Ци Мен Дун Дзя

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Ци Мен Дун Дзя

   Запознахме се с Малкият Ци Мен ( 飞宫小奇门 ), поне в общи линии, време е да се започнем опознаването на "пълноценният" Ци Мен Дун Дзя ( 奇门遁甲 )! Преди да започна с изложението, на това което знам и познавам от Ци Мен искам да кажа, че до голяма степен подхода ми, може да е извън канона и да се различава от това, което се приема за алгоритъм на четене на карта. Основното, от което трябва да се тръгне, е разбирането, че Ци Мен е военно изкуство. Техниката служи за взимане на надмощие, изплъзване от противник или извличане на полза. Ци Мен ни помага да изберем времето, в което да нападаме, отстъпваме или дори да смебезучастни, в очакване на правилното време. В този сайт се стараем да даваме практична информация, която всеки да усвои и да използва в ежедневието. Търсим практичността, или поне аз така виждам нещата! Проблемът е къде е Войната в живота ни? Каква ситуация би имала такава емоционална наситеност, че да я приравним към Война? Отговорът е прост! - Всичко е война! Един теоретик на Войната, я определя като ситуация, която ще ни даде по-добри възможности, отколкото преди началото й. Определението е важно, защото преди всичко войната е действие, което ние правим с цел да подобрим сегашното си положение. В този контекст война е всичко - от излизане с приятели, общуване с колеги, приятели, роднини, покупки, списъка може да е безкраен. При всеки един от примерите ние искаме да подобрим - емоционалното, финансовото или друго състояние. Съответно, трябва да преборим колегата, да привлечем в нашите планове приятелите, да получим симпатия от някого. Лично за себе си съм дефинирал три типа взаимоотношения, които мога да съотнеса към три вида спорт. Спорта, като най-близък до войната в чистия й вид. 1. Личен сблъсък. - директен "конфликт" на двама души. Слагам кавички, защото тук влиза всяка наша цел, осъществяването на която зависи от друг човек. Тук обикновено навлизаме в полето на интерес на другия, което означава че трябва да вземем надмощие над него. Такива ситуации обикновено са свързани с колега, началник, продавач, партньор, дори институции. Паралела, който ще използвам в този случай е тенисът. 2. Търсене на съюзници. - тук вече привличаме хора, които да работят с нас за постигане на нашата цел. Ситуация, отговаряща на този принцип, може да бъде търсенето на подходящ човек за излизане в събота вечер. Така може да се търси подходящ съветник. Паралелът ще е с тенис по двойки 3. Ръководене на екип - тук вече влизаме в ролята на генерал, който ръководи своите войници към изпълнение на тактическата задача. Тук става дума за лидери, както негласни, така и официални, в даден екип. Може да се възползват собственици на фирми, малък бизнес. Особено при подбор на кадри. Паралелът ще е с футбол. Вече извън общата теория, сега малко за Ци Мен. Първите важни понятия, които искам да въведа са Домакин ( 主 ) и Гост ( 客 ), съответно Земно ( 地盘 ) и Небесни плато ( 天盘 ). Домакин и Гост са Небесните стволове разположени в дворците, обикновено се изобразяват един върху друг. Долната позиция се нарича Земно плато и тя се дава на Домакина, съответно небесният ствол, разположен на горната позиция се намира на Небесното плато и се дава на Госта. Домакинът е по-възрастният, пасивен участник, този който е доволен от сегашното положение и не цели промяна. От друга страна Гостът е обикновено по-младият, този който дължи уважение, съответно е и по-активен, този който е дошъл с някаква цел, търси промяната. С въвеждането на тези понятия ние ще трябва да се научим, как да намираме себе си в картата, как да реагираме, така че да извлечем изгода от момента.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Нека започнем с вариант 1 или Директен конфликт, като разгледаме тенис мач от днес. Играчите са: Ян Хоински
   1021996
   Серджио Гутиерес-Ферол
   531989
   Трябва да определим Домакин и Гост. Има много варианти за това, но аз давам приоритет на фактора възраст. По-възрастният играч ще е Домакин, а младият Гост. Това, кои небесни стволове ще ги представляват определям от тяхната Ба Дзъ карта. Практикуващите Ци Мен задължават да използваме годишния небесен ствол, но аз добавям и дневния, като наблюдавам комбинацията от двата спрямо дворците, които заемат. Съответно в картата ще търсим за Домакина ( Серджио ) 戊 и 己 - червено кръгче, а Госта ( Ян ) 戊 и 丙 - маркирани със зелено кръгче. Мачът започва в час на Коня. Домакинът заема Източният и югоизточният дворец, Гостът североизточният и югоизточният. Нещо доста характерно при подобен вид срещи се образува в югоизточният дворец. Стволът на годината образува структура със стволът на деня на Госта. Домакинът изначално не е в добра позиция - два земни ствола са разположени в силни земни дворци. Гостът също не е в особено изгодна позиция, защото годишният ствол се изтощава от североизточният дворец. Мача продължава в часа на Козата. Ситуацията за госта се променя. Небесният ствол на Деня 戊 заема южният огнен дворец, Земята Ян се подхранва от елемента на двореца. Годишният ствол 丙 заема източният дървен дворец. Отново елемента на двореца подхранва елемента на ствола. От друга страна силният източен дворец подхранва южният. Точно такава връзка често се наблюдава при победители - единият дворец подхранва другият. Отново имаме среща на гост и домакин в източния дворец. Това е доста скелетно описание на един конфликт/спортна среща, само с помощта на небесни стволове и дворци, но ако искате бързо да се ориентирате в ситуация и да вземете превес над противника е напълно достатъчно.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Интересен подход. Стволовете са дълга тема, не са точно това което изглеждат, традиционно в QMDJ, силата им се определя от 12-те етапа на растежа спрямо клонката на месеца.

   Този подход според мене има някои проблеми. За да разгледаме това, можем да погледнем примерче(съгласен съм че тези неща се гледат с примери).

   Ето например тази симпатична карта:   Това е пример от един от популярните И Дзин майстори в Китай, примерчето беше едно от многото примери от големи китайски школи в книжката на Суиини, преди години.
   В случая историята е за две сестри, които идват при него с въпроса къде е съпруга на едната. Последно са го виждали 4 август 1996 да се отдалечава с кола с идеята, че ще се върне скоро. Сестрата която пита се намира на изток(Zhen) позиция от майстора, а в този район изминалите седмици има силни наводнения.
   За него знаем че е роден в Ding/Wei година, деня и месеца в такъв пример от Китайските школи обикновенно не се споменават, а доколкото имам впечетление(диалозите обикновенно се пишат към примерите за да знаем цялата ситуация) майсторите питат само за годината.

   За да не е подвеждащо, ще спомена че съпруга се оказва починал от наводненията, което майстора познава, заедно с това къде е тялото, че е карал надалеч с кола която не е била негова, която има проблем с регистрацията, от какво е болна питащата и доста други неща, включително какво точно е станало. И макар в конкретният случай тялото да не е намерено, всичко останало е потвърдено.
   Все пак ако гледаме стволовете, неизбежно силният Ding огън ствол в Xun дърво Дворец, създава впечетлението, че ако разглеждаме силата на стволовете по този начин и като основен фактор, нещо не пасва...Разбира се, цялата случка е невъзможна за начертаване така.

   The post was edited 1 time, last by Gmuli ().

