Изчисляване на карта в Ба Дзъ

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Изчисляване на карта в Ба Дзъ

   За създаването на карта в системата Ба Дзъ не се изискват някакви специални умения, нужен е просто календар. Нещата стават още по-лесни, от факта че има готови калкулатори, които вършат тази работа. Но има някои подводни камъни, които трябва да се вземат предвид, когато изчислявате своята карта, затова е хубаво тези неща да се отбележат в самото начало.

   В Китай имаме два календара - слънчев и лунен. Новата година се отбелязва по лунен календар, това е и момента, в който се сменя знака на годината. В калкулаторите, поне тези, които аз съм виждал, се използва слънчевият календар, в който новата година започва в началото на февруари. За сравнение - слънчевата нова година за 2018 започна на 05.02, а лунната нова година на 16.02. Ако сте родени в този интервал от време, ще получавате различни стълбове на годината и месеца, което ви дава две съвсем различни карти.

   Лично аз предпочитам на лунния календар и изчисляването на стълбовете по него. Избора на календар е важен и за изчисляване на жизнените цикли или стълбовете на късмета. Разликата е в различното начало на месеците, тяхната продължителност и тн. Но, пак повтарям, избора е на система е личен и е въпрос на практика.

   Един удобен вариант на календар може да намерите ТУК

   Например, днес (21.03.18) ще видим следното 初五, което означава пети ден от съответния лунен месец. Сега се намираме във втори лунен месец, който е започнал на 17.02. Означаването на началото на месеца се изписва с китайския знак за число плюс знака за Луна. Втори лунен месец би изглеждал така 二月. В дясната страна на страницата ще намерите информация за стълбовете: Wu Xu (Dog) Year (2018), Yi Mao Month, Ren Zi Day. Така получаваме информация за знаците, които ще оформят картата. Остава само да добавим часа.

   С часовете отново имаме някои характерни моменти.

   Китайския ден започва в 23:00 на предния ден, по нашия метод на изчисление. Например, 22.03 ще започне в 23:00 на 21.03. Ако сте родени в този период хубаво е да построите карта за следващия ден. Малко усложнение идва от това каква продължителност да използваме за часовете. Равни - тези които ползваме сега - точно 60 минути. Другият вариант е да използваме истинските часове. През лятото дните са по-дълги, обратното е през зимата. Идеята е да пробваме точно тази сезонна поправка.

   Остава да демонстрираме някои неща.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Тук ще стане дума за много важна техническа част в структурата на Ба Дзъ.

   Четирите стълба в картата представляват комбинация от небесен ствол и земна клонка, възможните комбинации са 60 и се наричат Дзя Дзъ ( 甲子 ), по името на първата двойка знаци, която поставя началото на поредицата.

   Така изглеждат всички комбинации от знаци:   Това ще е помощно средство, с което ще изчисляваме Стълбовете на късмета.

   Преди да пристъпим към изчисленията, нека отново да направя уточнението, че става дума за лунен календар, калкулаторите в нета ползват слънчев, там не е нужно да се прави изчисление на ръка.

   За изчисляването на стълбовете на късмета, се ползва за отправен стълба на месеца. Ако стълба на месеца отговаря на комбинация с номер 30, например, в зависимост от определени фактори, ще се движим напред или назад от него.

   Посоката на движение от отправния стълб ( месечния ), става на база пол и година на раждане.

   Вариант 1. Посока на броене напред от стълба на месеца ( 30, 31, 32 и тн ) имаме когато:
   - имаме мъж роден в янска година
   - имаме жена родена в инска година

   Вариант 2. Посока на броене назад от стълба на месеца ( 30, 29, 28 и тн ) имаме когато:
   - имаме мъж роден в инска година
   - имаме жена родена в янска година

   На всеки стълб са поверени десет години от живота на човека, но те не настъпват с момента на раждане, а след определен период от време. Сега трябва да определим момента, в който ще се прояви първия стълб.

   Ако имаме вариант 1, броим дните от деня на раждане, включително, до края на месеца, без да включваме деня, отбелязващ началото на следващия. Получения брой дни делим на три, цялото число получено от деленето ще са и годините след които ще започне да действа първият стълб на късмета.

   Ако имаме вариант 2, то броим от деня на раждане назад, до началото на месеца. Отново делим сумата на 3 и определяме, след колко време ще се активизира стълба на късмета.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Малко по-точни пропорции за изчисляване на времето за настъпване на Стълба на късмета ( 大运 ) :

   3 дни са равни на 1 година
   1 ден е равен на 4 месеца
   1 час е равен на 10 дни
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Ба Дзъ Калкулатор

   Здравейте. : )


   Това е безплатна програмка с превод на български за Ба Дзъ, която преди години направихме за международните форуми. Изчислява някои по-непопулярни неща като Pillar of Conception Aura и още 3 допълнителни стълба. Има Solar Time Adjustment и доста други неща. Освен това има някои от нещата, които се ползват от сектите на слепците, които ми пасват повече като подход, като self combining pillars и картинките към стволове/клонки.

   Има превод на български.   Обсъждаме нещата за програмката в международните форуми тук където има и линкче:
   fivearts.info/fivearts/index.php?topic=16617.0

   Системите от Петте Изкуства са доста свързани една с друга, та е интересно да се спомене, че има също програмки за Уен Уанг Гуа(това е малко по-дълбоко навлизане в И Дзин), както и за Виолетовата Звезда. Втората няма превод на български за момента. Има теми за тях в същият форум с линкчета. Всичко е безплатно с идеята да се помага на учещите(системите от петте изкуства са обикновенно доста скъпи за научаване, та нещо подобно там ми се струва добра идея)

   Също така ако някой има въпроси ще опитам да съм на линия и тук от време на време. Иначе в международните форуми имаме много хора практикуващи това професионално из Азия, ако някой разбира английски и тези системи са му интересни, е добро място за учене. Да не говорим че имаме преводи от китайски, които никога не са излизали на английски, само за форума. : )
  • За да е съвсем коректно, е хубаво да спомена, че има причина да не слагаме голяма част от възможните функции. И това е че повечето хора, с които заедно разглеждаме тези неща ползват вече друг калкулатор, той е тук:

   bazi-calculator.com/

   Има 10 позволени зяпания на чарт на ден, след това е платен.
   Съответно не съм слагал повечето от нещата, които се смятат там, защото не виждам смисъл да се повтарят и двата калкулатора са повече или по-малко безплатни.