Анимус и Анима

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Анимус и Анима

   Анимус и Анима са преди всичко психични образи, те функционират в несъзнаваната психика.Те не са допълнение (контрасексуално) към доминантното мъжко или женско мислене, а са доминантни психични принципи. Анима (или Анимус) е един a priori елемент за настроения и реакции, импулси за мъжа - вярвания, саможервти у жената. И за двамата са/е нещо, което ги кара да да различават онова, което е спонтанно и значимо в психичния живот.

   Зад Анимус стои "архетипа на смисъла; също както Анимата е архетипът на самия живот". (C. G Jung) Обсебването от Анимус или Анима променя личността така, че изпъкват онези черти, които психологически са характеристики на противополжния пол. И двата случая човек губи индивидуалността си, а после чара и ценностите си. Когато у един мъж доминира Анимата и принципът на Ерос, в него се проявяват безпокойство, обърканост, лошо настроение, сантименталност, което може да се опише като неконтролирана емоционалност.. А жената, обсебена от Анимус и Логос, е властна, упорита, безкрупулна и деспотична. И двамата стават едностранчиви. Мъжете с готовност приемат Анима-та, когато се появява в роман или като филмова звезда. Но нещата стават различни, когато стане ясно каква роля играе тя в техния живот.
   Действащият принцип в женската психология е Ерос, а в мъжката психика е Логос. Ерос и Логос могат да съжителстват в един индивид, независимо от пола. Като психологически принципи интерпретациите на Ерос и на Логос варират в широки граници. В тази връзка, несъзнаваният Ерос неизбежно намира израз в нагона за власт. Обсебената от анимус жена отрича или не е свързана с Ерос, човек може да разглежда нейните дейстия не като "логични", а като ръководени от силата. Тъй като Логосът се смята за "вечен разум", подмяната на личния разум може да се приеме за сила.
   Темата е безкрайна.
   Stay soft. It looks beautiful on you.
  • Анимата и Анимусът имат и положителен, творчески аспект, но на мен ми е интересно, кое провокира тяхната деструктивна изява? Познавам обаятелни жени, които се превърнаха в злобни, мърморещи лелки и симпатични мъже с поведение на истерички.
   Дали това обсебване от Анимата / Анимусът, настъпва при трудни житейски ситуации, с които неосъзнатият индивид няма сила да се справи? Дали е провокирано от връзки, базирани на проективност или на нещо друго?
  • Tanya wrote:

   Анимата и Анимусът имат и положителен, творчески аспект, но на мен ми е интересно, кое провокира тяхната деструктивна изява? Познавам обаятелни жени, които се превърнаха в злобни, мърморещи лелки и симпатични мъже с поведение на истерички.
   Дали това обсебване от Анимата / Анимусът, настъпва при трудни житейски ситуации, с които неосъзнатият индивид няма сила да се справи? Дали е провокирано от връзки, базирани на проективност или на нещо друго?
   При всички положения, когато няма реална интеграция на несъзнавани комплекси, при афектни състояния (загуба), несъзнаваното поглъща като черна дупка азовите структури и свръхконтрола (уж) става жертва на уродливото си алтер его.

   Колкото до обаятелните жени, които изведнъж с станали мърморещи лелки, да си спомним за приказката на Баба Яга - истински аватар на този пренос.
   Stay soft. It looks beautiful on you.