Ба Дзъ и И Дзин

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Ба Дзъ и И Дзин

   Едно от основните достойнства на техниките родени в традицията на китайската метафизика е способността им с лекота да преливат една в друга. Привидно разнородни, принципно лишени от връзка, те могат да звучат хармонично заедно, както и пълноценно, отделно една от друга.

   Такава техника, родена от комбинацията на Ба Дзъ и И Дзин, създава малко преди нашата ера Цзин Фан, наречена На Дзя ( 纳甲 ).

   Дзин Фан успява да прикрепи десетте небесни ствола и дванадесетте земни клонки към всяка от линиите на хексаграмите, да ги свърже с пространството, да ги вкара в контекста на потока на времето и да накара тяхната универсалност да проговори в такта на пулсиращата природа.

   Звучи малко отвлечено, дори пресилено, но когато видиш как времето се оголва пред теб, как ти показва нишките на все още не направените избори и ти позволява да решиш на коя Вселена да дадеш живот, може да има само патос.

   А всичко започва с един квадрат.   или   Това са осемте двореца, които опасват пространството. Всеки дворец отговаря за определена посока, всеки един от тях има своя природа, един от елементите в колелото на У Син. Също така всеки от дворците, изначално, отговаря на една от триграмите от подредбата на Вторичното небе.

   Тези от вас, които са внимавали в часовете по Ба Дзъ са се ориентирали в природата на дворците само по изображението, но нека изпишем подробно всичко:

   震 е двореца управляващ Изтока, отговаря на елемента Дърво
   巽 е двореца управляващ ЮИ, отново отговаря на елемента Дърво
   離 е двореца управляващ Юга, отговаря на елемента Огън
   坤 дворец управляващ ЮЗ, елемент Земя
   兌 западен дворец, управляващ елемента Метал
   乾 СЗ дворец, отново елемент Метал
   坎 Северен дворец, елемент Вода
   艮 СИ дворец, елемент Земя

   Връзката Дворец ( посока ) - Елемент - Триграма, е основополагаща за това, с което ще се занимаваме за напред. За сега толкова.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Нека отново да повторим дворците с техните триграми:

   乾 (☰), 兌 (☱), 離 (☲), 震 (☳), 巽 (☴), 坎 (☵), 艮 (☶), 坤 (☷)

   От дублирането на тези триграми получаваме осемте чисти хексаграми, главни за всеки дворец. Всяка от чистите хексаграми може да еманира още седем други хексаграми, с промяната на една черта в собствената си конструкция. Това е една от първите големи крачки направени от Цзян Фан, в систематиката на динамиката на хексаграмите.

   Например, ако дублираме триграмата Небе (☰), получаваме хексаграма под номер 1 в Книгата на Промените или Небе. Ако променим една черта, винаги започваме отдолу нагоре, ще получим следния ред:   Първата хексаграма е чистата, от втората до шестата са хексаграми отт 1-во до 5- поколение, седмата се нарича Странстващ дух, а осмата Завръщащ се дух. Това са хекаграмите от едно семейство, принадлежащи на един дворец.

   Интересното в това трансформиране на хексаграмите, е че ако променим и последната ян черта от шестата хексаграма, ще получим чистата хексаграма на дворец 坤. Дворец 乾 е Метален и се стреми към пораждащият го дворец 坤, който отговаря на елемента Земя.

   Променящата се черта се обозначава със знака 世, тя се нарича още черта на Поколението, а в гадаенето може да се оприличи на питащият. В семейството на двореца 乾, чертата 世 изглежда така:   Имаме отще една черта - 应, Откликващата черта. Тя винаги стои на три позиции от чертата на Поколението и отговаря за обекта на питането.

   По този шаблон могат да се начертаят промените и в останалите чисти хексаграми.

   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Браво, още една изненадващо готина тема, включваща неща, които дори английските форуми за И Дзин не винаги отчитат.

   Ще пусна линкче с моята програмка за И Дзин съдържаща Na Jia, Na Zhi и всичко друго, което професионално се ползва из Азия, като част от Wen Wang Gua/Liu Yao, както и други неща.

   Освен това ще напиша нещо дооста дълго, което бих предложил, ако нямате огромен интерес към И Дзин да прескочите.
   Линка за програмката е най-отдолу.

