Взаимодействие между знаците

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Взаимодействие между знаците

   Освен циркулацията на елементите в кръга на У син, има и други видове взаимоотношения, между йероглифите, които са доста важни за прогнозирането и за разбирането на динамиката, както в картата,, така и във времето.

   Така, след шаблонната уводна фраза, малко "взривяване" на мозъка с китайски прлетеници, които на всичкото отгоре имат и значение :))))

   Разбрахме се че имаме десет небесни ствола. В сравнение със земните клонки, реагират, една с друга, доста по-слабо. Имаме три вида взаимодействие:


   天干五合 ( Сливания на Небесните клони )

   甲+己=土 Дърво Ян се слива с Земя Ин и образуват елемента Земя

   乙+庚=金 Дърво Ин се слива с Метал Ян и образуват елемент Метал

   丙+辛=水 Огън Ян се слива с Метал Ин и образуват елемент Вода

   丁+壬=木 Огън Ин се слива с Вода Ян и образуват елемент Дърво

   戊+癸=火 Земя Ян се слива с Вода Ин и образуват елемент Огън


   Този вид сливания се случва пълноценно, ако сливащите се небесни стволове са подкрепени от земната клонка на месец отговарящ на елемента, който те образуват. Например, ако се сливат 甲/己, месеца трябва да е 寅 или 卯. Тогава в картата се образува нов елемент, който подкрепя или разрушава, някоя сфера от живота на човек.


   天干相冲 ( Конфликт по опозиция )

   甲 - 庚 Дърво Ян в конфликт с Метал Ян

   乙- 辛 Дърво Ин в конфликт с Метал Ин

   壬 - 丙 Вода Ян в конфликт с Огън Ян

   癸 - 丁 Вода Ин в конфликт с Огън Ин


   Знаците със земна природа заемат централа позиция и не взаимодействат с другите небесни стволове.


   天干相克 ( Контрол между небесните стволове )

   甲乙 - 戊己 Дървените знаци контролират Земните

   戊己 - 壬癸 Земните контролират Водните

   壬癸 - 丙丁 Водните контролират Огнените

   丙丁 - 庚辛 Огнените контролират Металните

   庚辛 - 甲乙 Металните контролират Дървените

   Тук имаме просто повторение на взаимодействието на елементите.

   Толкова за небесните стволове, сега предстои доста писане, за земните клонки.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Казахме вече че земните клонки са доста по-реактивни, остава да видим какво образуват.

   地支三合 ( троен съюз )

   寅午戌 = 火, Тигър, Кон и Куче, образуват елемента Огън, ако човек е роден през лятото или в месеците 寅; 戌
   申子辰 = 水, Маймуна, Плъх и Дракон, образуват елемента Вода, ако човек е роден зимата или в месеците 申; 辰
   亥卯未 = 木, Синя, Заек и Коза образуват елемент Дърво, ако човек е роден през пролетта или в месеците 亥, 未
   巳酉丑 = 金, Змия, Петел и Вол образуват елемент Метал, ако човек е роден през есента или в месеците 巳, 丑

   Отново, както при небесните стволове, получаваме нов елемент, който или е полезен или вреден.

   地支六冲 ( Шест конфликта )

   子 - 午
   丑 - 未
   寅 - 申
   卯 - 酉
   辰 - 戌
   巳 - 亥

   Тук няма нещо особено. Просто двойка от знаци, която не е добре да са един до друг. Точно по тази причина най-опасни са комбинациите, в които тези знаци са в стълб на часа и деня, деня и месеца, месеца и годината, годината и знака на годината в момента. Слаб конфликт е например, ако тези знаци са в стълб на часа и на годината.

   地支三刑 ( Три наказания )

   寅 - 巳 Тигъра наказва Змията
   巳 - 申 Змията наказва Маймуната
   申 - 寅 Маймуната наказва Тигъра
   丑 - 戌 Вола наказва Кучето
   戌 - 未 Кучето наказва Козата
   未 - 丑 Козата наказва Вола
   子 - 卯 Плъха наказва Заека
   卯 - 子 Заека наказва Плъха

   Самонаказание:

   辰 - 辰
   午 - 午
   酉 - 酉
   亥 - 亥

   地支六害 ( Шест Вредни )

   子 - 未
   丑 - 午
   寅 - 巳
   卯 - 辰
   申 - 亥
   酉 - 戌

   地支相破 ( Разрушения )

   子 - 酉; 酉 - 子
   丑 - 辰; 辰 - 丑
   寅 - 亥; 亥 - 寅
   卯 - 午; 午 - 卯

   巳 - 申; 申 - 巳
   未 - 戌; 戌 - 未

   Тук знаците се разрушават един друг, това кой ще победи зависи от силата на елемента в картата, каква подкрепа има и тн.

   Общо взето това са основните взаимодействия на знаците в картата, няма почти нито едно позитивни, всичко е мъчение, изтезание, рушене и садо-мазо. Но всичко това е полезно и ще го видим на практика.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина