Човекът на Скръбта

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Човекът на Скръбта

   Той се е появявал в сънищата, навсякъде около мен, цял живот.
   Може би да е бил философ, "прероден" като Буддха. Който е запознат с учението, може да направи паралел с него, заради известните му фрази за "долината на Скръбта".
   Това също е и Старецът от Планината, това са и прокажените от Затвора - без изход за спасение.

   Човекът, отвъд корема и отвъд дебелото черво, онзи, който страда, когато има нещо за страдане и не се покрива като мишка, когато има борба за борене.
   Който никога не би се нахранил, докато последната крава на света страда по пътя си към скотобойната ....


   Всъщност, измислям си - Човекът на Скръбта е основно понятие в езотериката.
   Не ангели небесни, нито ритуали, нито магии, нито способности, нито връзка с отвъдни прекрасни светове, нито хризонти на очаквания, нито смислени отговори. Нито обещания за различно битие.

   Не просто страдание. Но такова, че да прогризе същността ти, да те изпълни със смисъл и безсмислие, да стане твоя природа, да стане част от усмивката ти, да не можеш да разпознаеш ниищо в друг хоризонт нищо. Да си на Острова и да виждаш и Островите от предишния ден, но да чакаш хоризонтът да се скрие, за да промениш времето.
   Имаш право само да чакаш.

   Не е страдание, ужасно е.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Вече разбрах, човекът на скръбта е modus vivendi.

   Образ, парадигма, от която не можеш да избягаш никога и никак. То е твоето протичане на кръвта.

   То е като хълцането след препиване, като учудването при вида на уникална гледка, като стъписването пред добротата.

   То е да си себе си сред гмежта от еднаквост и благоприличие, сред нищетата на омразата, отрицанието и лицемерието.

   Човекът на Скръбта тъне в параболичната си интелектуална забрава, лингвистична отдалеченост и нуминозна необвързаност.

   Да чуеш всички звуци на живота не е лесно, може би трябва да си наистина глух.
   За всичко останало и всичко друго.
   Stay soft. It looks beautiful on you.