   От друга страна, хората учещи тези системи на запад сме малко и има отговорност към материята, която предполага, че в тази специфична тема има неща, които трябва да спомена.

   За начало - много готин поглед, напълно подкрепям, дворците са първата стъпка от Liu Yao и освен това ни препращат към практическите(професионални) системи ползвани из Азия. Същите тези системи са почти напълно непознати на запад и за да разберем защо трябва да погледнем историята на това как И Дзин идва тук.


   Тук важната стъпка е че исторически съвсем не сме сигурни, че Jing Fang(Дзин Фан) всъщност е създал системата. Ако погледнем книгите на Фан, за тях се казва, че впечетлението е просто за най-раният запис на система, която по всяка вероятност още тогава е съществувала и се е ползвала често.
   Тук става въпрос за повече от две хиляди години назад, все пак.

   Това има значение, защото ако хвърлим поглед към родствените линии от майстор > чирак където често се придават устно тези традиции и изкуства, съм срещал хора да потвърждават, че учителя им подържа идеята, че текста към линиите всъщност е бил написан използвайки тази система(WWG/Liu Yao). Такава идея подържам и аз и ще опитам да обясня защо.

   Тук има голям разрез между историците на запад и майсторите в Азия. За да разберем това е нужно да погледнем към И Дзин.
   И Дзин е написан около 3000 години назад, като в оригиналният си вид е бил просто 6-8 реда за всяка хексаграма. Всеки ред показваш една променлива линия. Този конкретен текст наричаме Zhouyi.

   Базовият текст го има тук:
   biroco.com/yijing/zhouyi.htm

   Ако имаме книжки с преводи на И Дзин, то този оригинален текст е текста, който е по- дебел(болд) в повечето преводи, така е разбирателството за да се ползва.   Много години след това се ражда Конфуции и оставя силна следа върху Китай. А някъде по пътя, дали той или негови ученици написват 10 текста, наречени Крила с коментари върху оригиналният текст. 10-те крила се оказват неразделна част от И Дзин на запад. Първо Ледже, след това Вилхелм правят преводи на текста, учителите на Вилхелм в Китай силно повлияни от конфуцианството по онова време слагат крилата към превода, а самият превод тогава е бил на конкретно конфуцианско издание. След Вилхлем всичко други преводи горе-долу дошли на запад съдържат в себе си тези конфуцианстки идеи и нямат силната връзка с Даоизма и календарите, която се появява когато прибавим стволовете и клонките и стане WWG/Liu Yao като система.


   Освен това по разбирателство тръгващо от Вилхелм и Ледже, части от тези крила/коментари се прибавят към всеки превод на английски(поне към повечето) направен от тук нататък.

   Нищо лошо в това, разбира се, текста и така е много стойностен, това което е полезно да видим(и за което сме се дърлели много в английските форуми за И Дзин) е че в Азия системата не се гледа така. Конфуциансткият подход популярен на запад, всъщност е философска система. Системата ползваща се за съвет/отговор/въпрос се предава предимно устно,част от петте изкуства е(изкуството на предсказанието), приема се за занаят/професия и е точно това(поне първите и стъпки), което е дадено в темата тук.

   Макар учителите на Вилхелм да са дали доста конфуцианстки поглед към системата с превода му, който нататък спомогнат от Юнг е станал така популярен, всъщност дори и те са оставили следа, че става нещо по-важно в системата, което за тогава не са предали. И това са точно тези дворци описани в темата. В пълното издание на преводите на Бейнс и Вилхелм на английски най-отзад има дадени дворците на Jing Fang както са дадени в първите постове тук, макар там без никакви обяснения как се ползват практически.


   И така, имаме Вилхелм донесъм философската система на запад след Ледже. От друга страна, в темата тук, описаното е гадателската система, която се ползва професионално из Азия дори и днес две хилядолетия след Фан/Fang по същият начин описан от Фан..


   Ако разгледаме системата не като събрана от Fang, а като предадена от учителя му, нещата стават доста по-интересни. Защото се появява варианта, системата да е много, много по-стара. На английски преди време имаше книжка, която даваше писма от учителя на Fang до него. Където също идеята беше, че системата вече е била там, той просто е бил първият, който я е записал...

