Десетте духа

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Десетте духа

   Вече стана дума за Правилната власт, остава да видим как се образуват останалите принципи в Ба Дзъ и за какво се ползват, как се проявяват, въобще ставаме все по-добри в готвенето на ориз :).

   Общо говорим за Десетте духа ( 十神 ).

   Издигаме идеята на У Син на едно ново ниво. До сега говорихме, че Метла поражда Водата, сега ще казваме че Метала Ям 庚 образува с Вода Ян 壬 Дух на Храната 食神, а с Вода Ин 癸 - Ранен чиновник 傷官. Вече имаме взаимодействие както на ниво елементи така и на техните полярности ( Ин/Ян ), което и образува въпросните Десет духа.

   Нека опишем как се образуват:

   1/ 比肩 Братство, Рамо до Рамо, Заедно. Образува се с елемент аналогичен на елемента на личността, както по елемент така и по полярност. Например 甲甲.
   2/ 劫財 Грабител. Образува се от аналогичен на елемента на личността знак, но противоположен по полярност. Например 甲乙
   3/ 食神 Дух на храната, Дух на Жертвоприношението. Образува се от елемента пораждан от елемента на Личността, със същата полярност. Например 甲丙
   4/ 傷官 Ранен чиновник. Образува се от елемента пораждан от елемента на Личността, но с противоположна полярност - 甲丁
   5/ 偏財 Склонност към богатство, Нечестно богатство. Елемент, покоряващ се на елемента на Личността, със същата полярност - 甲戊
   6/ 正財 Директно Богатство. Елемент, покоряващ се на елемента на Личността, с противоположна полярност - 甲己
   7/ 偏官 Незаслужил чиновник. Елемент, покоряващ елемента на Личността, със същата полярност - 甲庚
   8/ 正官 Справедлив чиновник, Правила власт. Елемент, покоряващ елемента на Личността, с противоположна полярност - 甲辛
   9/ 偏印 Слаба подкрепа. Елемент, пораждащ елемента на Личността, със същата полярност - 甲壬
   10/ 正印 Силна подкрепа. Елемент, подкрепящ елемента на личността, с противоположна полярност - 甲癸

   Това са взаимодействията, които образуват небесните стволове между себе си. Остава да видим как ще ги използваме, кога ги ползваме и въобще писане ме чака :)
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • В темата за богатството разбрахме, че зад земните клонки могат да се крият други земни клонки. Сега ще узнаем, че във всяка клонка се крият и небесни стволове.

   Казахме, че една от най-важните клонки е тази на месеца, защото тя подкрепя стълба на личността. Месечната клонка показва сезона, описва енергията на месеца и ако те са в синхрон с небесния ствол на деня, това дава голяма сила на личността. Но самата клонка има своя вътрешна динамика на изменение, различни доминиращи енергии, които се сменят и променят акцента.

   Нека преминем към скритите небесни стволове, които са и динамичната част на всяка земна клонка.

   Обикновено в една клонка има три скрити небесни ствола. Първият ствол е доминиращата ци ( 主气 ) на месеца, това е властващата енергия, която дава тона в целия период на дадения знак. Вторият ствол 中气 или средната се приема за разцвет на ци, или оформянето на "златното хапче". Третият ствол 余气 е остатъчната ци или завършека на месеца, подготовка за преход към следващия.

   Сега ще обърнем внимание на Доминиращата ци, или кой е най-силния скрит небесен ствол в отделните знаци:
   Това са небесните стволове, които се крият в клонките и описват доминиращия тип енергия в тях.

   Енергията на скритите небесни стволове има свойството да "израства" през картата и да показва на повърхността един от духовете, за които говорихме. Така се образува ос, около която се върти и самата карта.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Нека разгледаме и как израства скритият небесен ствол. За пример ще вземем картата на Ху Дзинтао, председател на КНР в периода от 2003 до 2013.


   ЧасДенМесецГодина2003
   -
   -   Доминиращата ци в клонката на месеца е Вода Ин 癸, тя образува със ствола на деня 戊 духа - Директно Богатство. Елемента Вода в кръга на У Син, отговаря за парите и материалните блага. За да може този дух да излезе на повърхността, той трябва да намери път или през клонката на месеца, или през някоя от другите клонки, които трябва да са от същия елемент. В случа 子 също е воден знак, така че позволява директно израстване.

   Следващата стъпка е духа да се разклони. Колкото повече разклонения има, толкова по добре. Същото важи и в темата за богатството. В тази карта Вода Ин се разклонява в два знака на Вода Ян. През 2003, когато Ху Дзинтао встъпва на пост като председател на КНР се появява още един воден знак Вода Ин. Образува се Братство 癸癸, влиянието на духа се увеличава, получаваме още едно разклонение и още едно Директно Богатство.

   Не намерих информация за финансовото състояние на председателя Ху, но самият факт, че е ръководил Китай говори много за силата на духа 正財
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Комбинацията на Десетте духа има и социално проявление. До сега видяхме, че прорастването на един дух, от скритите небесни стволове, до нивото на небесните стволове, дава определени ефекти. Сега ще разгледаме комбинацията на духовете, на ниво карта, в социален план и по-конкретно - любовниците.

   Уточнихме, че някои от елементите, в частност - брачните партньори, се търсят по различен начин за мъжете и жените. При женатата - елемента, който контролира елемента на личността е брачния партньор, докато при мъжа, това е елемента контролиран от елемента на личността.

   За откриването на елемента, който би описал любовник, в единия и другия случай трябва да са спазени две правила:
   - в мъжката карта, елемента на любовницата контролира елемента на личността
   - в женска карта, елемента на любовника е контролиран от елемента на личността.

   Второто условие, е че знаците на личността, трябва да са с еднаква полярност.
   Например:
   при Мъж с Личност 甲 ( Дърво Ян ), елемента на любовницата ще е 庚 ( Метал Ян )
   при Жена с Личност 甲 ( Дърво Ян ), елемента на любовника ще е 戊 ( Земя Ян )

   Наблюдателните ще видят, че това са съответно:

   5/ 偏財 Склонност към богатство, Нечестно богатство. Елемент, покоряващ се на елемента на Личността, със същата полярност - 甲戊
   7/ 偏官 Незаслужил чиновник. Елемент, покоряващ елемента на Личността, със същата полярност - 甲庚
   Ето и таблицата:

   МъжЛюбовницаЖенаЛюбовник
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина