол, който стои в стълба на деня. Броят на стволовете е десет и, комбинирани по двойки, те имат своя природа, своя стихия с една от двете полярности - ин и ян.

   Те са както следва:

   甲; 乙 са с природата на елемента Дърво (木)
   丙; 丁 с природата на елемента Огън (火)
   戊; 己 с природата на елемента Земя (土)
   庚; 辛 с природата на елемента Метал (金)
   壬; 癸 с природата на елемента Вода (水)

   Първият от знак от двойките е с природа Ян, а вторият с природа Ин.

   Разликата между два знака от един елемент може да се илюстрира така:

   Дърво Ян (甲):   Дърво Ин (乙):   Разбирането на разликата между различните типове е важно, защото след това ще трябва да определяме силата на даден елемент, способността му да устои, способността му да въздейства.

   След като сме разбрали елемента на личността ни, ще го използваме да построим цикъла на У Син, и да разпределим сферите от живота ни по елементи.

   Схемата на У Син изглежда така:   На тази схема, най-отгоре имаме елемента Огън (火), затова ще разпределяме сферите от живота, като ползваме за отправна точка този елемент. Но на мястото на Огън може да стои всеки елемент, без това да изменя значението на сферите. Тук важен е принципа на пораждане и контрол.

   Да допуснем, че сте родени с господари на деня един от огнените знаци 丙 или 丁.

   Знаем че Огъня поражда Земя, съответно тя ще описва нашата изява, нашите способности, начина по който комуникиране и тн. Специално за жените, елемента Земя ще описва и децата.

   Огъня контролира Метала.
   - Това са нашите пари, материалните богатства, а в мъжка карта това ще е елемента на Съпругата.

   Огъня е контролиран от Водата.
   - В карта на мъж това са децата, в картата на жена това е Съпруга, а като цяло този елемент описва всеки, който по някакъв начин е с по-висока йерархия от нас и може да упражни власт над нас.

   Огънят се поражда от Дървото
   - това са нашите ресурси. Тук влизат всички наши умения, знания, образование, запаса с който разполагаме, за да постигнем целите си, базата върху която сме стъпили.

   Най-общо описахме връзките в У Син с някои базови аспекти от живота. Подобно на домовете в западната астрология, тук ролята поема цикъла на елементите.

   За да разберете вашият елемент на личността, един хубав калкулатор за тази цел се намира ТУК
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Уточнихме основната линия, разбрахме че небесните стълбове имат свой елемент, от който строим веригата на останалите сфери от живота.

   Сега трябва да разгледаме основата, върху която лежат небесните стълбове, а именно земните клони. Те са дванадесет и са точно тези дванадесет животни, които се приемат за еквивалент на зодиакалните знаци във вестникарските хороскопи. Например, 2018 е годината на Земното Куче (戊戌). Наименованието на годината се образува от небесен ствол 戊 ( земя ян ) и земен клон 戌 ( земя ян или Куче ). В този пост ще стане дума точно за тези дванадесет животни и каква е тяхната роля.

   Земните клони, както и небесните стволове имат свой елемент:
   木 - 寅; 卯
   火 - 巳; 午
   土 - 丑; 辰; 未; 戌
   金 - 申; 酉
   水 - 子; 亥

   Главният земен клон в цялата карта е този в месечния стълб. Неговата роля е да подкрепя господаря на личността. Земният клон в месечния стълб описва природата на месеца, в който сме родени, както и сезона. Това са два много важни фактори в картата, защото те определят силата на господаря на личността.

   Сезоните също имат своята природа. Пролетта е подвластна на елемента Дърво, Лятото на Огъня, Есента на Метала, а Зимата на Водата. Всеки сезон получава по три месеца.

   Пролет - 寅; 卯; 辰
   Лято - 巳; 午; 未
   Есен - 申; 酉; 戌
   Зима - 亥; 子; 丑

   Например Лятото е много благоприятен сезон за хората родени с господар на личността 丙 или 丁, в месеците 巳; 午; 未. Но същите тези месеци няма да помагат, а дори ще пречат на хора родени с господар на личността, някой от металните небесни стълбове 庚 или 辛. Тук отново се връщаме към У Син - Огънят контролира/руши Метала. Някакво спасение за металните знаци би било ако са родени в земния знак 未 ( земята поражда метал ). Макар да не е идеалната почва, но все пак е вариант.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Vendor wrote:

   Така например би изглеждала моята карта:

   --h --d ---m-- -y
   丙 乙 甲 戊
   子 巳 寅 辰

   и тук е събрано всичко, 乙 е моят господар на личността, отправната точка за всеки анализ и прогноза, оценка на картата и тн.
   т.е. винаги на първия ред, втората колона е господаря на личността, така ли?
   Нима животът не е само капчица роса?
   La vie en rose
  • Armid wrote:

   Vendor wrote:

   Така например би изглеждала моята карта:

   -h -d -m--y
   丙 乙 甲 戊
   子 巳 寅 辰

   и тук е събрано всичко, 乙 е моят господар на личността, отправната точка за всеки анализ и прогноза, оценка на картата и тн.
   т.е. винаги на първия ред, втората колона е господаря на личността, така ли?