   И тук стигаме до това, което аз лично подържам като идея, макар западните историци да избягват и което споменах преди. Това е ситуацията където Фан записва системата предавата през Майстор>Чирак много дълго време преди това и всъщност системата с която оригиналните текстове на И Дзин са били написани. Подобна идея споменаваха от родствените линии и тази идея за мене обяснява много неща. Идея за устно предавана система за толкова дълго, на запад би било абсурдно, но в Китай нещата са различни и там предаването на тези системи устно е начина, по който се прави хилядолетия назад и без това.

   Защо пиша всичко това... Защото целият западен поглед върху И Дзин се базира на ограничената информация предадена от Вилхелм преди години. А той е знаел, че това е малка част от нещо много по-голямо и не само с дворците в пълното издание или със сезоните хексаграми, или с даването на отношенията на всяка триграма, но има и много други индикации дадени тогава от него включително и казани директно в лекциите му(не ми се търси цитати, има ги в достъпен вид из нета). Просто е бил първият(всъщност някъде третият, но от към популярност може да го сложим първи) превеждал И Дзин за запада и както казват "в правилното място на правилното време".

   За мене има значение, защото Фан умира по доста брутален начин заради собствено решение, винаги съм си мислел, че това някак не пасва на човека създал системата, как е възможно да не е знаел...
   Всъщност независимо че разглеждам, че системата не е тръгнала от него, това също отпадна като проблем, години по-късно си намерих обяснението в същата книжка с писмата от учителя му. Там дават, че учителя му го е предопреждавал и Фан е отговорил, че знае как ще се развие, но както вижда живота си това е било правилното действие и е трябвало да го вземе. Нещо което и на мене ми се е случвало.

   По-практически погледнато програмката ми от серията за Петте Изкуства, свързана с И дзин, Уен Уанг Гуа и Мей Хуа, всъщност е най-голямата от всички от серията. Хора в Тайван, които работят това професионално са казвали, че има повече възможности от много от китайските платени програмки за И Дзин.
   Голяма част от това е благодарение на чудесните преводи в международните форуми, така имаме дори символичните звезди специфични за Уен Уанг Гуа, нещо което на английски едва ли ще видим другаде в близко бъдеще, както и разделението на стволове и клонки използвани в някои от слепите стилове, рядкост за такъв тип програмка.

   Ето линкче с нея:
   dropbox.com/s/n1n4g1ili2qcazk/…WWG%20Calculator.exe?dl=1

   За ползване, ръководството е тук:
   scribd.com/document/380367830/…ang-Gua-Calculator-Manual


  • Благодаря за полезната информация, която сподели с нас, не знаех тези подробности около Дзин Фан. Наистина интересно!

   Относно И Дзин, лично за мен, доста време беше препятствие текста към различните яо и това как да го тълкувам при предсказание. Странното, е че постигнах относително примирие с И, благодарение на "Летописите Пролет - Есен" и "Книга на Песните", особено на втората.

   Самият Конфуций, казва че който не владее "Книгата на песните" не може да говори. Това става по-ясно от факта че книгата е използвана при дипломация, като по този начин се е оставяло смисъла дискретно да заобикаля, вместо да се налага. За мен алюзиите в И работят по аналогичен начин. Те не са символи, а щрихи пораждащи действие. Не са образи, вменяващи идеи, а извор на емоционален отклик. Звучи тъпо, но приложено на практика става по-ясно.

   Сега да се включа с пример, който вече има развитие и краен резултат. Въпросът е зададен в:

   ДенМесец   Въпросът: Ще се възстанови ли Евгения след операцията, ще има ли усложнения?
   Става въпрос за онкологично заболяване, в стадии, който предполага хистеректомия. Питащият се притеснява дали няма да има последващи проблеми, разсейки.

   Подредбата:

   壬戍——————— *白虎庚戍——— ———
   金囚壬申——————— *木旺腾蛇庚申——— ———
   壬午———————勾陈庚午———————
   丁丑——— ———朱雀戊午——— ———
   金囚丁卯———————水休青龙戊辰———————
   丁巳——————— * 玄武戊寅——— ———
   1040
   艮土死震木旺
   Падна се хексаграма 10 Лу, тя принадлежи към СИ земен дворец, с подвижно 1-во, 5-то и 6-то яо.