  • Не обичам анализите на събитията post factum, но разлиствайки записките си от последните два месеца, открих прогнозите си за изборите в Украйна. В контекста на нашата тема, анализа ще послужи като илюстративен пример за трети пункт, от уводния пост - два ръководителя водят директен конфликт. В битката влизат Володомир Зеленски ( Ден и година на Огън Ин 丁 ) и Петро Порошенко ( Ден Вода Ин 癸 и година Дърво Ин 乙 ). Ролята на Домакин 主 ще играе Порошенко, Гост 客 ще е Зеленски, този който претендира за мястото на Домакина. За анализа на техните позиции и силата им ще използваме годишна карта в Ци Мен. Ето и картата и позициите на Домакина и Госта. Вижда се че Зеленски, като Гост, има доста добра позиция в Южния дворец. Огън Ин, в огнен Дворец, само по себе си е добър знак. Вратата Сцена подхранва Южния дворец чрез Източния дървен дворец. Порошенко "противоречи сам на себе си", дневният и годишният небесен ствол са противоположни един на друг, съответно в ЮЗ и СИ дворец. Допълнителен лош знак, е че зад дневният небесен ствол се крие Метал Ян, който носи вреда на структурата с Дърво Ин. Стана дума за структурите, а там идва най-интересното. Ин Огън при Зеленски, образува структура с Огън Ян - 丁丙. Структурата се казва "Звездата следва, а Луната се върти", текста към тази структура гласи - " Знатните хора заемат още по-високо положение. За обикновения човек, прекалено бързото израстване в обществото води до печални последствия. От проявата на малко нетърпение може да възникнат големи беди." Съдейки по картата за следващата година, по-скоро Зеленски трябва да се готви за проблеми. При Порошенко структурите са две - 癸乙 и 乙癸, едната говори за знатен човек, от когото се оплакват, а другата за отшелничество, занимания със себе си. Ако трябва да използваме символичните звезди, небесният ствол на годината Земя Ян образува с южния дворец звездата 禄神 или "Дух на служебното благополучие". Точно в този дворец се намира и сигнификатора на Зеленски. Има още нюанси и щрихи, но вече навлизаме в политически тематики, които не са обект на темата. Интересува ни резултатът - кой ще победи.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Напоследък нямам много възможност да напредвам в Ци Мен, понеже други неща се оказват по необходими. Но ако това ти е интересно, мога да направя преводче на разчитане от някои китайски майстор. Тук имам доста, не обясняват много, но с достатъчно примери човек се ориантира. : )
  • Ще съм много благодарен! Всяка информация е безценна, особено на фона на тази оскъдица, дори в китайския нет.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Ами ако ти трябва нещо по темата казвай, имам тонове материали тук, но всичкото е на английски.

   Значи, в Китай нещата са различни от запада. Там семейството се гледа като нещо с огромно значение(донякъде заради конфуцианството, пуснало здрави коренни в светогледа им), както и предците. Пиша го, защото примерите в книжките за QMDJ, обикновенно разказват цялата история покрай самото прочитане и много от нещата там могат да ни се сторят странни на запад.

   В случая пускам произволен пример от медицинските случаи изведени от Суиини в книжките, които продаваше преди 8-9 години в нета. Бяха превод от най-авторитетните майстори в Китай разчитащи различни случаи. Първите му книги беше публикуван материал от тях в книги, доколкото си спомням късните му книжки май беше директно взимал материали от тях.

   В книжките има стотици примери, та просто пускам един произволен. : )
   Ще пусна обяснението само на PinYin или на английски, ако някой му трябват китайските йероглифи да каже, ще пусна и тях, сега не ми се търси символ по символ, а книжката не е разпозната.
   Имената на вратите винаги се превеждат близки, та мисля, че не е трудно човек да се ориантира.

   Много базови принципи в случая, са същите при почти всяко гледане за болест. Например Tian Rui винаги ще е болеста.
   Geng винаги ще е съпруга на питащата. Освен това ще показва голям проблем или бедствия.
   Yi ще показва медицина(най често алтернативна, докато Xin/сърце ще показва западната).
   Като цяло голяма част от нещата са принципни и са същите при всяко гледане дори и от различни майстори.
   Друга част от нещата, нямам идея какви са и защо са там. Съответно го пускам както е, аз също бих предположил огромни проблеми с болеста, но като стигнем до време и до подробности QMDJ-то ми има още много път да върви, а в момента почти не работя по него. :)
   Въпреки че може би бих могъл да предположа Wu ден, не знам.


   Искането на писателя за гадаене на болест


   26 Септември 1996, 11:50 Както се готвех да изляза в обедна почивка, телефона извъня. Вдигнах го и беше моята приятелка Уанг.


   "Здравей Учителя Du, същалявам че те безпокоя, но болеста на свекъра ми стана сериозна. Неговото семейство в Хенан се обади няколко пъти искайки да се върна в къщи, но съм много заета напоследък. Последният път предсказанието ти за болест беше изключително точно. Можеш ли да направиш още едно за мен, моля?Мога ли да изчакам още няколко дни преди да се върна в Хенан"


   Съпруга на госпожа Уанг е водещ новините в Провинциалната Телевизия на Хебей и цялото му семейство е от провинцията Хенан. През изминалите няколко месеца г-жа Уанг питаше за напредналият рак на белите дробове на бащата на съпруга и. По това време болницата още не беше потвърдила диагнозата, затова и тя нямаше голямо доверие на способностите ми да предсказвам. След като болницата потвърди диагнозата, г-жа Уанг започна сериозно да се интересува от QMDJ и моите възможности за проследяване на болести. Сега с нейното семейство настояващо да се върне у дома, тя се обади пак.


   След пет минути г-жа Уанг звънна отново и аз отговорих по три точки.


   1.Съпруга ви вече е напуснал Shi Jia Zhuang града за да се върне в Хенан.


   2.Бащата на съпруга е вече в болница. В добавка към рака има и астма, бронхит или друго заболяване на белите дробове. Освен това повръща кръв.


   3.Болеста му е вече доста сериозна и на 30 септември ще е труден ден за него, ще има опастност. Ако оцелее 30-ти, тогава 4ти октомври ще е още един ден пълен с опасност, може и да не преживее този, така че по-добре да каже на семейството да се подготви за най-лошото.


   Г-жа Уанг изслуша и каза "За последните две точки предсказанието е доста точно. Съпруга ми е вече в Хунан и се обади днес за да каже, че баща му е в болница плюейки кръв. Искам да се върна веднага, но няма как да тръгна следващите два дни.Какво ще стане, ако почине преди да се прибера?Как ще посмея да посрешна семейството?Моля, посъветвайте ме на най-добрата възможна дата, на която да се върна?"


   "Предлагам 30-ти. Гледайки ситуацията, виждам че не можете да се върнете веднага, но трябва да се върнете преди 1 октомври. 30-ти ще е опасен ден за стария човек. Ако оцелее кризата на 30-ти имате време от 1-ви(национален празник в Китай) до 4-ти да играете добра снаха."


   "Добре, ще направя какво предлагате, ще направя каквото мога да завърша нещата тук в Ханан до 30-ти."


   Когато 30 септември дойде, състоянието на възрастния човек се влоши. Устата му беше пълна с кръв, а положението сериозно. Г-жа Уанг беше толкова заета с работа в нейният офис, че не се върна в Ханан на 1 октомври. Когато пристина в болницата, състоянието на възрастният човек се беше подобрило значително и цялото семейство се беше успокоило.


   Странността на този случай се разкрива с разказването на историята. От 1 октомври до 4-ти, стареца беше добре. В 22:00 часа на четвърти, изведнъж спрял да диша. Лекарите и сестрите опитали да го съживят с изкуствено дишане, но без успех. Свекъра на г-жа Уанг умрял точно в 22:20, 40 минути след това би бил първият час от четвърти октомври; според традиционният лунен Китайски календар. Предсказанието беше се разминало за 40 минути. Нищо не е абсолютно и това се отнася и за предсказанията с QMDJ.


   Анализ:


   26 Септември 1998 18:10
   Година Xu You, Xin You месец, Bing Zi ден, Ding You час. В ситуация Ин 4.
   Шеф на звездите е Tian Feng звездата. Водеща врата е Rest Gate(вратата на почивката).


   Rest Gate(Вратата на почивката), Zhi Shi, Geng показва съпруга и това пада към Xun 4-ти дворец, който в момента е празен. Празният Geng, показва че съпруга и не си е у дома. Geng близко и под Wu, Geng вижда Wu като промяна в земната равнита и така предположих че съпруга и е напуснал Хенан вече.


   Tian Rui звездата представлява схемата на болеста и пада в Xun Дворец 4, там са Geng и Death Gate(вратата на смърта), това че са там, значи че диагнозата за рак Язди Шесте Заедно, което е домакин на разнообразие от заболявания.
   (Язди Шесте Заедно - тук китайските символи показват една от популярните комбинации в Петте Изкуства, между клонките, обикновенно, в какъв контекст я разглеждат тук не знам, може би просто повтаряне на кофти картинки показващ влошаване, Geng е горе-долу най-лошото за болест - Gmuli).   Xun двореца също показва астма и дробове(макар белият дроп да е метал, позицията на Xun предполага тази част на тялото горе, Geng от своя страна е дробове и предполагам че тук нещо е загубено в превода от китайски - Gmuli),
   и пада в трети дворец, където е Fear Gate(врата на страха) домакин на Брилянтната Кръв(това е някаква формация, предполагам, но не е от 100-те клонки, не я виждам и при познатите ми конфигурации - Gmuli.)
   Ren и Ji е домакин на огромни бедствия, така предсказах, че ще повръща кръв(разбира се, Ren освен това е водна клонка, a те имат картинки на кръв също).


   3.Тук празните места показват тайнствена възможност, сега Xun Дворец 4 e празен, той държи Wu годишната клонка, на външната равнина показваща свекъра и.
   Докато земната равнина над Wu има Geng, като Fu ситуация в замъка, показвайки нещо лошо/страшно(дори и само присъствието на Geng, обикновенно се тълкува като най-лошото възможно, заради историята на клонките в QMDJ - Gmuli). Tian Rui звездата е близко до вратата на смърта, значи смърта може да дойде. И все пак двореца държи чи от Yi, което показва лекарства и лекари, но тяхната функция е празна и неефективна. Тяхната почистваша функция също не е голяма.


   На 30 септември, който пада в Xun двореца, (тук не е преведено, казват само че нещо се напълва) заради което болеста ще е сериозна.


   Xing Yi Qi, все още може да извърши малко работа и така свекъра на г-жа Уанг може малко да се успокои и отпочине докато временно е отвъд опасност. На 5 октомври отново е Wu ден, близко до звездата на пътуващият кон и така двореца е празен остава само сблъсъка. Tian Rui, Death Gate и Yi Qi показват, че неговата позиция е загубена когато дойде You месеца. Тогава идва наводнение, което се разпръсва и ще види огромни проблеми. Както се случи, моето прочитане и реалната ситуация се разминаха с 40 минути.
  • Vendor wrote:

   Нека започнем с вариант 1 или Директен конфликт, като разгледаме тенис мач от днес. Играчите са:


   Ян Хоински

   1021996   Серджио Гутиерес-Ферол

   531989   Трябва да определим Домакин и Гост. Има много варианти за това, но аз давам приоритет на фактора възраст. По-възрастният играч ще е Домакин, а младият Гост. Това, кои небесни стволове ще ги представляват определям от тяхната Ба Дзъ карта. Практикуващите Ци Мен задължават да използваме годишния небесен ствол, но аз добавям и дневния, като наблюдавам комбинацията от двата спрямо дворците, които заемат. Съответно в картата ще търсим за Домакина ( Серджио ) 戊 и 己 - червено кръгче, а Госта ( Ян ) 戊 и 丙 - маркирани със зелено кръгче.

   Мачът започва в час на Коня.   Домакинът заема Източният и югоизточният дворец, Гостът североизточният и югоизточният. Нещо доста характерно при подобен вид срещи се образува в югоизточният дворец. Стволът на годината образува структура със стволът на деня на Госта. Домакинът изначално не е в добра позиция - два земни ствола са разположени в силни земни дворци. Гостът също не е в особено изгодна позиция, защото годишният ствол се изтощава от североизточният дворец.

   Мача продължава в часа на Козата.   Ситуацията за госта се променя. Небесният ствол на Деня 戊 заема южният огнен дворец, Земята Ян се подхранва от елемента на двореца. Годишният ствол 丙 заема източният дървен дворец. Отново елемента на двореца подхранва елемента на ствола. От друга страна силният източен дворец подхранва южният. Точно такава връзка често се наблюдава при победители - единият дворец подхранва другият.

   Отново имаме среща на гост и домакин в източния дворец.

   Това е доста скелетно описание на един конфликт/спортна среща, само с помощта на небесни стволове и дворци, но ако искате бързо да се ориентирате в ситуация и да вземете превес над противника е напълно достатъчно.   Това е интересен пример. Не го коментирах, защото е много сложна тема, стигнем ли до спорт, която така и не успях да подкарам напълно.
   Моя проблем като се стигне до спорт и Ци Мен, е че възможните вариации са твърде много.

   Посоките ли гледаме(кой, къде ще е на терена), картата в момента на мача, картата в момента, в който се появи въпроса(както се прави за повечето други въпроси), часа при нас, часа в страната в която е мача, часовите карти(с идеята че събитието е по кратко от ден), дневните карти(с идеята че често ще минава отвъд границите на два часа) и от там вече минаваме в разлините начини за смятане на часа, на структурният номер(Ju) картите и всичко останало.

   Като цяло имаме един тон неща, които трябва да се пробват за да човек да види кое ще даде най-добър резултат за него.
   За да помогна в това, ще пусна, какво гледат майсторите в Китай, с идеята нататък ако ти се занимава да видиш как да наместиш другите конфигурации. Всичко това е за Zhi Run, никой сериозен практикуващ Ци Мен до момента не съм виждал ползващ Chai Bu да успява да изкара точност дори близка до Zhi Run, а не смятам и че ще видим(тук уви включвам хора като Джак Чиу, Кевин Яп и всички други).

   И така, какво гледат там. Ще пусна откъсче от книжката на Двои наречена "Ци Мен методи за предсказание - богатство и житейски цели". Макар хора да са се оплаквали от методите на Яп и това че има много книги, безплатни презентации и какво ли още не, на практика съм сравнявал стила му с това което съм чел преведено от китайските майстори популярни там и е горе-долу същото, освен това съм доволен как работи в другите неща там. За спорт не съм пробвал конкретно.

   И пак да спомена - всичко това е за Zhi Run, те не работят с Chai Bu.   6. Предсказание за крайният резултат от спортни срещи и състезания.


   ...Ци Мен може също да се ползва за предсказване на крайният резултат от спортни срещи и състезания.


   Когато предсказваме срещи за спортни мероприятия и състезания, следните репрезантации се разглеждат:


   Шефа(The Chief) - Съдията
   Ствола на Деня или Ствола на Часа - Играчите
   Geng(ян метал) - апарата на играта
   Xin(ин метал) - златен медал или награда
   Вратата на Пайзажа - стратегията или инструкциите
   Ствола на часа на земната равнина - отбора домакин
   Ствола на часа на небесната равнина - гостуващият отбор


   Предсказание за резулта на стратегическа игра като шах, има различна репрезантация:


   Двореца в който е Началника/Шефа - домакин
   Двореца в който е Geng - гост
   Отношенията между петте елемента - резултата от играта


   Като основно правило, ако Шефа се намира в същият дворец като Вратата на Нараняването, домакинън по всяка вероятност ще спечели.


   Разбира се, има много други варианти с И Дзин, а дори и с Ба Дзъ, срещал съм да изкарват как ще се развие базирано на периодите на късмет на основните хора в отборите и какво ли още не.

   Всичко това е теоритично, аз лично И Дзин така и не успях да го закрепя за спорт, а с Ци Мен никога не съм опитвал.
   Ама от нещата на Яп съм доста доволен, та някакъв вариант на горното бих предположил, че ще сработи, ако човек има ентусиазма да го тества обстойно. : )

   В момента там ползват нещо наречено седем звездният път, за определяне на силата на духовете/боговете. Уви не знам как се смята и е вероятно и да не разбeра в близко бъдеще, съответно бих предположил, че за статегически игри(шах и т.н.) имайки предвид голямото значение на Шефа/Началника, то тази част може би също би билa важна. Не знам и безплатен калкулатор с нея, та просто да спомена, че аз лично бих имал повече доверие на първата подредба, за спортни срещи като футбол и т.н.
  • Изпробвал съм инския метал, като награда в мач, не помага особено, добър негов заместител е небесния ствол отговарящ за доминиращата ци на месеца. Вратата Сцена дава добри резултати, но като изява, не като стратегия. Също вратата Смърт и духа на Деветте земи описват сполучливо терена и дали той помага на играча.

