Tarot & Love IV

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Dee wrote:

   Ще ме потърси ли до 1 месец :

   Асо жезли- Глупакът- 5чаши
   Може би да, импулсивно за секс , защото се чувства зле?
   Според мен по-скоро ти ще разбереш, че очакванията ти са били наивни към този човек и няма да ти стане никак приятно, затова са тези 5 чаши накрая. Не мисля, че нещо тук сочи към секс, но аз и не съм задавала много въпроси за секс, за да имам опит с това кои карти излизат в този контекст.
   "През цялата нощ два дявола се бореха вътре в мен, единият казваше: "Бягай, защото няма спасение!", другият казваше: "Остани, защото няма спасение!" Бориха се цяла нощ и на разсъмване един от двата дявола победи."
   Н. Казандзакис