   Хексаграма Лу се състои от две метални триграми, които в месеца на 辰 са в заточение 囚, фазата на СИ дворец е Смърт 死. Ситуацията е повече от сериозна. Обекта на въпроса 应 има клонка 卯, Дървото контролира стихията на двореца ( земя ), което допълнително усложнява ситуацията.

   При трансформациите на трите яо, пропускам тяхното тълкуване умишлено, получаваме хексаграма 40 Дзие. Хексаграма от семейството на Източния дървен дворец. Тук вече имаме сияеща фаза 旺, ситуацията се променя към добро. Обекта на въпроса 应, попада в дървена триграма, което описва неговата сила и възстановяване. Отново клонката контролира двореца 申, но метала е слаб, така че не може да навреди на цялостното състояние на дървото. Питащият, дъщерята, вече се успокоява 休.

   Обекта на въпроса попада в полето на Летящата змия 腾蛇. Това описва ситуацията на вълнение, безпокойство, на желанието да се промениш, да кроиш планове, да се стараеш да се измъкнеш от ситуацията. Питащият пък попада в при Зеления Дракон 青龙, което предвид силата на елемента дърво, означава празник, късмет, радостно събитие.

   Така разглеждах тези хексаграми през април 2018, понеже техниката беше тестова, а въпросът за здраве, не мина без второ мнение от Мона и таро. За щастие прогнозата ми се потвърди, жената премина успешно операцията и последващото лечение и до днес се радва на добро здраве.

   Красивата техника На Дзя!
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Харесва ми като стил. Триграмите на първа стъпка и аз съм учил това, за клонките е доста различно, но важното е да върши работа.


   Ще спомена как го разчитат стиловете, които познавам.

   Дървото носи картинката на болест(напада двореца на хексаграмата, това в случая наричаме линия Офицер). Съответно каквото става с тази линия е това, което тълкуваме, тя е на Йонг защото за нея питаме. Тук е важен нюанс, ако тя не беше на Йонг, пак щях да гледам нея, но тогава щеше да е важно къде е. Ако е на шеста линия например, е възможно да има още една болест в ситуацията.

   Съответно Офицер(елемента нападащ двореца) носи картинка и на болест. Подобно на духовете в Ба Дзъ, където също Офицера е това, което напада ДМ, съответно носи картинка на болест, има и много други картинки, въпроса определя какво търсим, други клонки при други въпроси
   Например за връзка между хора, ако пита жена, офицера показва мъж.
   Някои от правилата ще работят за всички, някои ще са различни в зависимост кой пита и какви отношения тръгват от него.
   Но болест винаги ще е елемента нападащ двореца. Това не е лошо само по себе си, просто показва коя линия да гледаме.
   Болеста е на Йонг, по принципа на "правилния дух на правилната позиция", това прави нещата по-лесни освен това се случва изключително често(принципа е че след като питаме за болест и имаме Офицер на Йонг, това гледаме, независимо от всичко друго).

   Най-близкият ден с тази конфигурация е 30 април 2018. Взимам него.
   Термина за основната линия, която гледаме е Полезен Дух用神, това е нещото носещо най-силни картинки на това, за което питаме.

   В случая търсейки най-силната картинка на болест, това винаги е Офицер(елемента нападащ двореца на хексаграмата, в случая дърво). Тя се оказва на Йонг. Съответно гледаме Йонг. Същото е, пак гледаме йонг, често ще е така, но когато не е ще има голямо значение, нататък става ясно защо, но това е едно от правилата, за което сме си говорили с хора учили в школите на слепците, принципите там са специфични, но важат за всички, дори когато питащият сам си направи хексаграмата, както е практиката често в Азия.
   Преди години всички примери попитани където това правило се появяваше се оказваха грешни, чак по късно осъзнах защо, иначе правилото се споменава често, има го и в книжката на Jack(макар да не го е казал директно, го ползва в примерите тихичко).
   Много е изкушаващо да взимаме винаги Йонг(както би работело в сливовият цвят), но на практика би трябвало бързо да видиш, че ще даде грешки в голяма част от въпросите.


   И така, гледаме Йонг като център на въпроса(тай дзи символа се върти около нея, ако беше в Ба Дзъ) показващ болеста.

   Слаба в месеца и деня, освен това се комбинира с Кучето, като отслабва от комбинацията. Аз лично не ползвам 12-те етапа на растеж за силата на линиите, някои от хората от които съм научил доста ги ползват. Тук е свързано с едно изречение от DTS, което мога да пусна, но то това е Ба Дзъ, понеже не ги ползвам там не ги ползвам и в WWG, от друга страна ги ползвам в QMDJ, но това е по-скоро изключение. Кой каквото му върши работа, както винаги.
   Кучето има картинки на хора наоколо(Приятел показва хората в ситуацията), хората наоколо ще помогнат да се отслаби още проблема, който е и без това слаб в деня и месеца.

   Ти е с картинка на дете, елемента на Ти Метал е създаден от хексаграмата Земя, съответно ролята е Дете, както Офицера това също е по същите принципи като 10те духа, в книжката има описани как се получават :
   slideshare.net/WenWangGua/i-ch…gnenoto-sykrowi6te-part-1
   Алекс даваше че Дете значи "няма от какво да се притесняваш", дете на Ти, слаб Офицер на Йонг е доста благополучно за болест.
   Алекс си има доста проблеми, но описанията му на отношенията са доста добри за мене. Пък и материалите са му безплатни, което е готино.

   От самата клонка на Маймуната, Ти носи картинка на метални инструменти, хирургически операции и западна медицина(можем да видим картинките, ако сложим мишката върху линията в програмката, тези конкретни картинки са от школите на слепците и има доста още).
   Та до тук бихме могли да предположим, че на позицията на Ти подкрепено от медицината и много силно в сезона(и с подкрепа на земята от хората наоколо), цялото нещо няма да е проблем. Заека на Мао е изключително слабо и макар че напада двореца, двореца е безумно силен в сезона.   От друга страна нещо интересно се получава с Огъня. Огъня като ресурс е с картинка на документ, помещение, превозно средство, знание и други неща и пада в гробницата показваща хората, които са наоколо. Проблем с документ, който ще се реши благодарение на приятели наоколо?Или с помещение?Възможно е да е и нещо друго(би могло да е кола например).
   Каквото и да е е на линията на Черната Костенурка, може да остане неразбрано или да показва някакво лекарство? От друга страна гробниците са отворени, може и да се види. Ако хората наоколо там са помогнали за решаване на възникнал проблем е интересно да се види дали ще отговаря на картинките на ресурс.


   По принцип това е ако аз правя хексаграмата, ако я прави друг, отношенията може да са различни, ама сега е просто за показване на интересен стил на четене, все пак някои правила(като Йонг спрямо отношенията) работят за всички доколкото знам.


   Не става въпрос за по-добър и по-лош стил. Ползваме каквото работи. Просто давам, какво се ползва професионално из Азия с идеята да помогне като гледна точка и все едно аз съм правил хексаграмата(или човека, който пита), иначе като минава през друг човек също има правила за наместване.
   Триграмите гледаме точно както са тук за първата хексаграма, когато не ползваме Plum Blossom(Mei Hua). Ако ползваме Mei Hua за направата на хексаграмата(от час, дата или случка около нас), то тогава Ti е триграмата без променлива линия, Yong е тази с променлива линия.

   За отношението на триграмите, абсолютно триграмата с Ти е нашата, другата е средата(всичко останало).
   Първата стъпка и двете са много силни в месеца на Земята(не гледам 12-те етапа и тук). Земята създава Метала все пак.
   Ние сме подкрепени от средата, със силна картинка на западна медицина отново(Ян Метал пак).
   От там Метала се превръща във Вода. Нашата линия е все така силна, този път отново подкрепена по-активно от средата.
   Което е добро. Средата тук е слаба, но фактът, че нашата линия е силна и че средата ни подкрепя е повече от достатъчно.

   Та така. Различни стилове, ползваме каквото върши работа. Все пак ако се появи проблем аз лично винаги търся професионалният подход, защото в Азия са го изчиствали много, много време, а иначе се появяват отклонения при някои въпроси(ако вземем грешният "полезен дух" е много вероятно всичко което четем нататък да е грешно).