Синхроничността

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Синхроничността

   За да се разбере по-добре синхроничността, се налага добре да се схване каузалността.


   При каузалността връзката между събитията е причинно-следствена. При синхроничността тя е смислова. Юнг нарича синхроничните събития "смислови съвпадения". Той изрично посочва, че когато говорим за синхроничност, не трябва да я смесваме с теорията на вероятностите, според която едно съвпадение е възможно с определена вероятност. Или възможността да мисля за човек, за който отдавна не съм се сещал, а и отдавна не съм виждал, и същевременно минути след като си помисля за него, го видя, е вероятна в ниска степен, примерно 1 към 10000, но все пак е възможност вероятна. Според Юнг тази теза е неприложима към синхроничността. Той посочва синхроничности с изумително ниска степен на вероятност, но синхроничности, които се случват не така рядко.


   Наша щампа на световъзприемане е каузалността, ние нея налагаме и посредством нея мислим. Синхроничността е просто друг механизъм на възприемане. За някой той е лъжовен, атавизъм, суеверие. Разбира се, има хора, на които им се случват лъжесинхроничности, затова ние трябва изтънко да отграничим истинската синхроничност. Да сме трезви в световъзприемането си.


   Юнг е автор на така известното понятие "архетип". Архетипът е образец на възприемане, образец различен от инстинкта, който е образец на поведение, на реакция. Примерно "архетипът на героя" е наш, общочовешки ресурс залегнал в колективното ни несъзнавано, който при подходящи условия се проектира в света. Древногръцката митология е пример за проява на архетипа на героя. Момчешките мечти са в голяма степен ангажирани със същия този архетип. Наши герои са исторически личности, спортисти, престъпници, учени... Самият архетип, бил той на героя, или друг, е недостъпен, той е образец, който се проявява в множество съдържания. Според Юнг архетипът е в основата на синхроничността/като под основа се няма предвид причина за синхроничността, което си е каузалност/.


   Или въпросът е: как да разбирам, кое е знак, и кое лековатост?
   Иска ми се да разбера какво мислите вие по този въпрос? Как различавате кое в конкретната ситуация е "моя глупост" и кое "мой шанс"?

   източник: chezal beinsadouno.com/board/index.php?showtopic=1254
   Stay soft. It looks beautiful on you.