Реликтово излъчване в Таро

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Реликтово излъчване в Таро

    Реликтовото лъчение е космическото електромагнитно лъчение, идващо от всички страни на небето с еднаква интензивност и спектър, характерен за излъчването на абсолютно черно тяло при температура около 3К (или -270°С). При такава температура областта на излъчването е в диапазона на сантиметровите и милиметровите радиовълни. Плътността на енергията на реликтовото лъчение е 0.25 еВ/см3. Радиоастрономите наричат това лъчение космическо микровълново фоново лъчение или реликтово лъчение, заради общоприетата теория за горящата Вселена, според която това излъчване възниква в ранния етап от разширението на Вселената, когато веществото е било практически еднородно и много горещо. Т.е. това е излъчването от първите мигове на раждащата се Вселената, което и днес виждаме при изключен телевизор или радио. Фоновият шум е точно това реликтово излъчване. НО ние в Таро наричаме това предварително познание и прогностика. Ние вече имаме предварително познание за картите, защото има достатъчно натрупано познание, от първия път, когато някой се е захванал с тях - това се натрупва, това познание не изчезва, то остава като база данни за всеки таровед. И да, на това аз казвам интуиция за Таро, предиктивна на всяко ситуационно и осъзнато познание за Таро. Реликтова интуиция и реликтово познание за картите.
    Stay soft. It looks beautiful on you.