   Точно така, небесният ствол на деня е господар на деня. Той ни е отправната точка за всички пресмятания.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Основният принцип заложен в Ба Дзъ, по нашата западна класификация, бихме нарекли "есенциален". Ще рече че основно ни интересува "кондицията" на елемента, сигнификатора, знака, който разглеждаме - дали е в правилния сезон, дали няма конфликти на елементите, дали самия елемент е силен, подкрепен от друг елемент или напротив - отслабен. Есенциалната характеристика на знаците, с които работим ни показва качеството на материала, от което се ориентираме дали става дума за меч или бижу, трион или гребен. Този вид характеристика има динамичност, но тя е външна на самия обект, а не е вътрешен заряд. Дървото расте и се развива благодарение на позволението на сезоните, метала губи своята сила от изменението във влагата, но всичко е благодарение на наложени обстоятелства. За пълното опознаване на на един обект ни трябва и неговата способност да взаимодейства, неговия вътрешен заряд или - акциденталност.

   Акциденталността може да се възприеме чрез сравнение. Два еднакви обекта, например хора, имат различна акцидентална сила. Едни имат по-голяма психическа/физическа издръжливост от други и тн.

   Всичко това важи и за небесните стволове.

   В съчетание с земните клони, те образуват характерна енергия, наречена фаза на ци. Общо имаме дванадесет фази на ци, което съответства на комбинацията на небесен ствол с всички дванадесет земни клонки. Фазите образуват синусоида от раждане, апоген до "смърт". Точно тези фази ни дават акциденталната сила на небесните стволове, съответно описват и силата, която ще ни каже как ще се развие събитието.

   Имаме три основни фази: 长生 ( раждане ), която е началната фаза и съдържа най-много сила в потенциал, 帝旺 ( императорски светилник ), която дава максимума енергия, вече в проявление и 死 ( смърт ), когато способността да действаме вече е изчерпана и трябва да се оттеглим в почивка. След фазата на смъртта, следват фази на регенерация и подготовка за ново раждане 长生.

   Фазите на небесните стволове изглеждат така:

   长生亥,沐浴子,冠带丑,临官寅,帝旺卯,衰辰,病巳,午,墓未,绝申,胎酉,养戌。
   长生午,沐浴巳,冠带辰,临官卯,帝旺寅,衰丑,病子,死亥,墓戌,绝酉,胎申,养未。

   长生寅,沐浴卯,冠带辰,临官巳,帝旺午,衰未,病申,酉,墓戌,绝亥,胎子,养丑。
   长生酉,沐浴申,冠带未,临官午,帝旺巳,衰辰,病卯,寅,墓丑,绝子,胎亥,养戌。

   长生寅,沐浴卯,冠带辰,临官巳,帝旺午,衰未,病申,酉,墓戌,绝亥,胎子,养丑。
   长生酉,沐浴申,冠带未,临官午,帝旺巳,衰辰,病卯,寅,墓丑,绝子,胎亥,养戌。

   长生巳,沐浴午,冠带未,临官申,帝旺酉,衰戌,病亥,子,墓丑,绝寅,胎卯,养辰。
   长生子,沐浴亥,冠带戌,临官酉,帝旺申,衰未,病午,巳,墓辰,绝卯,胎寅,养丑。

   长生申,沐浴酉,冠带戌,临官亥,帝旺子,衰丑,病寅,卯,墓辰,绝巳,胎午,养未。
   长生卯,沐浴寅,冠带丑,临官子,帝旺亥,衰戌,病酉,申,墓未,绝午,胎巳,养辰。

   Като съчетаем небесният ствол на личността с земните клонки в картата, можем да оценим силата на всеки един стълб в нея. После ще видим как действа това.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Няма много общо с Ба Дзъ, но искам да дам една гадателска техника, много приятна, и една от трите гадателски изкуства, предназначени само за императорския двор. Техниката се нарича Лю Рен.

   Техниката е проста и предполага бързо взимане на решение. Единственото условие, за да усвоите тази техника е ............... да имате лява ръка и да можете да броите на пръсти.

   Канонично трябва да разполагате с, естествено, китайски лунен календар. Трябва да знаете номера на месеца, номера на деня и номера на часа и да броим. Броенето става по следната система:
   Започваме да броим от фалангата в основата на показалеца, после фалангата на върха на показалеца и така по часовниковата стрелка. Общо име шест позиции. Ако знаем номера на месеца, броим, стигаме до някъде, от там където сме спрели започваме да броим номера на деня, отново от там където сме спрели броим часа и получаваме отговор.

   А забравих, преди това задаваме въпрос.

   Така е по канон, но аз го правя с всеки три числа, които попаднат пред очите ми.

   Значението на отделните позиции:

   1. Велик късмет
   2. Закъснение, пречка
   3. Бърз късмет
   4. Лош късмет
   5. Малък късмет
   6. Пустота, наказание
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина