Сфера на Дайсън

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Сфера на Дайсън

   Преди повече от петдесет години, физикът Фриймън Дайсън предлага страхотна, макар и леко луда идея: Напреднала извънземна цивилизация може да изгради около своята звезда масивна сфера и да живее на нея.

   Учените не се отказват да търсят сфери на Дайсън, разчитайки да ги засекат по инфрачервеното (топлинно) излъчване, макар до момента да не са открили нищо.
   Сега двама физици - Ибрахим Семиз и Салим Огур, предлагат обяснение защо не може да бъдат намерени подобни мегаструктури. Ако съществуват сфери на Дайсън, те вероятно са много по-малки, отколкото се е предполагало досега.

   Като цяло, изследователите на дълбокия космос до момента са предполагали, че сферите на Дайсън могат да са около подобни на Слънцето звезди. Но тази хипотеза се сблъсква с няколко големи, а може би непреодолими проблеми.

   Като за начало, такава сфера би трябвало да бъде построена на разстояние около 1 AU (разстоянието между Земята и Слънцето). Такава структура би изисквала голям обем материал за построяването й. При това на повърхността на сферата би имало твърде слаба гравитация. За да живеят на нея, хората или ще се нуждаят от значителна генетична модификация, или от система за изкуствена гравитацията, каквато не сме в състояние да конструираме, дори теоретично.

   Затова двамата физици смятат, по-добър вариант за изграждането на сфера на Дайсън е около звезда бяло джудже. Обитаемата зона в този случай е много по-близо, така че сферата ще е значително по-малка. Учените изчисляват, че за изграждането на сфера с дебелина 1 метър в обитаемата зона на бяло джудже ще са необходими 10 ^ 20 тона материал. Това е малко по-малко от масата на нашата Луна, за сравнение. Освен това в този случай на сферата ще има почти подобна на земната гравитация, според изчисленията на учените.

   И ние никога не бихме открили сфера на Дайсън около бяло джудже, заради много по-слабото инфрачервено излъчване. Ако интелигентните извънземни са там, може да мине още известно време, преди да имаме средства, с които да ги открием от Земята.
   Учените изчисляват, че сфера на Дайсън около бяло джудже би имала радиус около 10 млн. км.
   Както посочва проницателен коментатор, точно такава идея е заложена в Star Trek: The Next Generation. Изглежда науката достига сега това, което Star Trek измислиха отдавна.
   Stay soft. It looks beautiful on you.