   Имам едно питане. Става дума за "скритите стволове" или "тъмните стволове" в ци мен. Как се изписва на пинин, не мога да дам в момента. Но доколкото разбирам от механиката в подредбите това са десетте стълба, които изграждат деканата. Например, деканата на янско дърво върху плъх с инструмент на деканата янска земя. Янското дърво се крие, това е ясно, но останалите девет стълба от деканата се разпределят по дворците. Имам някои подозрения за тълкуване, но ако имаш някакъв каноничен източник, ще е много полезно.
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • В момента във форумите към школите на Джлим тъкмо имаме тема за спорт и Ци Мен.

   Темата е тук:
   fivearts.org/index.php?topic=743.0
   Иначе там за Ци Мен почти не пишем, това е по-скоро изключение, те имат школа за слепият стил, а пък основно си пишем за Уен Уанг Гуа.

   За скрити стволове, ами сещам се няколко неща, които може би имаш предвид.
   Значи в календара им скритите стволове си вървят към Клонките. Например, Wu Horse има скрити стволове от Ding Огън и Ji Земя.
   Това си е винаги.
   Има класически и модерни, ползваме модерните в последно време, класическите са, както са се ползвали преди няколко века, същите са горе-долу само са добавени по един при някои от тях, от време на време.

   Те не съм виждал да се ползват директно в Ци Мен. Ползват се понякога, ами например ако искаш да видиш дали някой ствол ще падне в гробница, ако човек не помни гробниците може да погледне скритите им стволове, да види какво поглъщат, ама извън това не съм срещал да се ползват.


   Ама както го описваш тук май става въпрос за нещо друго.
   Значи механиката, Jia се крие, останалите се въртят.
   Ама на всеки 10 стълба, има 2 които са "празни". Това не знам дали сме го споменавали тук, ползваме ги във всички системи.

   На пинин е kong wang(空亡), превежда се като "смърт и празнота" горе - долу.

   Линкче с инфо има тук за как се ползва от модерните Ба Дзъ стилове:
   kevinchanbazi.wordpress.com/20…iness-%E7%A9%BA%E4%BA%A1/

   (съжалявам ако се повтарям, вече ми е трудно да следя кое в кои форуми сме писали, та ако имам съмнение директно пиша дори и да е споменавано преди, където и да е)

   Ако не е това, другото което се сещам е че понякога някои стволове се местят на различни места. Например, ствола в центъра се мести в Дворец 2, и други подобни. Та може би някои това нарича скрити.

   Иначе поредиците от 10... Те се ползват за намиране на Stem Leader, ама това е пак свързано с празнотата, няма други скрити, които да се сещам в момента.

   Като цяло си зависи от контекста, но на инглиш ако някой каже скрити стволове, се приема за стволовете скрити в клонките, които са винаги едни и същи(има ги на всеки Ба Дзъ калкулатор).
  • Може би не се изразих правилно, а и в предният пост не съм го написал коректно. Нямам предвид "пустотата" или "скритите стволове" в клонките. Става дума за скрити, тайни стълбове ( клонка плюс ствол) , разпръснати в дворците.

   Ето и скрийн от програмата, която ползвам:

   Става дума за стълбовете в сив шрифт
   Images
   • Screenshot_2019-06-11-07-59-53.png

    301.96 kB, 1,080×1,920, viewed 40 times
   "Для каждого из них есть срок названный, и для каждого срока - запись." - Ибн Сина
  • Между другото, ако пробваш неща по Ци Мен(пък и някой друг също) и спорт, ако искаш включвай се в темата във форума на слепите школи. Всички са добре дошли, пък както виждаш няма проблем ако някой сбърка,случва се, всички се учим все пак, пък за спорт винаги е по-трудно, а практиката показва, че с група е по-лесно.

   Гледаме мачове всеки ден последната седмица горе-долу(понякога по два на ден).