Таро/Проверка доколко разбираме картите

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Таро/Проверка доколко разбираме картите

   На всички е известен процеса по работа с Таро: има ситуация, която изисква своите отговори, задава се конкретния въпрос или въпроси, картите се цепят, и … имаме отговор.
   Често това обаче не е достатъчно, особено, когато се падат карти, чието значение се губи и остава неразбираемо за питащия.

   Затова предлагам друг тип работа с Таро, която много добре ще развие усета към картите и най-вече адекватността на събитията спрямо картите.
   Често картите са проективни, което се дължи на нереални очаквания към живота, но и на свръхценните мисли, които всеки носи. Дължи се и на незнанието към науката за Таро, нежеланието да се чете повече и още повече; причините са много.
   В подобни ситуации нишката на означаемо и означимо сериозно се къса.

   Идеален опит ще бъде работата отзад напред; вместо да се очакват готови отговори от картите, всеки, според ситуацията (дали ще е здравословна, междуличностна и т.н.) да прогнозира и да „види“ кои карти, кои комбинации от карти биха били подходящи за неговия сюжет. Но и да се аргументира защо той има предвид точно тези комбинации от карти, а не други.

   След това може да попита вече Таро, да зададе въпроса и да направи сравнение между онова, което сам е определил като карти и картите след въпрос към тях. И съответно пак да направи анализ.

   Това буквално ще развие много добър нюх за картите, ще създаде връзка между картите и "собственика" им, ще доведе до перфектно познаване на природата им и най-вече ще оголи пропуските в познанието за картите. Стига да бъде честен към себе си и към Таро.
   А когато знаеш точно къде грешиш, знаеш и как да си помогнеш.

   Успех на всички!
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Имам въпрос - когато прочета определен въпрос и реша да тегля карти, в съзнанието ми изникват образ на определена карта, която по-късно излиза и в самото гледане. Възможно ли е да тегля същата карта, тъй като вече си мисля за нея или наистина могат да се усещат така предварително картите?
   Не се случва във всички гледания, но ми прави впечатление, когато се получава така.
  • Sha wrote:

   Имам въпрос - когато прочета определен въпрос и реша да тегля карти, в съзнанието ми изникват образ на определена карта, която по-късно излиза и в самото гледане. Възможно ли е да тегля същата карта, тъй като вече си мисля за нея или наистина могат да се усещат така предварително картите?

   Не се случва във всички гледания, но ми прави впечатление, когато се получава така.
   Мисля, че картите могат да се усещат и така, на мен също ми се е случвало два, три пъти.
   Ако въпросът е за мен или мой близък, бих се замислила, дали не е някаква проекция, но за непознат човек / ситуация, смятам че е възможно картите да се усещат и по този начин.
  • Много ми харесва този начин на упражнение, обаче за да не си напасваме ситуация според карти, които биха ни били лесни за тълкуване, може би е добре някой да предложи примерна ситуация, която да опишем с карти, и да ги обсъдим ?
   "— А сега ми кажи защо говориш непрекъснато за добри хора? Ти да не би всички да наричаш така!
   — Всички — отвърна арестантът, — зли хора на света няма.
   — За пръв път чувам такова нещо — усмихна се Пилат..."